KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:14
KAP ***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PALMT*** PALMET ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 358.437.647 269.777 32.467.460 -70.684.151 8.421.208 403.911.941 49.786.089 453.698.030
Transferler
30 15.597.839 -7.176.631 -8.421.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 -4.473.909 -276.648 -276.648 -29.498.443 -34.249.000 615.516 -33.633.484
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 353.963.738 -6.871 48.065.299 -77.860.782 -29.498.443 369.662.941 50.401.605 420.064.546
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
106.250 513.693.464 258.289 23.090.800 -77.886.281 -23.892.691 540.997.003 77.045.312 618.042.315
Transferler
6.341.141 -44.758.819 23.892.691 -14.524.987 -14.524.987
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.012.427 -114.358 -5.452.391 2.562.742 -2.889.649
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.350.460
Sermaye Arttırımı
11.012.427 -114.358 0
Kar Payları
-23.014 -23.014
Dönem Sonu Bakiyeler
106.250.000 524.705.891 -372.647 29.431.941 -122.645.100 -16.350.460 521.019.625 79.585.040 600.604.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.785.931 93.292.418
Dönem Karı (Zararı)
-14.690.201 -28.539.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -14.690.201 -28.539.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.773.450 20.492.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 17.217.201 13.904.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
131.038 82.755
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.972 -47.625
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
37 124.066 130.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.261.115 -921.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.114.479 -961.520
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -45.700
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -146.636 85.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 8.426.376 1.260.570
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9.259.950 6.165.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
68.702.682 101.339.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.368.118 -15.189.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -30.029.058 -11.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 57.397.176 -15.177.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.621 199.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 16.621 199.799
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 20.818 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.422.679 102.641.044
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 213.803.273 -9.805.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -163.380.594 112.446.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 458.250 1.495.868
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.554.683 5.374.058
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -22.554.683 5.374.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.970.879 6.818.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 4.970.892 9.265.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 7.999.987 -2.447.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.785.931 93.292.418
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.812.000 -41.256.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.016 46.937
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 33.016 46.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.914.593 -41.334.724
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -79.914.593 -41.334.724
Alınan Temettüler
35 69.577 31.555
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.545.272 -8.674.955
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.925.859 169.830.200
Kredilerden Nakit Girişleri
47 62.925.859 39.830.200
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 0 130.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.471.131 -178.505.155
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -208.452.553 -178.298.089
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
20 -18.578 -207.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.571.341 43.361.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.571.341 43.361.231
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 435.130.908 269.183.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
297.559.567 312.544.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 297.927.967 435.196.900
Finansal Yatırımlar
4 78.126
Ticari Alacaklar
257.816.603 285.191.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 58.915.416 28.886.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 198.901.187 256.305.335
Diğer Alacaklar
701.432 767.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 701.432 767.548
Stoklar
10 3.569.441 3.590.259
Peşin Ödenmiş Giderler
10.223.271 3.720.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.223.271 3.720.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 2.064 4.633
Diğer Dönen Varlıklar
29 14.702.519 22.234.220
ARA TOPLAM
585.021.423 750.705.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
585.021.423 750.705.336
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
47 412.408 412.408
Diğer Alacaklar
288.648 239.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 288.648 239.153
Maddi Duran Varlıklar
14 1.559.550.652 1.480.504.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 71.557.890 72.478.433
Peşin Ödenmiş Giderler
4.078.257 3.418.961
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.078.257 3.418.961
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 7.111.912 6.686.691
Diğer Duran Varlıklar
29 3.639.938 8.553.873
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.646.639.705 1.572.293.589
TOPLAM VARLIKLAR
2.231.661.128 2.322.998.925
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
279.637.842 387.008.483
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 24.113.776 203.068.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 255.524.066 183.940.127
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 61.219.083 57.975.092
Ticari Borçlar
649.996.598 599.573.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 446.907.184 233.103.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 203.089.414 366.470.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.759.496 1.447.882
Diğer Borçlar
5.669.988 404.394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 92 92
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.669.896 404.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 130.393 2.317.020
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.334.068 2.187.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 1.396.214 1.249.578
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 937.854 937.854
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.972.289 5.206.768
ARA TOPLAM
1.002.719.757 1.056.120.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.719.757 1.056.120.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 280.348.068 321.766.690
Diğer Borçlar
153.291.059 142.487.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 153.291.059 142.487.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.268.744 2.003.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.268.744 2.003.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 191.428.835 182.577.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
628.336.706 648.835.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.631.056.463 1.704.956.612
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
521.019.625 540.997.001
Ödenmiş Sermaye
30 106.250.000 106.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
524.333.244 513.435.175
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 524.705.891 513.693.464
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -372.647 -258.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 29.431.941 23.090.800
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 -122.645.100 -77.886.283
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -16.350.460 -23.892.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
79.585.040 77.045.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
600.604.665 618.042.313
TOPLAM KAYNAKLAR
2.231.661.128 2.322.998.925


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 779.904.099 578.388.891
Satışların Maliyeti
31 -702.292.601 -531.215.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.611.498 47.172.931
BRÜT KAR (ZARAR)
77.611.498 47.172.931
Genel Yönetim Giderleri
33 -9.536.092 -8.214.057
Pazarlama Giderleri
33 -3.282.816 -5.457.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 18.374.590 2.683.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -6.174.390 -2.431.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.992.790 33.754.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 74.268 53.804
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -3.519
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.063.539 33.807.853
Finansman Gelirleri
37 23.041.734 10.954.063
Finansman Giderleri
37 -107.931.548 -67.816.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.826.275 -23.054.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.863.926 -5.485.225
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.423.245 -2.787.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.440.681 -2.697.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.690.201 -28.539.451
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.690.201 -28.539.451
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 1.660.259 958.992
Ana Ortaklık Payları
41 -16.350.460 -29.498.443
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.898.069 -4.750.557
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 14.118.496 -5.735.781
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -146.613 -354.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -3.073.814 1.339.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -3.073.814 1.339.901
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.898.069 -4.750.557
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.562.742 615.516
Ana Ortaklık Payları
-6.354.874 -33.905.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781884


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2521 Değişim: 0,82%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,3234
Açılış: 8,1848
9,6780 Değişim: 0,20%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7769
Açılış: 9,6589
498,66 Değişim: -0,60%
Düşük 498,42 28.10.2020 Yüksek 508,65
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.