KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 19:16
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 12.987.966 8.166.253
Satışların Maliyeti
14 -280.719 -86.289
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.707.247 8.079.964
BRÜT KAR (ZARAR)
12.707.247 8.079.964
Genel Yönetim Giderleri
15 -4.938.809 -2.068.640
Pazarlama Giderleri
16 -67.025 -63.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 97.054 43.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.797.704 5.991.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.797.704 5.991.743
Finansman Gelirleri
19 2.053.934 531.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.851.638 6.523.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.166.103 -1.165.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.181.455 -1.165.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 15.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.685.535 5.358.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.685.535 5.358.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.685.535 5.358.312
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 -744.084 4.255.916 4.255.916
Dönem Karı (Zararı)
5.358.312 5.358.312 5.358.312
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228 9.614.228
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228
Transferler
13 230.711 5.127.601 -5.358.312 0
Dönem Karı (Zararı)
7.685.535 7.685.535
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 7.685.535 17.299.763 17.299.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.655.180 2.494.510
Dönem Karı (Zararı)
7.685.535 5.358.312
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.685.535 5.358.312
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.568 657.096
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.11 4.029 3.583
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.631 20.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.631 20.082
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 -153.078 -531.818
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.900.117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.23 -1.900.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.166.103 1.165.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.181.923 -3.520.898
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 -2.068.258 -668.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -7.438 -2.954
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-654.599 -3.036.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -654.599 -3.036.198
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
108
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
548.264 186.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-61.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
609.264 186.607
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.655.180 2.494.510
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.031.334 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.711
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-13.022.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.783 613.915
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
174.783 613.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.201.371 3.108.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.201.371 3.108.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.272.476 4.164.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 71.105 7.272.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.685.535 5.358.312
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.685.535 5.358.312
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.685.535 5.358.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 71.105 7.294.181
Finansal Yatırımlar
6 14.922.740
Ticari Alacaklar
3.751.797 3.036.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.690.797 3.036.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 61.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10.738 3.300
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.738 3.300
ARA TOPLAM
18.756.380 10.333.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.756.380 10.333.679
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7.722 1.773
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 7.722 1.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.267
Bilgisayar Yazılımları
11 1.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 15.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.793 3.040
TOPLAM VARLIKLAR
18.779.173 10.336.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 108
Diğer Borçlar
339.039 226.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 339.039 226.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 563.854 450.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
500.000 3.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 500.000
ARA TOPLAM
1.403.001 680.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.403.001 680.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 76.409 41.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.409 42.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.479.410 722.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.299.763 9.614.228
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
230.711
Yasal Yedekler
230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.383.517 -744.084
Net Dönem Karı veya Zararı
7.685.535 5.358.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.299.763 9.614.228
TOPLAM KAYNAKLAR
18.779.173 10.336.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744257


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.