KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:11

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 535.353.097 490.409.880 196.943.996 178.499.615
Satışların Maliyeti
11 -460.935.239 -417.645.740 -170.600.092 -152.001.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.417.858 72.764.140 26.343.904 26.498.254
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
-19.646 -790.148 -249.672 -369.265
BRÜT KAR (ZARAR)
74.398.212 71.973.992 26.094.232 26.128.989
Genel Yönetim Giderleri
12 -16.313.112 -15.657.940 -5.303.893 -5.271.883
Pazarlama Giderleri
12 -23.038.095 -19.359.314 -7.683.793 -7.304.823
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.875.076 -1.419.587 -457.949 -553.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.351.371 1.853.794 2.169.523 582.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.943.272 -666.063 -2.209.213 -198.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.580.028 36.724.882 12.608.907 13.381.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 838.562 285.752 270.837 13.041
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -91.442 -535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 11.177.646 13.783.600 1.292.975 10.009.128
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.504.794 50.793.699 14.172.719 23.403.877
Finansman Gelirleri
15 3.191.401 2.548.227 1.646.522 559.846
Finansman Giderleri
15 -2.570.606 -262.133 -857.899 -78.469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.125.589 53.079.793 14.961.342 23.885.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.274.862 -6.018.878 -1.707.300 -2.279.163
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -4.400.555 -7.500.036 -1.827.770 -1.998.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -874.307 1.481.158 120.470 -280.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.850.727 47.060.915 13.254.042 21.606.091
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.850.727 47.060.915 13.254.042 21.606.091
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41.850.727 47.060.915 13.254.042 21.606.091
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,96570000 1,08600000 0,30590000 0,49860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 102.954.215 -7.190.723 95.763.492 5.323.751 101.087.243 106.316 106.316 12.389.879 12.496.195 34.802.135 130.463.628 59.689.181 190.152.809 418.932.935 418.932.935
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
-1.915.508 -1.915.508 -310.680 -2.226.188 0 0 61.915.369 -59.689.181 2.226.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.467.032 -1.467.032 -345.348 -1.812.380 0 1.069.627 1.069.627 47.060.915 47.060.915 46.318.162 46.318.162
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 47.060.915 47.060.915 47.060.915 47.060.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.467.032 -1.467.032 -345.348 -1.812.380 0 1.069.627 1.069.627 0 -742.753 -742.753
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
3.ii.m 0 0 0 0 4.390.160 -50.458.510 -50.458.510 -46.068.350 -46.068.350
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 101.038.707 -8.657.755 92.380.952 4.667.723 97.048.675 106.316 106.316 13.459.506 13.565.822 39.192.295 141.920.487 47.060.915 188.981.402 419.182.747 419.182.747
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 10.772.696 165.183.644 63.171 63.171 14.683.193 14.746.364 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 501.492.181 501.492.181
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
63.171 0 24.947.823 24.947.823 -63.171 -63.171 -10.233.316 -10.296.487 0 14.714.507 14.714.507
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 63.171 0 24.947.823 24.947.823 -63.171 -63.171 -10.233.316 -10.296.487 0 14.714.507 14.714.507
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0
Transferler
-2.581.869 -2.581.869 -701.614 -3.283.483 0 0 62.595.579 -59.312.096 3.283.483
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.369 -2.150.041 -2.150.041 -14.342.282 -16.492.323 0 5.493.145 5.493.145 41.850.727 41.850.727 30.882.918 30.882.918
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 41.850.727 41.850.727 41.850.727 41.850.727
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.369 -2.150.041 -2.150.041 -14.342.282 -16.492.323 0 5.493.145 5.493.145 0 -10.967.809 -10.967.809
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
3.ii.m 0 0 0 0 2.136.740 -25.670.892 -25.670.892 -23.534.152 -23.534.152
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 94.540 159.884.068 -10.205.030 149.679.038 20.676.623 170.355.661 0 0 0 9.943.022 9.943.022 41.329.035 179.587.916 41.850.727 221.438.643 523.555.454 523.555.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.490.870 43.387.332
Dönem Karı (Zararı)
41.850.727 47.060.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.850.727 47.060.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.157.347 5.456.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 10.453.405 9.678.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.449 -69.063
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.060 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 33.389 -69.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.983.512 4.148.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.418.255 3.059.366
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.565.257 1.089.092
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-21.922 -12.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.658.428 -988.794
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -2.582.534 -1.120.557
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 924.106 131.763
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-838.920 -70.161
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.646 790.148
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 19.646 790.148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.177.646 -13.783.600
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -11.177.646 -13.783.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 5.274.862 6.018.878
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
68.389 -255.624
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
68.389 -255.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.750.067 787.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.663.768 -8.759.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -14.891.045 -9.624.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.772.723 864.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.351 153.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.351 153.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.503.917 -3.012.672
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.500.446 -1.865.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
555.726 -857.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.173.888 14.544.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -477.804 6.522.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.651.692 8.022.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
994.319 2.289.041
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-776.917 -864.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.601 -839.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-158.499 -29.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
144.898 -809.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.258.007 53.304.696
Ödenen Faiz
-924.106 -52.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.805.984 -1.906.977
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.037.047 -7.957.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.274.947 -1.548.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.704 459.290
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.704 459.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15.944.862 -9.030.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15.416.119 -9.030.400
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-528.743 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.411.571 5.901.967
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
20.411.571 5.901.967
Alınan Faiz
2.582.534 1.120.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.588.109 -36.807.574
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.307.239 13.867.084
Kredilerden Nakit Girişleri
10.239.530 13.867.084
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.067.709 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.291.196 -6.827.475
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.291.196 -8.788.251
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
1.960.776
Ödenen Temettüler
-23.604.152 -43.768.350
Ödenen Faiz
0 -78.833
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.177.708 5.031.183
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
407.053 2.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.584.761 5.033.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.253.131 1.247.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.837.892 6.280.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.850.727 47.060.915 13.254.042 21.606.091
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.460.954 -1.812.380 151.015 -222.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.687.551 -1.833.790 342.707 -300.935
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-14.342.282 -345.348 -123.150 18.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -746.919 -345.348 -103.125 18.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-13.595.363 0 -20.025 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
31.369 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
537.510 366.758 -68.542 60.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 537.510 366.758 -68.542 60.187
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.493.145 1.069.627 3.749.102 379.127
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.493.145 1.069.627 3.749.102 379.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 13.137 0 -25.606
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 -7.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5.493.145 1.056.490 3.749.102 411.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.967.809 -742.753 3.900.117 156.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.882.918 46.318.162 17.154.159 21.762.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.882.918 46.318.162 17.154.159 21.762.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.837.892 2.253.131
Ticari Alacaklar
116.974.063 95.912.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 96.741.146 80.942.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.232.917 14.970.006
Diğer Alacaklar
4.607.469 13.942.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.574.755 13.925.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.714 17.363
Stoklar
4 73.783.767 45.279.850
Canlı Varlıklar
17.597.400 14.116.600
Peşin Ödenmiş Giderler
1.649.429 1.911.389
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.649.429 1.911.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 571.093
Diğer Dönen Varlıklar
456.552 298.055
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
456.552 298.055
ARA TOPLAM
224.906.572 174.285.120
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.906.572 174.285.120
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
773.165 726.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 179.875.772 173.905.352
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 15.669.333 0
Maddi Duran Varlıklar
7 289.817.240 300.622.470
Arazi ve Arsalar
131.830.000 144.800.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.771.380 7.862.670
Binalar
56.304.074 55.487.835
Tesis, Makine ve Cihazlar
80.228.049 79.157.317
Taşıtlar
751.155 671.401
Mobilya ve Demirbaşlar
12.370.802 10.790.031
Yapılmakta Olan Yatırımlar
561.780 1.853.216
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
820.925 487.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
820.925 487.666
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 298.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 298.129
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
486.960.798 476.040.228
TOPLAM VARLIKLAR
711.867.370 650.325.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.242.189 5.123.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.242.189 5.123.333
Banka Kredileri
8 5.071.667 5.123.333
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 170.522 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.419.667 522.480
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 1.419.667 522.480
Ticari Borçlar
124.003.536 92.842.603
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 19.402.314 19.654.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 104.601.222 73.188.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.913.757 2.277.583
Diğer Borçlar
6.801.533 6.726.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 5.087.011 5.157.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.714.522 1.569.717
Ertelenmiş Gelirler
150.902 178.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
150.902 178.224
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 1.792.415 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
561.521 512.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
508.321 458.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
53.200 53.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.628 16.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.628 16.538
ARA TOPLAM
143.902.148 108.199.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.902.148 108.199.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24.071.363 20.647.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.071.363 20.647.112
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 20.338.405 19.986.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.409.768 40.633.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.311.916 148.833.167
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
523.555.454 501.492.181
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
170.450.201 165.183.644
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
149.679.038 154.410.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 159.884.068 162.465.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.205.030 -8.054.989
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
20.676.623 10.772.696
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
94.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.943.022 14.746.364
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
63.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
63.171
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6 9.943.022 14.683.193
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.329.035 39.192.295
Yasal Yedekler
10 41.329.035 39.192.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
179.587.916 142.663.229
Net Dönem Karı veya Zararı
41.850.727 59.312.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.555.454 501.492.181
TOPLAM KAYNAKLAR
711.867.370 650.325.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716322


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.