KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2018 - 22:30
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 280.194.405 297.194.405 297.194.405
Dönem Karı (Zararı)
49.144.181 49.144.181 49.144.181
Sermaye Arttırımı
13.000.000 13.000.000 13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 49.144.481 359.338.886 359.338.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.024.880
Dönem Karı (Zararı)
49.144.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.266.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.792.860
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 13.792.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.758.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -613.797
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 16.371.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 18.481.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -70.048.601
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -9.250.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.146.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.405.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.892.331
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
312.036.950
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.027.688
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.653.399
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.222.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.222.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
104.024.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.065.679
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-18.843.752
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
470.865
Alınan Faiz
18 613.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.824.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.488.119
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.112.671
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.029.150
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
22.131.000
Ödenen Faiz
-18.702.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.397.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.397.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.019.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.622.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.167.439 52.389.768
Finansal Yatırımlar
4 150.553.820
Ticari Alacaklar
26.466.404 1.695.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 21.066.419 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.399.985 1.695.776
Diğer Alacaklar
926.216 83.921.623
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 82.995.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
926.216 926.216
Türev Araçlar
5 472.736
Stoklar
9 297.913.230 623.743.040
Peşin Ödenmiş Giderler
10 114.836 223.636
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 182.589 80.351
Diğer Dönen Varlıklar
11 206.578 4.817.786
ARA TOPLAM
327.977.292 917.898.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
327.977.292 917.898.536
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 40.000.000 105.051.338
Ticari Alacaklar
242.552.194 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 242.552.194 0
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Stoklar
9 21.587.537 38.477.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 16.890.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 329 1.044
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.016.721 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
326.047.310 143.530.448
TOPLAM VARLIKLAR
654.024.602 1.061.428.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 43.601.336 43.645.333
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 66.644.388 107.410.741
Ticari Borçlar
37.422.968 395.280
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.422.968 395.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
147.353
Diğer Borçlar
27.423.217 36.768.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 27.423.217 36.768.464
Türev Araçlar
5 0 1.871
Ertelenmiş Gelirler
10 70.777.553 357.271.486
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 169.428 0
ARA TOPLAM
246.186.243 545.493.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.186.243 545.493.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 48.499.473 148.692.803
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 70.048.601
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.499.473 218.741.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.685.716 764.234.579
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
359.338.886 297.194.405
Ödenmiş Sermaye
14 30.000.000 17.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
280.194.405 280.194.405
Net Dönem Karı veya Zararı
49.144.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
359.338.886 297.194.405
TOPLAM KAYNAKLAR
654.024.602 1.061.428.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 386.570.573
Satışların Maliyeti
15 -400.728.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-14.157.574
BRÜT KAR (ZARAR)
-14.157.574
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.418.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 64.343.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -43.570.320
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.197.020
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 9.250.468
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.447.488
Finansman Gelirleri
18 7.839.657
Finansman Giderleri
18 -42.191.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-20.904.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
70.048.601
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 70.048.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.144.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.144.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
49.144.481
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.144.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
49.144.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666853


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: 0,00% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 30.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8294 Değişim: 0,05%
Düşük 7,8119 01.12.2020 Yüksek 7,8331
Açılış: 7,8256
9,3590 Değişim: 0,25%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,3615
Açılış: 9,3358
447,87 Değişim: 0,19%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 448,34
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.