KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:49
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 649.566.141 637.519.970
Satışların Maliyeti
20 -551.456.702 -531.979.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.109.439 105.540.418
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
9 -235.497 677.221
BRÜT KAR (ZARAR)
97.873.942 106.217.639
Genel Yönetim Giderleri
21 -20.960.608 -21.886.172
Pazarlama Giderleri
21 -28.332.441 -30.640.069
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -2.210.980 -1.675.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.380.887 2.227.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.296.280 -2.041.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.454.520 52.202.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 365.218 1.006.733
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -533 -498.253
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 12.587.520 14.348.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.406.725 67.059.916
Finansman Gelirleri
25 3.372.512 2.279.937
Finansman Giderleri
25 -454.618 -393.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
63.324.619 68.946.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.012.523 -9.256.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -6.971.852 -8.731.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 2.959.329 -525.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.312.096 59.689.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.312.096 59.689.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
59.312.096 59.689.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 adet Pay Başına Kazanç 1,36870000 1,37740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 106.242.496 -5.008.965 101.233.531 6.478.470 107.712.001 110.989 110.989 12.151.170 12.262.159 30.555.315 108.801.205 66.505.898 175.307.103 406.231.131 406.231.131
Transferler
-3.288.281 -3.288.281 -750.014 -4.038.295 70.544.193 -66.505.898 4.038.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.181.758 -2.181.758 -404.705 -2.586.463 -4.673 -4.673 238.709 234.036 59.689.181 59.689.181 57.336.754 57.336.754
Dönem Karı (Zararı)
59.689.181 59.689.181 59.689.181 59.689.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.181.758 -2.181.758 -404.705 -2.586.463 -4.673 -4.673 238.709 234.036 -2.352.427 -2.352.427
Kar Payları
5.ii.m 4.246.820 -48.881.770 0 -48.881.770 -44.634.950 -44.634.950
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 102.954.215 -7.190.723 95.763.492 5.323.751 101.087.243 106.316 106.316 12.389.879 12.496.195 34.802.135 130.463.628 59.689.181 190.152.809 418.932.935 418.932.935
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 102.954.215 -7.190.723 95.763.492 5.323.751 101.087.243 106.316 106.316 12.389.879 12.496.195 34.802.135 130.463.628 59.689.181 190.152.809 418.932.935 418.932.935
Transferler
-2.566.355 -2.566.355 -402.567 -2.968.922 62.658.103 -59.689.181 2.968.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.078.077 -864.266 61.213.811 5.851.512 67.065.323 -43.145 -43.145 2.293.314 2.250.169 59.312.096 59.312.096 128.627.588 128.627.588
Dönem Karı (Zararı)
59.312.096 59.312.096 59.312.096 59.312.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.078.077 -864.266 61.213.811 5.851.512 67.065.323 -43.145 -43.145 2.293.314 2.250.169 69.315.492 69.315.492
Kar Payları
5.ii.m 4.390.160 -50.458.502 -50.458.502 -46.068.342 -46.068.342
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 10.772.696 165.183.644 63.171 63.171 14.683.193 14.746.364 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 501.492.181 501.492.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.952.471 36.400.710
Dönem Karı (Zararı)
59.312.096 59.689.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.312.096 59.689.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.756.333 9.848.000
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 13.020.831 12.219.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-72.989 36.874
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 -72.989 36.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.075.659 3.735.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.920.615 3.735.751
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
155.044 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-12.719 -11.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.240.529 -404.187
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23,25 -1.440.683 -1.308.544
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22,25 200.154 904.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-50.833 -297.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
912.718 -677.221
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 912.718 -677.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.587.520 -14.348.562
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -12.587.520 -14.348.562
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 4.012.523 9.256.880
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-300.808 337.652
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-300.808 337.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.763.097 -19.736.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.473.452 -27.406.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -604.243 -27.854.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.077.695 447.901
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
157.519 -147.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.519 -147.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.429.300 2.711.733
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.023.674 -5.617.066
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
236.105 -56.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.025.743 9.443.468
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 4.667.146 1.195.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.358.597 8.247.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
422.497 852.340
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
154.533 -72.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.112.378 556.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.495 -79.219
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.041.883 636.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.831.526 49.800.783
Ödenen Faiz
-76.821 -743.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.895.810 -4.260.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.906.424 -8.395.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.525.919 5.482.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
540.274 254.864
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
540.274 254.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.876.346 -15.952.523
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.555.878 -15.664.170
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-320.468 -288.353
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-13.902.490 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-13.902.490 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 9.504.389
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 9.504.389
Alınan Temettüler
5 6.271.960 10.367.358
Alınan Faiz
1.440.683 1.308.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.435.995 -45.470.423
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.322.079 5.524.525
Kredilerden Nakit Girişleri
13.793.743 2.675.898
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-3.471.664 2.848.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.793.743 -7.674.366
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.793.743 -7.674.366
Ödenen Temettüler
-43.964.331 -43.105.450
Ödenen Faiz
0 -215.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
990.557 -3.587.081
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.298 25.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.005.855 -3.561.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.247.276 4.808.870
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.253.131 1.247.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.312.096 59.689.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.065.323 -2.586.463
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 74.374.870 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.080.332 -2.727.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.851.512 -404.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -537.577 -404.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3 6.389.089 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 -3.390.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.689.847 545.440
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-8.905.914 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 216.067 545.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.250.169 234.036
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
49.635 -5.840
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
31 49.635 -5.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.293.314 238.709
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 528.100 -882.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3 0 19.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 1.765.214 1.101.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-92.780 1.167
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -92.780 1.167
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.315.492 -2.352.427
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.627.588 57.336.754
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.627.588 57.336.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.253.131 1.247.276
Ticari Alacaklar
95.912.444 100.975.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 80.942.438 80.267.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.970.006 20.707.682
Diğer Alacaklar
13.942.558 197.587
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 13.925.195 22.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.363 174.882
Stoklar
8 45.279.850 46.709.150
Canlı Varlıklar
9 14.116.600 13.005.644
Peşin Ödenmiş Giderler
1.911.389 2.297.885
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.911.389 2.297.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 571.093 0
Diğer Dönen Varlıklar
298.055 227.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 298.055 227.560
ARA TOPLAM
174.285.120 164.660.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.285.120 164.660.183
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
726.611 676.977
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
31 726.611 676.977
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 173.905.352 159.359.258
Maddi Duran Varlıklar
11 300.622.470 221.779.692
Arazi ve Arsalar
144.800.000 85.109.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.862.670 8.434.076
Binalar
55.487.835 53.408.782
Tesis, Makine ve Cihazlar
79.157.317 63.081.514
Taşıtlar
671.401 852.936
Mobilya ve Demirbaşlar
10.790.031 10.892.984
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.853.216 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
487.666 339.524
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 487.666 339.524
Peşin Ödenmiş Giderler
298.129 147.738
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 298.129 147.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
476.040.228 382.303.189
TOPLAM VARLIKLAR
650.325.348 546.963.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.123.333 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.123.333 0
Banka Kredileri
14 5.123.333 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
14 522.480 3.994.144
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
522.480 3.994.144
Ticari Borçlar
92.842.603 84.441.575
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 19.654.576 14.842.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.188.027 69.599.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.277.583 1.855.086
Diğer Borçlar
6.726.728 5.660.179
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 5.157.011 3.053.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.569.717 2.607.179
Ertelenmiş Gelirler
178.224 23.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 178.224 23.691
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 0 2.363.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
512.143 413.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 458.943 359.859
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 53.200 53.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.538 20.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 16.538 20.959
ARA TOPLAM
108.199.632 98.772.178
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.199.632 98.772.178
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
20.647.112 18.486.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 20.647.112 18.486.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 19.986.423 10.772.244
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.633.535 29.258.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
148.833.167 128.030.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
501.492.181 418.932.935
Ödenmiş Sermaye
19 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.183.644 101.087.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 154.410.948 95.763.492
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
162.465.937 102.954.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.054.989 -7.190.723
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
10.772.696 5.323.751
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.746.364 12.496.195
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
63.171 106.316
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
31 63.171 106.316
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
14.683.193 12.389.879
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.192.295 34.802.135
Yasal Yedekler
19 39.192.295 34.802.135
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.663.229 130.463.628
Net Dönem Karı veya Zararı
59.312.096 59.689.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
501.492.181 418.932.935
TOPLAM KAYNAKLAR
650.325.348 546.963.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665227


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 25.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9401 Değişim: -0,15%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9656
Açılış: 7,9522
9,4843 Değişim: 0,03%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5067
Açılış: 9,4816
462,43 Değişim: 0,10%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.