KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 18:02
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
-8.850 -43.774 -8.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 47.777 16.311 25.944 11.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -160 -160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.986.922 1.677.080 2.069.115 1.787.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.986.922 1.677.080 2.069.115 1.787.501
Finansman Gelirleri
19 596.212 190.678 343.802 96.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.583.134 1.867.758 2.412.917 1.883.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.001.073 -229.904 -522.920 -229.904
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.010.480 -229.904 -532.327 -229.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 9.407 9.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.582.061 1.637.854 1.889.997 1.654.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.582.061 1.637.854 1.889.997 1.654.057
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.582.061 1.637.854 1.889.997 1.654.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 -744.084 0 4.255.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.637.854 1.637.854
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -744.084 1.637.854 5.893.770 5.893.770
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228
Transferler
13 230.711 5.127.601 -5.358.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.582.061 3.582.061
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 13.196.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.840.630 -585.937
Dönem Karı (Zararı)
3.582.061 1.637.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.582.061 1.637.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.768 34.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.168 1.792
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-100.480 -190.678
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-494.993 -6.904
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6,23 -494.993 -6.904
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.001.073 229.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.701 -2.265.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-230.118 -2.422.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -230.118 -2.422.677
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.497 -8.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.497 -8.325
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -71.055 -39.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.395 40.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.395 40.238
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 86.574 164.339
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
86.574 164.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.775.128 -593.559
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -934.498 7.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.652.913 -3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8.711
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.644.202 -3.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.695 294.315
Alınan Faiz
198.695 294.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.613.588 -3.291.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.613.588 -3.291.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.190.379 4.164.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 576.791 872.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.582.061 1.637.854 1.889.997 1.654.057
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.582.061 1.637.854 1.889.997 1.654.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.582.061 1.637.854 1.889.997 1.654.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 582.378 7.294.181
Finansal Yatırımlar
10.139.195
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 10.139.195
Ticari Alacaklar
7 3.266.316 3.036.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 3.266.316 3.036.198
Diğer Alacaklar
8 1.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.497
Peşin Ödenmiş Giderler
74.355 3.300
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 74.355 3.300
ARA TOPLAM
14.063.741 10.333.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.063.741 10.333.679
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9.583 1.773
Mobilya ve Demirbaşlar
10 9.583 1.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.267
Lisanslar
11 1.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 9.126
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.709 3.040
TOPLAM VARLIKLAR
14.082.450 10.336.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 1.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.395
Diğer Borçlar
8 312.849 226.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
312.849 226.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 526.639 450.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.500 3.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.500 3.500
ARA TOPLAM
844.383 680.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
844.383 680.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 41.778 41.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.778 42.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
886.161 722.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.196.289 9.614.228
Ödenmiş Sermaye
13 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
230.711
Yasal Yedekler
230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.383.517 -744.084
Net Dönem Karı veya Zararı
3.582.061 5.358.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.196.289 9.614.228
TOPLAM KAYNAKLAR
14.082.450 10.336.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702808


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.213 Değişim: 0,61% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8731 Değişim: -0,07%
Düşük 7,8646 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3132 Değişim: 0,41%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
483,15 Değişim: 0,17%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,46
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.