KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 19:15

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 280.194.405 297.194.405 297.194.405
Dönem Karı (Zararı)
56.862.624 56.862.624 56.862.624
Sermaye Arttırımı
12 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 56.862.624 367.057.029 367.057.029
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 49.144.481 359.338.886 359.338.886
Transferler
49.144.481 -49.144.481 0 0
Dönem Karı (Zararı)
88.351.455 88.351.455 88.351.455
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 329.338.886 88.351.455 447.690.341 447.690.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.007.705 6.345.181
Dönem Karı (Zararı)
88.351.455 56.862.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-104.638.095 -65.142.223
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.202 452
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -7.837.228 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.307.857 6.139.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.283.557 -547.443
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 22.591.414 6.687.124
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-113.750.413 -3.190.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -70.048.601
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.956.746
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.360.513 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.294.345 14.624.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.413.695 -23.493.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.297.222 -2.945.843
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.687.503 142.774.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
753.680 -70.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.223.170 -101.640.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.192.805 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
65.192.805 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
75.007.705 6.345.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.360.926 64.699.097
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.843.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.327 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.632.156 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 82.995.406
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 82.995.406
Alınan Faiz
16 2.283.557 547.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.633.312 -85.627.830
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.600.000 38.712.672
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-92.533.931 -152.681.149
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 470.865
Ödenen Faiz
-22.162.051 -8.632.997
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-537.330 36.502.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.467 -14.583.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.467 -14.583.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.622.126 15.019.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.635.593 436.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.718.236 2.167.439
Ticari Alacaklar
65.283.057 26.466.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 3.360.513 21.066.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 61.922.544 5.399.985
Diğer Alacaklar
1.019.420 926.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.019.420 926.216
Stoklar
7 215.143.197 297.913.230
Peşin Ödenmiş Giderler
8 259.319 114.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 51.329 182.589
Diğer Dönen Varlıklar
9 180.163 206.578
ARA TOPLAM
284.654.721 327.977.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
284.654.721 327.977.292
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 40.000.000 40.000.000
Ticari Alacaklar
319.936.137 242.552.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 319.936.137 242.552.194
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Stoklar
7 20.507.295 21.587.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 41.522.156 16.890.000
Maddi Duran Varlıklar
10 10.454 329
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.016.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
421.976.571 326.047.310
TOPLAM VARLIKLAR
706.631.292 654.024.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 55.204.882 43.601.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 51.873.410 66.644.388
Ticari Borçlar
38.176.648 37.422.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.176.648 37.422.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
152.706 147.353
Diğer Borçlar
0 27.423.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 27.423.217
Ertelenmiş Gelirler
81.393.387 70.777.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 9.748.288 169.428
ARA TOPLAM
236.549.321 246.186.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
236.549.321 246.186.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 22.391.630 48.499.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.391.630 48.499.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
258.940.951 294.685.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
447.690.341 359.338.886
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
329.338.886 280.194.405
Net Dönem Karı veya Zararı
88.351.455 49.144.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
447.690.341 359.338.886
TOPLAM KAYNAKLAR
706.631.292 654.024.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 101.677.069 148.843.145 54.163.996 148.843.145
Satışların Maliyeti
13 -88.663.664 -142.774.965 -42.891.297 -142.774.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.013.405 6.068.180 11.272.699 6.068.180
BRÜT KAR (ZARAR)
13.013.405 6.068.180 11.272.699 6.068.180
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.657.192 -1.461.170 -1.031.759 -788.941
Pazarlama Giderleri
14 -183.500 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 142.200.781 6.243.313 96.349.865 2.528.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -44.328.725 -3.465.162 -30.487.610 -3.288.274
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.044.769 7.385.161 76.103.195 4.519.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
640.159 640.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.044.769 8.025.320 76.103.195 5.159.711
Finansman Gelirleri
16 6.797.604 20.666.623 4.047.122 12.803.933
Finansman Giderleri
16 -25.490.918 -41.877.920 -9.031.941 -26.254.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.351.455 -13.185.977 71.118.376 -8.290.413
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 70.048.601 69.069.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 70.048.601 69.069.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
88.351.455 56.862.624 71.118.376 60.779.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.351.455 56.862.624 71.118.376 60.779.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
88.351.455 56.862.624 71.118.376 60.779.089
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
88.351.455 56.862.624 71.118.376 60.779.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718391


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.