KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 - 18:52
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 16.808.479 15.582.019
Satışların Maliyeti
9 -1.967.583 -1.421.917
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.840.896 14.160.102
BRÜT KAR (ZARAR)
14.840.896 14.160.102
Genel Yönetim Giderleri
-235.832 -363.770
Pazarlama Giderleri
-896.685 -554.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.652.471 1.062.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.331 -49.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.346.519 14.254.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.346.519 14.254.798
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.346.519 14.254.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.346.519 14.254.798
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.346.519 14.254.798
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.346.519 14.254.798
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,18000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.017.266 14.395.311
Dönem Karı (Zararı)
15.346.519 14.254.798
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.346.519 14.254.798
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.691.512 -990.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 43.643 10.786
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-50.739 4.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-50.739 4.024
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.684.416 -1.005.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.684.416 -1.005.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.709.705 1.609.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 537.038 987.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
537.038 987.680
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış ( -724.442
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 664.181 -373.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -303.853 -62.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
968.034 -310.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.044 29.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.109 10.782
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.109 10.782
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5 1.614.467 1.380.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-499.961 299.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 30.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-499.961 269.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.364.712 14.873.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
4 -94.783 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -252.663 -478.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.487.666 -1.073.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-643.862 -5.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-643.862 -5.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.843.804 -1.067.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.315.366 -33.316.019
Ödenen Temettüler
-39.999.782 -34.321.500
Alınan Faiz
1.684.416 1.005.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.785.766 -19.994.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.785.766 -19.994.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 29.450.353 21.360.511
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 2.664.587 1.366.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 2.664.587 29.450.353
Ticari Alacaklar
6.847.160 7.384.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.847.160 7.384.198
Peşin Ödenmiş Giderler
2.512.243 2.724.732
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
128.640 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.383.603 2.724.732
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 574.022 321.359
ARA TOPLAM
12.598.012 39.880.642
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.598.012 39.880.642
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 898.203.804 894.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 1.076.116 472.541
Taşıtlar
448.119 472.388
Mobilya ve Demirbaşlar
627.997 153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.972 32.328
Bilgisayar Yazılımları
28.972 32.328
Peşin Ödenmiş Giderler
16.056.589 16.227.145
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.056.589 16.227.145
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
915.465.481 911.192.014
TOPLAM VARLIKLAR
928.063.493 951.072.656
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 1.415.617 751.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 303.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.415.617 447.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
36.154 15.110
Diğer Borçlar
9.815.009 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9.815.009 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 2.591.745 977.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.591.745 977.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
843.926 1.349.092
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
843.926 1.349.092
ARA TOPLAM
14.702.451 3.092.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.702.451 3.092.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
73.806 219.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.806 219.328
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
739.882 734.677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
739.882 734.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
813.688 954.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.516.139 4.046.921
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
912.547.354 947.025.735
Ödenmiş Sermaye
87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.950.898 35.520.440
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
767.259.907 758.538.731
Net Dönem Karı veya Zararı
15.346.519 65.976.534
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
912.547.354 947.025.735
TOPLAM KAYNAKLAR
928.063.493 951.072.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.254.798 14.254.798 0 14.254.798
Kar Payları
-34.321.500 -34.321.500 0 -34.321.500
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 766.594.931 14.254.798 903.360.199 903.360.199
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 65.976.534 65.976.534 0 65.976.534
Transferler
7.430.458 58.546.076 -65.976.534 -65.976.534 0 -65.976.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.346.519 15.346.519 0 15.346.519
Kar Payları
-49.824.900 -49.824.900 0 -49.824.900
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 42.950.898 767.259.907 15.346.519 912.547.354 0 912.547.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.346.519 14.254.798
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.346.519 14.254.798
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.346.519 14.254.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762297


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.145 Değişim: 0,07% Hacim : 8.242 Mio.TL Son veri saati : 12:21
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.150
Açılış: 1.144
8,1635 Değişim: 0,99%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,1644
Açılış: 8,0834
9,6429 Değişim: 0,95%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,6478
Açılış: 9,5522
498,27 Değişim: 0,77%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 498,91
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.