KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2019 - 23:03
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 16.299.223 609.996.505 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
271.619 7.269.753 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.743.616 357.782.467 430.526.083 430.526.083
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
757.677 249.457 1.007.134 1.007.134
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-172.965 -172.965 -172.965
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537
Transferler
3.893.923 353.888.544 -357.782.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
392.262.485 392.262.485 392.262.485
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
213.886.330 182.831.911
Dönem Karı (Zararı)
392.262.485 357.782.467
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
392.262.485 357.782.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-293.433.070 -271.372.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.406.125 1.780.711
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
113.409 27.147
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
113.409 27.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
581.692 513.459
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.777.156 11.766.413
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
86.648.052 49.067.162
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-400.959.504 -352.880.679
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -408.103.000 -351.373.263
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.143.496 -1.507.416
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.630
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 18.433.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
115.741.382 97.685.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.214.420 -2.916.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.358.151 58.529.103
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-238.608.458 -169.720.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.013.731 1.558.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
146.789.055 32.030.669
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
251.119.625 178.205.206
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
214.570.797 184.095.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-119.126 -166.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-565.341 -1.096.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.116.371 -140.875.059
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -37.096.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
838.303 1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.769.201 -2.132.675
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.997.737
Alınan Faiz
8.814.527 8.658.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.516.627 -28.900.495
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.007.134
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
732.822.896 183.613.351
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-495.714.586 -178.735.154
Ödenen Faiz
-26.591.683 -34.785.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
415.286.586 13.056.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
415.286.586 13.056.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 160.861.434 147.805.077
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 576.148.020 160.861.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 576.148.020 160.861.434
Ticari Alacaklar
14.939.548 8.011.717
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 224.193 18.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.715.355 7.992.728
Diğer Alacaklar
1.173.522 1.680.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.173.522 1.680.246
Türev Araçlar
0 1.507.416
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.507.416
Stoklar
7 13.905.086 19.265.106
Peşin Ödenmiş Giderler
71.298.758 22.598.112
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 71.298.758 22.598.112
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.943.606 1.378.265
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.803 2.213.452
ARA TOPLAM
679.410.343 217.515.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
679.410.343 217.515.748
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 152.733.811 152.731.788
Ticari Alacaklar
1.087.425 914.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.087.425 914.245
Stoklar
7 562.615.266 318.646.788
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.142.128.000 1.734.025.000
Maddi Duran Varlıklar
12 17.983.330 11.435.277
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.825.902 18.849.182
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.392.110 415.390
Peşin Ödenmiş Giderler
629.815 31.779.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 629.815 31.779.042
Diğer Duran Varlıklar
9 69.702.373 39.177.268
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.974.705.922 2.307.558.590
TOPLAM VARLIKLAR
3.654.116.265 2.525.074.338
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 604.235.007 244.654.839
Ticari Borçlar
44.096.602 39.520.014
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 967.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 44.096.602 38.552.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.213.928 974.402
Diğer Borçlar
197.712.960 50.658.256
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 176.912.998 34.317.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 20.799.962 16.340.456
Türev Araçlar
5.642.303 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5.642.303
Ertelenmiş Gelirler
8 37.783.834 13.207.127
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.491.802 2.157.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
272.812 160.156
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.218.990 1.997.193
ARA TOPLAM
893.176.436 351.171.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
893.176.436 351.171.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 213.361.328 249.189.334
Ticari Borçlar
27.696.582 23.259.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 27.696.582 23.259.439
Diğer Borçlar
371.262 876.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 371.262 876.437
Ertelenmiş Gelirler
8 468.738.586 242.195.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
436.049 307.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
436.049 307.936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
710.603.807 515.828.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.603.780.243 867.000.801
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.050.336.022 1.658.073.537
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 144.141.314
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 144.141.314
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.464.765 16.570.842
Yasal Yedekler
20.464.765 16.570.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
971.231.294 617.342.750
Net Dönem Karı veya Zararı
392.262.485 357.782.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.050.336.022 1.658.073.537
TOPLAM KAYNAKLAR
3.654.116.265 2.525.074.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 105.149.862 83.091.712
Satışların Maliyeti
17 -22.491.018 -11.627.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.658.844 71.464.229
BRÜT KAR (ZARAR)
82.658.844 71.464.229
Genel Yönetim Giderleri
19 -9.123.555 -7.679.424
Pazarlama Giderleri
18 -16.419.816 -12.414.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 597.180.026 399.756.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -180.509.861 -42.750.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
473.785.638 408.375.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
473.785.638 408.375.618
Finansman Gelirleri
21 8.916.197 10.302.634
Finansman Giderleri
21 -90.439.350 -60.895.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
392.262.485 357.782.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
392.262.485 357.782.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
392.262.485 357.782.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
392.262.485 357.782.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 1,56900000 1,43100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 72.743.616
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 72.743.616
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
72.743.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 72.743.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
392.262.485 430.526.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
392.262.485 430.526.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744924


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.335 Değişim: 0,30% Hacim : 3.305 Mio.TL Son veri saati : 10:32
Düşük 1.332 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8054 Değişim: 0,43%
Düşük 7,7649 04.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4925 Değişim: 0,48%
Düşük 9,4232 04.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
462,30 Değişim: 0,43%
Düşük 459,68 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.