KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 20:04
KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.834 57.259.834
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
234.772 2.081.455 -2.316.227 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.943 1.227.540 1.179.597 1.179.597
Dönem Karı (Zararı)
1.227.540 1.227.540 1.227.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.943 -47.943 -47.943
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -170.904 20.311.426 1.967.073 2.854.625 1.227.540 58.239.431 58.239.431
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -190.975 42.632.526 1.967.073 2.854.625 1.371.033 80.683.952 80.683.952
Transferler
126.492 1.244.541 -1.371.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.163 3.495.197 3.354.034 3.354.034
Dönem Karı (Zararı)
3.495.197 3.495.197 3.495.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.163 -141.163 -141.163
Sermaye Arttırımı
18.770.330 18.770.330 18.770.330
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 50.820.000 -332.138 42.632.526 2.093.565 3.899.166 3.495.197 102.608.316 102.608.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.347.344 -24.587.343
Dönem Karı (Zararı)
3.495.197 1.227.540
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.879.719 717.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
862.291 649.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
42.754
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-3.559.753
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-215.169 -17.041
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.742 84.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.968.895 -26.331.911
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-859.246 7.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.708.417 -6.506.034
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.101.744 -1.557.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.606.673 -4.948.801
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.757.182 -25.645.803
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.689 471
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.759.871 -25.646.274
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.000 -155.514
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-158.715 -881
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.444.462 2.897.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.970.787 1.079.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
473.675 1.817.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
61.559 14.490
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.837 796.760
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 796.760
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.585.049 2.260.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.353.417 -24.387.343
Ödenen Temettüler
-200.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.618.967 -997.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.818
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.940.786 -998.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.436.275 -789.364
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-504.511 -209.481
Alınan Temettüler
3.559.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.739.717 16.915.885
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.770.331
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.770.331
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.169.386 16.915.885
Kredilerden Nakit Girişleri
5.169.386 16.915.885
Ödenen Temettüler
-200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.011.340 -8.668.485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.011.340 -8.668.485
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.904.556 9.283.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.915.896 614.567


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 74.492.196 41.809.342
Finansal Yatırımlar
8 18.441 457.095
Ticari Alacaklar
11 52.614.436 27.906.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 3.726.802 1.625.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 48.887.634 26.280.961
Diğer Alacaklar
6.12 836.145 937.911
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 10.581 7.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 825.564 930.019
Türev Araçlar
13 475.000 480.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 475.000 480.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 436.985 278.270
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 113.548 119.621
ARA TOPLAM
128.986.751 71.988.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.986.751 71.988.258
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 64.247.854 62.947.854
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 64.247.854 62.947.854
Diğer Alacaklar
12 1.619.774 779.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.619.774 779.106
Maddi Duran Varlıklar
19 2.949.292 2.196.012
Mobilya ve Demirbaşlar
19 2.375.968 1.677.016
Özel Maliyetler
19 573.324 518.996
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 689.981 364.766
Diğer Haklar
20 689.981 364.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 47.905
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.554.806 66.287.738
TOPLAM VARLIKLAR
198.541.557 138.275.996
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.704.261 6.904.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.704.261 6.904.636
Banka Kredileri
9 10.704.261 6.904.636
Ticari Borçlar
11 42.254.836 22.687.450
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 8.660.379 1.945.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 33.594.457 20.741.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 220.017 158.458
Diğer Borçlar
12 1.214.509 1.273.346
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.214.509 1.273.346
Türev Araçlar
20.187.361 6.602.312
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 20.187.361 6.602.312
Kısa Vadeli Karşılıklar
260.447 260.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 232.447 232.447
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 28.000 28.000
ARA TOPLAM
74.841.431 37.886.649
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.841.431 37.886.649
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.615.722 19.245.961
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.615.722 19.245.961
Banka Kredileri
9 20.615.722 19.245.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.25 476.088 252.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 207.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.091.810 19.705.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.933.241 57.592.044
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 102.608.316 80.683.952
Ödenmiş Sermaye
29 50.820.000 32.049.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -332.138 -190.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -332.138 -190.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -332.138 -190.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.632.526 42.632.526
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 42.632.526 42.632.526
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 42.632.526 42.632.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.093.565 1.967.073
Yasal Yedekler
29 2.093.565 1.967.073
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 3.899.166 2.854.625
Net Dönem Karı veya Zararı
29 3.495.197 1.371.033
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.608.316 80.683.952
TOPLAM KAYNAKLAR
198.541.557 138.275.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 56.873.446 55.710.814 16.224.539 19.131.581
Satışların Maliyeti
30 -40.593.561 -41.669.414 -10.423.592 -14.086.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.279.885 14.041.400 5.800.947 5.045.276
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
16.279.885 14.041.400 5.800.947 5.045.276
Genel Yönetim Giderleri
31 -13.777.165 -10.861.132 -4.927.626 -3.778.918
Pazarlama Giderleri
31 -2.440.097 -1.511.968 -1.033.660 -533.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 23.091 56.846 14.804 7.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-277 -277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.714 1.724.869 -145.535 740.275
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.183.689 1.299.047 3.085.303 716.381
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-86.605 -85.528 1.625 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 11.182.798 2.938.388 2.941.393 1.456.656
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
35 -7.902.770 -1.727.889 -3.137.967 -688.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 3.280.028 1.210.499 -196.574 767.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
215.169 17.041 -6.377 -2.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 215.169 17.041 -6.377 -2.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.495.197 1.227.540 -202.951 765.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.495.197 1.227.540 -202.951 765.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.495.197 1.227.540 -202.951 765.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141.163 -47.943 -90.653 -18.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 -180.978 -65.407 -116.223 -24.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 39.815 17.464 25.570 5.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 39.815 17.464 25.570 5.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.163 -47.943 -90.653 -18.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.354.034 1.179.597 -293.604 746.612
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.354.034 1.179.597 -293.604 746.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798299


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.