KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2018 - 19:15

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -24.695 572 104.958 241.912 725.786 3.001.709 67.730 3.069.439
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.141 690.645 -725.786 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
826 2.220 -7.776 1.036.819 1.032.089 -8.810 1.023.279
Dönem Karı (Zararı)
1.036.819 1.036.819 -9.715 1.027.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
826 2.220 -7.776 -4.730 905 -3.825
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
52.500 -652.500 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -23.869 2.220 -7.204 192.599 280.057 1.036.819 0 3.433.798 58.920 3.492.718
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Transferler
150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-949 -46.392 7.765 915.434 875.858 -13.414 862.444
Dönem Karı (Zararı)
915.434 915.434 -42.206 873.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-949 -46.392 7.765 -39.576 28.792 -10.784
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -28.240 -49.187 3.991 310.644 1.023.971 915.434 0 4.129.789 46.733 4.176.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.281.127 978.110
Dönem Karı (Zararı)
873.228 1.027.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.470.357 351.920
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
158.543 124.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-73 -32.123
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -73 -316
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -31.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.473 40.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.985 29.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -180 2.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-18.332 8.960
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.240 11.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -172.908 -64.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 210.453 70.452
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.601 -4.047
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14.296 9.042
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
1.602 1.724
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.019.443 29.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 238.129 200.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -23.960
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -23.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-911.902 -207.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-451.742 -172.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.266 -51.555
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-521.949 -136.220
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-104.685 -3.354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
264.355 156.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.294 -5.541
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.389 -22.165
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.864 -2.678
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12.344 29.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.431.683 1.171.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.926 -15.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -116.630 -177.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.929.689 -332.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 24.050
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 24.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-348.712 -339.334
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.455.140 -16.783
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.390.433 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-64.707 -16.783
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
874.133 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
874.133 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.067.716 -706.336
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.293.976 1.582.777
Kredilerden Nakit Girişleri
6 973.382 1.077.454
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 1.894.386 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 1.426.208 505.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.689.150 -1.678.391
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -933.778 -924.925
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -755.372 -753.466
Ödenen Temettüler
-540.000 -600.000
Ödenen Faiz
-172.301 -74.651
Alınan Faiz
175.191 63.929
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.419.154 -60.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
561.412 1.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.980.566 -58.949
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.460.449 1.267.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.441.015 1.208.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.441.015 1.460.449
Ticari Alacaklar
1.457.835 918.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 1.260 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.456.575 918.838
Diğer Alacaklar
46.097 837.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 42.843 833.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.254 4.028
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5 1.432.856 893.579
Peşin Ödenmiş Giderler
2.950.222 35.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.883.179 5.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 67.043 30.221
Diğer Dönen Varlıklar
134.797 62.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
134.797 62.501
ARA TOPLAM
9.462.822 4.208.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.462.822 4.208.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Diğer Alacaklar
118.893 75.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 118.893 75.290
Türev Araçlar
14.845 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.470
Maddi Duran Varlıklar
7 3.946.927 3.172.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.106 23.614
Peşin Ödenmiş Giderler
114.303 46.358
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 20.171 21.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 94.132 25.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 249.256 237.963
Diğer Duran Varlıklar
15.508 14.453
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15.508 14.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.496.224 3.580.451
TOPLAM VARLIKLAR
13.959.046 7.788.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.231.992 1.428.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.231.992 1.428.313
Banka Kredileri
6 1.020.841 630.422
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.211.151 797.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
240.856 174.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
240.856 174.250
Banka Kredileri
6 211.568 174.250
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 29.288 0
Ticari Borçlar
790.482 540.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 52.622 30.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
737.860 510.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.681 6.828
Diğer Borçlar
13.688 38.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 87 29.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.601 9.047
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
60.090 40.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 7.811 4.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 52.279 36.629
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 101.990 68.417
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.644 40.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 17.622 19.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.022 20.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.278 9.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.278 9.259
ARA TOPLAM
4.495.701 2.346.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.495.701 2.346.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.980.655 1.349.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.980.655 1.349.502
Banka Kredileri
6 1.992.182 1.349.502
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 2.988.473 0
Türev Araçlar
0 6.739
Ertelenmiş Gelirler
204.944 136.064
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 4.183 5.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 200.761 130.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.224 95.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 101.224 95.565
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.286.823 1.587.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.782.524 3.934.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.129.789 3.793.931
Ödenmiş Sermaye
11 1.650.000 1.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 214.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.240 -27.291
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.240 -27.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.240 -27.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.196 -6.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
-49.187 -2.795
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.991 -3.774
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.991 -3.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
310.644 192.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.023.971 280.057
Net Dönem Karı veya Zararı
915.434 1.401.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.733 60.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.176.522 3.854.078
TOPLAM KAYNAKLAR
13.959.046 7.788.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.282.601 5.401.903 3.050.754 1.775.483
Satışların Maliyeti
-5.762.691 -4.022.896 -2.278.552 -1.335.175
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.519.910 1.379.007 772.202 440.308
BRÜT KAR (ZARAR)
1.519.910 1.379.007 772.202 440.308
Genel Yönetim Giderleri
13 -202.370 -147.810 -66.719 -45.820
Pazarlama Giderleri
-56.592 -43.359 -22.434 -14.712
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-16.475 -12.228 -5.995 -4.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 353.288 162.595 225.753 68.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -282.225 -99.875 -177.470 -13.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.315.536 1.238.330 725.337 429.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.692 37.769 5.885 26.827
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -144 0 -1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.333.228 1.275.955 731.222 456.430
Finansman Gelirleri
15 3.451.588 383.519 2.444.515 99.584
Finansman Giderleri
15 -3.673.459 -432.099 -2.626.781 -119.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.111.357 1.227.375 548.956 436.384
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-238.129 -200.271 -157.805 -64.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -150.203 -176.953 -113.677 -49.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -87.926 -23.318 -44.128 -14.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
873.228 1.027.104 391.151 372.041
DÖNEM KARI (ZARARI)
873.228 1.027.104 391.151 372.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-42.206 -9.715 -21.549 -2.075
Ana Ortaklık Payları
915.434 1.036.819 412.700 374.116
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,55480000 0,62840000 0,25010000 0,22670000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-949 826 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.186 1.033 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237 -207 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
237 -207 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.835 -4.651 -16.527 7.324
Yabancı Para Çevrim Farkları
-20.927 3.566 -16.720 3.146
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-20.927 3.566 -16.720 3.146
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.865 -10.271 240 5.223
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.865 -10.271 240 5.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.773 2.054 -47 -1.045
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.773 2.054 -47 -1.045
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.784 -3.825 -16.527 7.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
862.444 1.023.279 374.624 379.365
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.414 -8.811 -6.012 -680
Ana Ortaklık Payları
875.858 1.032.090 380.636 380.045http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717129


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7168 Değişim: -0,16%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3375 Değişim: -0,43%
Düşük 6,3362 22.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,12 Değişim: -0,53%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.