KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:30

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -125.645 20.135.744 1.700.026 213.432 792.011 54.765.239 54.765.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
32.275 759.738 -792.011 54.765.239 54.765.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.004 2.528.532 2.525.532 2.525.532
Dönem Karı (Zararı)
2.528.532 2.528.532 2.528.532
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.004 -3.004 -3.004
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -128.649 20.135.744 1.732.301 973.170 2.528.532 57.290.768 57.290.768
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.834 57.259.834
Transferler
234.772 2.081.455 -2.316.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.943 1.227.540 1.179.597 1.179.597
Dönem Karı (Zararı)
1.227.540 1.227.540 1.227.540
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.943 -47.943 -47.943
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -170.904 20.311.426 1.967.073 2.854.625 1.227.540 58.239.430 58.239.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.587.343 -4.778.267
Dönem Karı (Zararı)
1.227.540 2.528.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
717.028 448.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
649.528 474.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.041 2.866
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
84.541 -28.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.331.911 -7.755.273
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.021 -3.828.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.506.034 -3.476.453
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.557.233 1.630.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.948.801 -5.107.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.645.803 -4.678.186
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
471 224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.646.274 -4.678.410
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-155.514 10.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-881 -89.270
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.897.145 3.838.735
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.079.647 225.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.817.498 3.613.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.490 -72.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
796.760 -31.365
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
796.760 -31.365
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.260.905 571.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.387.343 -4.778.267
Ödenen Temettüler
-200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-997.027 -805.667
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.818 3.455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.818 3.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-998.845 -809.122
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-789.364 -763.890
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.481 -45.232
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.915.885 13.101.503
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.915.885 13.101.503
Kredilerden Nakit Girişleri
16.915.885 13.101.503
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.668.485 7.517.569
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.668.485 7.517.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.283.052 917.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
614.567 8.435.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 43.859.170 27.946.605
Finansal Yatırımlar
8 85.339 92.360
Ticari Alacaklar
11 27.340.644 20.834.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 2.025.904 468.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 25.314.740 20.365.939
Diğer Alacaklar
6.12 687.472 138.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 687.472 138.316
Türev Araçlar
13 395.514 240.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 395.514 240.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 214.248 213.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 74.127 4.734
ARA TOPLAM
72.656.514 49.470.463
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.656.514 49.470.463
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.626.754
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.626.754
Diğer Alacaklar
12 1.062.611 615.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.062.611 615.936
Maddi Duran Varlıklar
19 1.925.061 1.644.258
Mobilya ve Demirbaşlar
19 1.480.819 1.405.216
Özel Maliyetler
19 444.242 239.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
396.165 329.469
Diğer Haklar
20 396.165 329.469
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.010.591 43.216.417
TOPLAM VARLIKLAR
116.667.105 92.686.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.545.797 4.204.865
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 7.545.797 4.204.865
Banka Kredileri
9 7.545.797 4.204.865
Ticari Borçlar
11 22.119.710 19.222.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 2.043.837 964.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 20.075.873 18.258.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 161.154 146.664
Diğer Borçlar
12 1.167.669 370.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.167.669 370.909
Türev Araçlar
13 4.964.118 2.703.213
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 4.964.118 2.703.213
Kısa Vadeli Karşılıklar
220.447 184.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 220.447 184.447
ARA TOPLAM
36.178.895 26.832.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.178.895 26.832.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.895.571 8.320.618
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.895.571 8.320.618
Banka Kredileri
9 21.895.571 8.320.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.25 225.145 111.198
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 128.064 162.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.248.780 8.594.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.427.675 35.427.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 58.239.430 57.259.833
Ödenmiş Sermaye
29 32.049.670 32.049.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -170.904 -122.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -170.904 -122.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -170.904 -122.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.311.426 20.311.426
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.311.426
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.311.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 1.967.073 1.732.301
Yasal Yedekler
29 1.967.073 1.732.301
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 2.854.625 973.170
Net Dönem Karı veya Zararı
29 1.227.540 2.316.227
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.239.430 57.259.833
TOPLAM KAYNAKLAR
116.667.105 92.686.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 55.710.814 61.897.354 19.131.581 23.973.203
Satışların Maliyeti
30 -41.669.414 -54.748.204 -14.086.305 -21.275.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.041.400 7.149.150 5.045.276 2.697.489
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
14.041.400 7.149.150 5.045.276 2.697.489
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.861.132 -7.612.417 -3.778.918 -2.561.631
Pazarlama Giderleri
31 -1.511.968 -838.802 -533.183 -305.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 56.846 5.000 7.377 3.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -277 -200 -277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.724.869 -1.297.269 740.275 -166.609
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.299.047 4.035.597 716.381 235.407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-85.528
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 2.938.388 2.738.328 1.456.656 68.798
Finansman Giderleri
35 -1.727.889 -206.930 -688.794 -107.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 1.210.499 2.531.398 767.862 -38.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.041 -2.866 -2.443 -15.858
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 17.041 -2.866 -2.443 -15.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.227.540 2.528.532 765.419 -54.490
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.227.540 2.528.532 765.419 -54.490
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.227.540 2.528.532 765.419 -54.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.943 -3.004 -18.807 -9.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 -65.407 -3.755 -24.112 -12.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 17.464 751 5.305 2.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 17.464 751 5.305 2.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.943 -3.004 -18.807 -9.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.179.597 2.525.528 746.612 -64.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.179.597 2.525.528 746.612 -64.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718989


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.625 Değişim: 0,39% Hacim : 902 Mio.TL Son veri saati : 10:25
Düşük 100.317 23.09.2019 Yüksek 100.686
Açılış: 100.445
5,7256 Değişim: -0,30%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3032 Değişim: -0,43%
Düşük 6,3019 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
278,92 Değişim: -0,43%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.