KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:51
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
3.893.923 353.888.544 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.129.856 21.129.856 21.129.856
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 21.129.856 1.679.203.393 1.679.203.393
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Transferler
114.000.000 -3.364.272 6.003.254 275.623.503 -392.262.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.850.477 -8.850.477 -8.850.477
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.354.083 3.354.083 3.354.083
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.250.208.880 -8.850.477 2.044.839.628 2.044.839.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
128.937.628 1.450.661
Dönem Karı (Zararı)
-8.850.477 21.129.856
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.850.477 21.129.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.899.983 40.243.168
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.082.693 1.071.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
570.293 75.213
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
570.293 75.213
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
209.786 409.074
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 17.193.628 12.614.086
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
44.526.086 55.645.373
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.682.503 -29.572.223
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -20.700.000
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.682.503 -8.872.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.696.013 -60.798.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.372.398 -1.660.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.995.323 -16.806.894
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-109.667.136 -97.865.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.323.043 8.831.372
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
40.535.332 63.637.308
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
40.535.332 63.637.308
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.127.699 -16.934.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.745.519 574.631
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.192.109 876.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.623.151 2.596.144
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.327.760 -358.473
Alınan Faiz
5.594.786 2.960.864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.412.763 44.992.925
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
411.435.890 212.604.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-421.203.353 -152.037.115
Ödenen Faiz
-16.645.300 -15.574.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.901.714 49.039.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.901.714 49.039.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
576.148.020 160.861.434
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 605.049.734 209.901.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 605.049.734 576.148.020
Ticari Alacaklar
13.951.457 14.939.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.524.222 224.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.427.235 14.715.355
Diğer Alacaklar
2.395.069 1.173.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.395.069 1.173.522
Türev Araçlar
40.200 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
40.200
Stoklar
8 13.905.086 13.905.086
Peşin Ödenmiş Giderler
116.581.384 71.298.758
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 116.581.384 71.298.758
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
751.497 1.943.606
Diğer Dönen Varlıklar
10 3.802 1.803
ARA TOPLAM
752.678.229 679.410.343
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 153.142.049 153.142.049
Ticari Alacaklar
132.825 1.087.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
132.825 1.087.425
Stoklar
8 682.408.439 562.615.266
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.142.128.000 2.142.128.000
Maddi Duran Varlıklar
13 94.060.691 17.983.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.883.785 27.825.902
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.449.993 9.392.110
Peşin Ödenmiş Giderler
142.395 629.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 142.395 629.815
Diğer Duran Varlıklar
10 82.144.688 69.294.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.182.042.872 2.974.705.922
TOPLAM VARLIKLAR
3.934.721.101 3.654.116.265
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 119.985.150
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 509.520.473 604.235.007
Ticari Borçlar
72.975.353 44.096.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.612.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 69.363.271 44.096.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.238.316 1.213.928
Diğer Borçlar
316.863.444 197.712.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 291.124.951 176.912.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 25.738.493 20.799.962
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17.491.909 37.783.834
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 17.491.909 37.783.834
Türev Araçlar
0 5.642.303
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.642.303
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.631.837 2.491.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
412.847 272.812
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.218.990 2.218.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
46.162
ARA TOPLAM
1.040.752.644 893.176.436
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.040.752.644 893.176.436
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 225.638.386 213.361.328
Ticari Borçlar
81.264.415 27.696.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 81.264.415 27.696.582
Diğer Borçlar
277.928 371.262
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 277.928 371.262
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
541.442.300 468.738.586
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 541.442.300 468.738.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
505.800 436.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
505.800 436.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.128.829 710.603.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.889.881.473 1.603.780.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.044.839.628 2.050.336.022
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.468.019 20.464.765
Yasal Yedekler
26.468.019 20.464.765
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.250.208.880 971.231.294
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.850.477 392.262.485
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.044.839.628 2.050.336.022
TOPLAM KAYNAKLAR
3.934.721.101 3.654.116.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 52.033.615 45.630.143 28.037.926 27.798.708
Satışların Maliyeti
19 -6.152.327 -11.761.620 -4.028.880 -8.234.152
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.881.288 33.868.523 24.009.046 19.564.556
BRÜT KAR (ZARAR)
45.881.288 33.868.523 24.009.046 19.564.556
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.775.018 -4.479.617 -5.144.727 -2.412.210
Pazarlama Giderleri
20 -8.772.341 -7.582.922 -4.890.552 -3.781.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 54.138.861 77.465.524 28.078.043 63.084.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -28.579.396 -31.786.207 -15.136.362 -24.257.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.893.394 67.485.301 26.915.448 52.197.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.893.394 67.485.301 26.915.448 52.197.344
Finansman Gelirleri
22 11.272.202 11.897.901 4.967.010 10.419.044
Finansman Giderleri
22 -74.016.073 -58.253.346 -38.483.708 -34.850.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.850.477 21.129.856 -6.601.250 27.766.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.850.477 21.129.856 -6.601.250 27.766.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.850.477 21.129.856 -6.601.250 27.766.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-8.850.477 21.129.856 -6.601.250 27.766.233
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 -0,02400000 0,08500000 -0,05800000 0,11100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.850.477 21.129.856 -6.601.250 27.766.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-8.850.477 21.129.856 -6.601.250 27.766.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781414


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9725 Değişim: 0,07%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9753
Açılış: 7,9671
9,4501 Değişim: 0,01%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4569
Açılış: 9,4492
486,76 Değişim: -0,09%
Düşük 485,34 26.10.2020 Yüksek 487,98
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.