KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:17

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -125.646 20.135.744 1.529.325 -3.174.745 4.350.891 54.765.238 54.765.238
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
202.976 4.147.915 -4.350.891 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.996 2.583.022 2.590.018 2.590.018
Dönem Karı (Zararı)
2.583.022 2.583.022 2.583.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.996 6.996 6.996
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -118.650 20.135.744 1.732.301 973.170 2.583.021 57.355.257 57.355.257
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.834 57.259.834
Transferler
234.772 2.081.455 -2.316.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.137 462.121 432.984 432.984
Dönem Karı (Zararı)
462.121 462.121 462.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.137 -29.137 -29.137
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -152.097 20.311.426 1.967.073 2.854.625 462.121 57.492.818 57.492.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.932.229 381.376
Dönem Karı (Zararı)
462.121 2.583.022
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
471.679 259.997
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
431.091 303.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-19.484 -12.992
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
60.072 -30.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.666.029 -2.461.643
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.864 -4.233
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.903.608 -999.105
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.140.555 1.471.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.763.053 -2.470.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.238.952 -2.762.160
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.346 -2.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.236.606 -2.760.053
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-110.000 -280.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-66.854 -100.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.771.579 1.777.395
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.070.669 484.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.700.910 1.292.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
39.306 6.647
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
377.114 -26.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
377.114 -26.835
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.471.250 -73.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.732.229 381.376
Ödenen Temettüler
-200.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-554.152 -170.222
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.455
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-554.152 -173.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-541.827 -140.244
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.325 -33.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.759.900 -432.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.759.900
Kredilerden Nakit Girişleri
12.759.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -432.869
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-432.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.726.481 -221.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.726.481 -221.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.283.052 917.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.556.571 696.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 39.084.690 27.946.605
Finansal Yatırımlar
8 98.224 92.360
Ticari Alacaklar
11 26.738.217 20.834.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 1.609.225 468.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 25.128.992 20.365.939
Diğer Alacaklar
6.12 472.775 138.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.818 471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 469.957 138.316
Türev Araçlar
13 350.000 240.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 350.000 240.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 280.222 213.367
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 5.398 4.734
ARA TOPLAM
67.029.526 49.470.463
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.029.526 49.470.463
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.626.754
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.626.754
Diğer Alacaklar
12 655.669 615.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 655.669 615.936
Maddi Duran Varlıklar
19 1.855.348 1.644.258
Mobilya ve Demirbaşlar
19 1.452.797 1.405.216
Özel Maliyetler
19 402.551 239.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
241.440 329.469
Diğer Haklar
20 241.440 329.469
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.379.211 43.216.417
TOPLAM VARLIKLAR
110.408.737 92.686.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 8.594.513 4.204.865
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 8.594.513 4.204.865
Banka Kredileri
9 8.594.513 4.204.865
Ticari Borçlar
11 21.994.142 19.222.565
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 2.034.860 964.190
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 19.959.282 18.258.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 185.971 146.664
Diğer Borçlar
12 748.023 370.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 748.023 370.909
Türev Araçlar
13 4.174.463 2.703.213
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 4.174.463 2.703.213
Kısa Vadeli Karşılıklar
208.447 184.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 208.447 184.447
ARA TOPLAM
35.905.559 26.832.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.905.559 26.832.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.690.870 8.320.618
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.690.870 8.320.618
Banka Kredileri
9 16.690.870 8.320.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.25 188.565 111.198
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 130.925 162.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.010.360 8.594.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.915.919 35.427.047
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 57.492.818 57.259.833
Ödenmiş Sermaye
29 32.049.670 32.049.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -152.097 -122.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -152.097 -122.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -152.097 -122.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.311.426 20.311.426
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.311.426
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.311.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 1.967.073 1.732.301
Yasal Yedekler
29 1.967.073 1.732.301
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 2.854.625 973.170
Net Dönem Karı veya Zararı
29 462.121 2.316.227
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.492.818 57.259.833
TOPLAM KAYNAKLAR
110.408.737 92.686.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 36.579.232 37.924.151 21.041.619 19.098.938
Satışların Maliyeti
30 -27.583.109 -33.472.490 -16.360.676 -17.075.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.996.123 4.451.661 4.680.943 2.023.460
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.996.123 4.451.661 4.680.943 2.023.460
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.082.214 -5.050.786 -3.604.694 -2.532.344
Pazarlama Giderleri
31 -978.785 -533.335 -548.696 -291.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 49.469 2.000 46.469 2.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -200 203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
984.593 -1.130.660 574.022 -797.769
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
582.666 3.800.190 467.690 3.724.947
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-85.528 -85.528
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 1.481.731 2.669.530 956.184 2.927.178
Finansman Gelirleri
-169.425
Finansman Giderleri
35 -1.039.094 -99.500 -565.978 -38.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 442.637 2.570.030 220.781 2.888.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.484 12.992 -909 -2.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 19.484 12.992 -909 -2.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
462.121 2.583.022 219.872 2.886.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
462.121 2.583.022 219.872 2.886.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
462.121 2.583.022 219.872 2.886.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.137 6.996 -30.691 -12.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 -41.296 8.745 -43.239 -15.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 12.159 -1.749 12.548 3.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 12.159 -1.749 12.548 3.147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.137 6.996 -30.691 -12.589
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
432.984 2.590.018 189.181 2.873.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
432.984 2.590.018 189.181 2.873.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8015 Değişim: -0,97%
Düşük 5,7879 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,4577 Değişim: -1,16%
Düşük 6,4436 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
277,52 Değişim: -0,75%
Düşük 276,28 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.