KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 19:50

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 38.413.779 34.329.660 19.225.385 17.361.458
Satışların Maliyeti
9 -9.542.561 -8.788.418 -5.351.341 -4.461.723
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.871.218 25.541.242 13.874.044 12.899.735
BRÜT KAR (ZARAR)
28.871.218 25.541.242 13.874.044 12.899.735
Genel Yönetim Giderleri
-587.489 -647.006 -216.199 -286.332
Pazarlama Giderleri
-2.590.797 -2.303.453 -1.317.572 -1.522.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.403.402 1.213.368 329.368 315.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-758.331 -274.372 -708.399 -190.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.338.003 23.529.779 11.961.242 11.215.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.338.003 23.529.779 11.961.242 11.215.911
Finansman Giderleri
-18.944 -8.273 -11.114 -3.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.319.059 23.521.506 11.950.128 11.212.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.675 2.326 21.207 7.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 16.162 2.967
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -23.675 2.326 5.045 4.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.295.384 23.523.832 11.971.335 11.219.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.295.384 23.523.832 11.971.335 11.219.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11 26.295.384 23.523.832 11.971.335 11.219.285
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 11 0,30200000 0,27000000 0,13800000 0,12900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 23.675.901 616.554.732 42.005.980 769.111.884 769.111.884
Transferler
5.570.234 36.435.746 -42.005.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.523.832 23.523.832 23.523.832
Kar Payları
-38.175.600 -38.175.600 -38.175.600
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.246.135 614.814.878 23.523.832 754.460.116 754.460.116
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 29.285.244 614.775.769 192.069.578 923.005.862 923.005.862
Transferler
6.502.334 185.567.244 -192.069.578 26.295.384 26.295.384
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.295.384
Kar Payları
-42.377.700 -42.377.700 -42.377.700
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000.000 3.031 -127.760 35.787.578 757.965.313 26.295.384 906.923.546 906.923.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.153.012 21.373.525
Dönem Karı (Zararı)
26.295.384 23.523.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.295.384 23.523.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-484.785 -749.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54.902 73.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
404.698 224.151
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 404.698 224.151
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.011 51.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
143.011 51.417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.164.771 -1.096.849
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.164.771 -1.096.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 23.676 -2.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
53.699 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
53.699 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.673.767 -1.231.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
243.857 3.211.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 243.857 3.211.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17 -7.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17 -7.129
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-600.047 -301.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
648.715 -8.202.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 -23.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 648.715 -8.178.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
185.851 21
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.308 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-95.308 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
5 1.864.074 1.669.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
426.642 2.398.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
316.234 1.450.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
110.408 947.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.484.366 21.542.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-145.913 -47.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -185.441 -150.799
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 0 30.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.545.543 -612.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.953 -31.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.011 -15.038
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.942 -16.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.525.590 -580.246
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.212.929 -37.078.751
Ödenen Temettüler
-42.377.700 -38.175.600
Alınan Faiz
1.164.771 1.096.849
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.605.460 -16.317.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.605.460 -16.317.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 21.465.527 29.547.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 5.860.067 13.229.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.295.384 23.523.832 11.971.335 11.219.285
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.295.384 23.523.832 11.971.335 11.219.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.295.384 23.523.832 11.971.335 11.219.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 5.860.067 21.465.527
Ticari Alacaklar
6.378.656 7.027.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.378.656 7.027.211
Diğer Alacaklar
7.449 7.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.449 7.432
Peşin Ödenmiş Giderler
2.935.954 2.699.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.935.954 2.699.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 174.715 327.734
ARA TOPLAM
15.356.841 31.527.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.356.841 31.527.620
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 882.080.590 879.555.000
Maddi Duran Varlıklar
108.303 202.116
Taşıtlar
18.492 83.019
Mobilya ve Demirbaşlar
84.972 111.350
Diğer Maddi Duran Varlıklar
4.839 7.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.146 31.978
Bilgisayar Yazılımları
37.146 31.978
Peşin Ödenmiş Giderler
5 17.343.551 16.979.742
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.343.551 16.979.742
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 148.384 172.059
Diğer Duran Varlıklar
117.046 105.547
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
117.046 105.547
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
899.835.020 897.046.442
TOPLAM VARLIKLAR
915.191.861 928.574.062
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.404.196 2.755.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.404.196 2.755.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
273.400 87.549
Diğer Borçlar
9.789 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.789 0
Ertelenmiş Gelirler
5 2.100.215 236.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.100.215 236.141
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 10.726
Kısa Vadeli Karşılıklar
153.354 122.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
153.354 122.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
969.563 1.074.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
969.563 1.074.661
ARA TOPLAM
6.910.517 4.286.908
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.910.517 4.286.908
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
721.626 755.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
721.626 755.531
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
636.172 525.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
636.172 525.761
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.357.798 1.281.292
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.268.315 5.568.200
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
906.923.546 923.005.862
Ödenmiş Sermaye
11 87.000.000 87.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.031 3.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-127.760 -127.760
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-127.760 -127.760
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.787.578 29.285.244
Yasal Yedekler
35.787.578 29.285.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
757.965.313 614.775.769
Net Dönem Karı veya Zararı
11 26.295.384 192.069.578
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
906.923.546 923.005.862
TOPLAM KAYNAKLAR
915.191.861 928.574.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704403


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.