KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 20:47

***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -383.760 -301.332 -138.588 -210.569
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 609.450 520.155 601.236 439.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -16.016 -16.614 -2.116 -12.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
209.674 202.209 460.532 216.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 69.123.986 110.737.363 31.311.324 84.169.369
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -68.110.147 -106.037.018 -31.489.043 -86.704.671
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.223.513 4.902.554 282.813 -2.318.779
Finansman Gelirleri
22 41.392 480.049 10.070 267.829
Finansman Giderleri
23 0 -378.971 0 -202.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.264.905 5.003.632 292.883 -2.253.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.024 2.741 -738 5.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.024 2.741 -738 5.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.262.881 5.006.373 292.145 -2.247.736
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.262.881 5.006.373 292.145 -2.247.736
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.262.881 5.006.373 292.145 -2.247.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.675 -238.656
Dönem Karı (Zararı)
1.262.881 3.224.824
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.262.881 3.224.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.091.062 -3.027.208
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.500 63.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.140.013 -2.038.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.140.013 -2.038.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.200 -163.212
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-888.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.967.856 -436.272
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.986.960 -454.557
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.043.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.043.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.139 -9.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.139 -9.436
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.151 -5.932.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.151 -5.932.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.092 -83.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.492 -1.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-21.600 -81.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
139.675 -238.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.086 199.766
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
334.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-7.086 -134.339
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.299 -133.583
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.787 -756
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.589 -38.890
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.589 -38.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.146 73.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
153.735 34.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 153.737 34.971
Finansal Yatırımlar
9 8.265.455 7.112.403
Diğer Alacaklar
11 23.256 38.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.256 38.395
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.163 6.671
ARA TOPLAM
8.450.611 7.192.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.450.611 7.192.440
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 104.735 124.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.822
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.557 124.971
TOPLAM VARLIKLAR
8.560.168 7.317.411
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 11.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 0 11.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 -183.362 -180.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 11.985 33.584
ARA TOPLAM
-171.377 -135.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
-171.377 -135.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.825 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.892 1.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.717 1.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
-153.660 -133.535
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.713.828 7.450.946
Ödenmiş Sermaye
17 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.582.504 2.357.679
Net Dönem Karı veya Zararı
1.262.881 3.224.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.713.828 7.450.946
TOPLAM KAYNAKLAR
8.560.168 7.317.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 1.476.697 1.147.149 1.194.448 5.098.286 0 5.098.286
Transferler
-888.246 1.210.530 -1.194.448 -872.164 0 -872.164
Dönem Karı (Zararı)
3.224.824 3.224.824 0 3.224.824
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.679 3.224.824 7.450.946 0 7.450.946
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.680 3.224.824 7.450.947 0 7.450.947
Transferler
3.224.824 -3.224.824 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.262.881 1.262.881 0 1.262.881
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.582.504 1.262.881 8.713.828 0 8.713.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.262.881 5.006.373 292.145 -2.247.736
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.262.881 5.006.373 292.145 -2.247.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.262.881 5.006.373 292.145 -2.247.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782204


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.828 Değişim: 0,82% Hacim : 9.567 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 105.025
Açılış: 104.050
5,7597 Değişim: 0,38%
Düşük 5,7327 14.11.2019 Yüksek 5,7613
Açılış: 5,7378
6,3484 Değişim: 0,45%
Düşük 6,3101 14.11.2019 Yüksek 6,3488
Açılış: 6,3197
271,21 Değişim: 0,41%
Düşük 269,74 14.11.2019 Yüksek 271,29
Açılış: 270,10
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.