***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 01:14

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -24.695 572 104.958 241.912 725.786 3.001.709 67.731 3.069.440
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.141 690.645 -725.786 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.077 -1.756 365.924 372.245 -2.029 370.216
Dönem Karı (Zararı)
365.924 365.924 -6.793 359.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.077 -1.756 6.321 4.764 11.085
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
52.500 -652.500 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -24.695 8.077 -1.184 192.599 280.057 365.924 0 2.773.954 65.702 2.839.656
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Transferler
71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.135 715 131.373 128.953 -2.056 126.897
Dönem Karı (Zararı)
131.373 131.373 -5.565 125.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.135 715 -2.420 3.509 1.089
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -5.930 -3.059 310.644 1.023.971 131.373 0 3.382.884 58.091 3.440.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.039 335.992
Dönem Karı (Zararı)
125.808 359.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.525 136.584
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
42.643 36.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-903 -2.843
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -903 -2.843
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-575 15.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.092 15.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 231 -435
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -18.898 371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.283 8.441
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -49.593 -15.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 49.084 14.951
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.219 -350
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
573 9.165
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
1.601 -146
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.688 -2.681
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.164 83.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.643
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
65.235 -102.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.856 -98.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.863 20.242
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 86.650 -29.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.105 -65.155
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.072 49.372
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.072 49.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 15.118 -6.943
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.595 7.286
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
316 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 23.916 21.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
254.568 393.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -24.114 -6.219
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -68.415 -51.230
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-477.799 -137.107
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 -1.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 -1.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.811 -135.464
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-925.771 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-908.660 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-17.111 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
515.757 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
515.757 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.032.932 522.454
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.357.168 980.900
Kredilerden Nakit Girişleri
6 91.289 819.106
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 1.882.762 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 383.117 161.794
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.628 -455.142
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -283.048 -242.557
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -68.580 -212.585
Ödenen Faiz
-27.977 -17.888
Alınan Faiz
55.369 14.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.717.172 721.339
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
122.641 29.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.839.813 750.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.460.449 1.267.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.300.262 2.018.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.300.262 1.460.449
Ticari Alacaklar
943.551 918.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
943.551 918.838
Diğer Alacaklar
308.102 837.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 305.138 833.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.964 4.028
Türev Araçlar
690 0
Stoklar
5 818.923 893.579
Peşin Ödenmiş Giderler
1.006.159 35.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 949.967 5.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
56.192 30.221
Diğer Dönen Varlıklar
47.250 62.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
47.250 62.501
ARA TOPLAM
6.424.937 4.208.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.424.937 4.208.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Diğer Alacaklar
79.752 75.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 79.752 75.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.470
Maddi Duran Varlıklar
7 3.236.564 3.172.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.439 23.614
Peşin Ödenmiş Giderler
63.797 46.358
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 20.726 21.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.071 25.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 236.180 237.963
Diğer Duran Varlıklar
14.954 14.453
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14.954 14.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.664.072 3.580.451
TOPLAM VARLIKLAR
10.089.009 7.788.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.703.219 1.428.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.703.219 1.428.313
Banka Kredileri
6 526.928 630.422
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 18.663 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.157.628 797.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.802 174.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.802 174.250
Banka Kredileri
6 154.802 174.250
Ticari Borçlar
487.385 540.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 48.266 30.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
439.119 510.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.946 6.828
Diğer Borçlar
550.317 38.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 540.087 29.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.230 9.047
Türev Araçlar
2.780 0
Ertelenmiş Gelirler
67.091 40.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 19.141 4.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 47.950 36.629
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.406 68.417
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.068 40.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 8.200 19.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.868 20.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.442 9.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.442 9.259
ARA TOPLAM
3.032.456 2.346.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.032.456 2.346.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.374.519 1.349.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.374.519 1.349.502
Banka Kredileri
6 1.407.696 1.349.502
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 1.966.823 0
Türev Araçlar
2.795 6.739
Ertelenmiş Gelirler
139.782 136.064
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 4.267 5.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 135.515 130.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
98.482 95.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 98.482 95.565
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.615.578 1.587.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.648.034 3.934.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.382.884 3.793.931
Ödenmiş Sermaye
10 1.500.000 1.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
214.188 214.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.291 -27.291
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.291 -27.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.291 -27.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.989 -6.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.930 -2.795
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.059 -3.774
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.059 -3.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
310.644 192.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.023.971 280.057
Net Dönem Karı veya Zararı
131.373 1.401.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.091 60.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.440.975 3.854.078
TOPLAM KAYNAKLAR
10.089.009 7.788.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.878.948 1.774.004
Satışların Maliyeti
-1.602.947 -1.305.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
276.001 468.337
BRÜT KAR (ZARAR)
276.001 468.337
Genel Yönetim Giderleri
12 -78.504 -52.498
Pazarlama Giderleri
-17.532 -13.195
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.704 -3.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 52.741 115.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -32.305 -69.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
195.697 445.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.087 7.411
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.784 452.977
Finansman Gelirleri
14 275.787 181.481
Finansman Giderleri
14 -312.599 -192.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
165.972 442.358
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.164 -83.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -29.142 -77.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -11.022 -6.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.808 359.130
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.808 359.130
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.565 -6.794
Ana Ortaklık Payları
131.373 365.924
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 15 0,08760000 0,24390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.089 11.085
Yabancı Para Çevrim Farkları
-648 10.451
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-648 10.451
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.172 793
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.172 793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-435 -159
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-435 -159
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.089 11.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.897 370.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.056 -4.197
Ana Ortaklık Payları
128.953 374.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680977


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.