KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 19:29

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 46.994.871 41.100.600 15.944.914 13.866.528
Satışların Maliyeti
9 -5.248.691 -5.264.860 -1.622.340 -1.589.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.746.180 35.835.740 14.322.574 12.277.282
BRÜT KAR (ZARAR)
41.746.180 35.835.740 14.322.574 12.277.282
Genel Yönetim Giderleri
-850.359 -816.068 -277.909 -182.367
Pazarlama Giderleri
-2.791.874 -2.636.971 -1.521.280 -2.439.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.197.357 1.762.870 821.615 581.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-718.198 -274.435 40.132 -33.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,45500000 0,38900000 0,15400000 0,11700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 23.675.901 617.022.906 41.879.943 769.568.780 0 769.568.780
Transferler
5.609.343 36.270.600 -41.879.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.871.136 33.871.136 0 33.871.136
Dönem Karı (Zararı)
33.871.136 33.871.136 0 33.871.136
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 0 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 33.871.136 765.264.316 0 765.264.316
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 29.285.244 615.117.906 192.033.721 923.426.901 0 923.426.901
Transferler
6.235.196 185.798.525 -192.033.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
39.583.106 39.583.106 0 39.583.106
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 0 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -13.001 35.520.440 758.538.731 39.583.106 920.632.307 0 920.632.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.473.901 25.779.356
Dönem Karı (Zararı)
39.583.106 33.871.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.583.106 33.871.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.251.340 -1.403.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.361 32.611
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 346.535 195.300
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.018 -23.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.018 -23.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.723.953 -1.607.891
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.723.953 -1.607.891
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
53.699 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7 53.699 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.363.999 -6.514.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -11.509 3.605.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.509 3.605.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -223.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -223.737
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-190.286 -2.187.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-481.435 -11.353.965
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-150.096 368.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-331.339 -11.722.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.006 27.645
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
404.580 7.730
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.229 7.730
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
395.351
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 2.233.023 791.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
394.620 2.819.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14.657 1.836.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
379.963 982.512
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.695.765 25.953.246
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -221.864 -203.945
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 30.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.465.613 -1.684.482
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.942 -16.802
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.942 -16.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.447.671 -1.667.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.653.748 -36.567.709
Ödenen Temettüler
-42.377.700 -38.175.600
Alınan Faiz
1.723.952 1.607.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.645.460 -12.472.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.645.460 -12.472.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 21.360.511 29.536.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13 17.715.051 17.063.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.583.106 33.871.136 13.385.132 10.204.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 17.715.051 21.360.511
Ticari Alacaklar
4.658.880 4.993.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.658.880 4.993.906
Peşin Ödenmiş Giderler
3.106.581 2.681.668
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.106.581 2.681.668
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 221.864 327.734
ARA TOPLAM
25.702.376 29.363.819
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.702.376 29.363.819
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1 100.000 100.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 883.002.671 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
7 17.298 83.329
Taşıtlar
17.106 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
192 310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.798 30.885
Bilgisayar Yazılımları
30.798 30.885
Peşin Ödenmiş Giderler
16.745.115 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 16.745.115 16.979.742
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
899.895.882 896.748.956
TOPLAM VARLIKLAR
925.598.258 926.112.775
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 417.565 899.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 54.587 204.683
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
362.978 694.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
58.718 14.399
Diğer Borçlar
404.580 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.229 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
395.351 0
Ertelenmiş Gelirler
2.469.164 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5 2.469.164 236.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.370 846.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
726.370 846.766
ARA TOPLAM
4.076.397 1.996.306
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.076.397 1.996.306
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
191.168 163.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
191.168 163.807
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
698.386 525.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
698.386 525.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
889.554 689.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.965.951 2.685.874
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
920.632.307 923.426.901
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.001 -13.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.001 -13.001
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.520.440 29.285.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
758.538.731 615.117.906
Net Dönem Karı veya Zararı
11 39.583.106 192.033.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
920.632.307 923.426.901
TOPLAM KAYNAKLAR
925.598.258 926.112.775http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718711


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.