KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 19:15

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 6.112.000 234.062.050 257.174.050 257.174.050
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.826 -6.112.000 56.902.979 50.788.153 50.788.153
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
12 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -2.826 0 234.062.050 56.902.979 320.962.203 320.962.203
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -3.378 234.062.050 49.145.977 313.204.649 313.204.649
Transferler
49.145.977 -49.145.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.049 87.067.497 87.074.546 87.074.546
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.671 283.208.027 87.067.497 400.279.195 400.279.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.328.392 -10.706.161
Dönem Karı (Zararı)
87.067.497 56.902.979
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
87.067.497 55.904.361
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 998.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.096.024 -75.876.818
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 2.202 146.653
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 -7.837.228 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.113 9.403
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.598.134 6.079.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.316.914 -547.443
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 23.915.048 6.627.284
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-113.750.413 -1.795.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -169.294
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -640.159
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 470.865
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -71.633.956
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.513.621
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.114.832 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
121.355.157 8.267.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.413.695 -25.252.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.186.106 -19.115.974
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
90.607.261 142.774.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.573.680 -584.094
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.209.000 -84.864.248
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.192.805 -4.690.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
65.192.805 -4.690.587
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.326.630 -10.706.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.762 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.726.122 11.867.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.327 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.327 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.030.709 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 11.320.342
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 11.320.342
Alınan Faiz
2.316.914 547.443
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.576.344 -18.048.538
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.100.000 38.712.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-92.533.931 -88.861.623
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-27.119.398 0
Ödenen Faiz
-23.485.685 -8.573.157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-537.330 40.673.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.926 -16.886.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.926 -16.886.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.628.156 17.337.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.654.082 450.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.736.725 2.173.469
Ticari Alacaklar
65.283.057 26.466.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 3.360.513 21.066.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 61.922.544 5.399.985
Diğer Alacaklar
1.019.420 926.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.019.420 926.216
Stoklar
6 215.143.197 297.913.230
Peşin Ödenmiş Giderler
7 260.819 114.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 51.329 182.589
Diğer Dönen Varlıklar
8 627.491 544.290
ARA TOPLAM
285.122.038 328.321.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
285.122.038 328.321.034
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
319.936.137 242.552.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 319.936.137 242.552.194
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Stoklar
6 20.507.295 21.587.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 67.240.131 30.129.180
Maddi Duran Varlıklar
10 10.454 329
Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.016.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.506.351 1.508.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
409.200.897 300.794.603
TOPLAM VARLIKLAR
694.322.935 629.115.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 63.704.882 43.601.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 51.873.410 66.644.388
Ticari Borçlar
41.996.648 37.422.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 41.996.648 37.422.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
177.780 167.470
Diğer Borçlar
22.721.500 48.595.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 22.721.500 48.595.217
Ertelenmiş Gelirler
7 81.393.387 70.777.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 9.752.777 169.921
ARA TOPLAM
271.620.384 267.378.853
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
271.620.384 267.378.853
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 22.391.630 48.499.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.726 32.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31.726 32.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.423.356 48.532.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.043.740 315.910.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
400.279.195 313.204.649
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.671 -3.378
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.671 -3.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.671 -3.378
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.208.027 234.062.050
Net Dönem Karı veya Zararı
87.067.497 49.145.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
400.279.195 313.204.649
TOPLAM KAYNAKLAR
694.322.935 629.115.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 101.776.069 148.963.145 54.196.996 148.903.145
Satışların Maliyeti
13 -88.763.027 -142.859.713 -42.926.411 -142.830.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.013.042 6.103.432 11.270.585 6.072.533
BRÜT KAR (ZARAR)
13.013.042 6.103.432 11.270.585 6.072.533
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.770.921 -1.697.110 -1.104.340 -969.123
Pazarlama Giderleri
14 -183.500 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 142.321.361 6.254.612 96.470.445 2.708.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -44.328.726 -1.508.416 -30.487.610 -1.331.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.051.256 9.152.518 76.149.080 6.480.273
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.051.256 9.152.518 76.149.080 6.480.273
Finansman Gelirleri
16 6.830.961 23.486.642 4.047.559 15.439.209
Finansman Giderleri
16 -26.814.720 -47.856.027 -9.697.132 -31.629.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.067.497 -15.216.867 70.499.507 -9.710.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
71.121.228 70.105.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
71.121.228 70.105.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.067.497 55.904.361 70.499.507 60.395.162
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
998.618 2.414.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.067.497 56.902.979 70.499.507 62.809.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
87.067.497 56.902.979 70.499.507 62.809.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.049 -2.826 0 -9.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.811 -3.533 -11.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.762 707 0 2.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.762 707 2.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -6.112.000 0 -1.967.715
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -6.112.000 0 -1.967.715
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 -6.112.000 0 -1.967.715
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.049 -6.114.826 0 -1.976.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.074.546 50.788.153 70.499.507 60.832.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
87.074.546 50.788.153 70.499.507 60.832.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718393


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.286 Değişim: -0,47% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.099 19.08.2019 Yüksek 96.732
Açılış: 96.501
5,6594 Değişim: 1,43%
Düşük 5,5598 19.08.2019 Yüksek 5,6737
Açılış: 5,5795
6,2754 Değişim: 1,39%
Düşük 6,1740 19.08.2019 Yüksek 6,2990
Açılış: 6,1893
272,74 Değişim: 0,44%
Düşük 268,53 19.08.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.