KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 18:17
KAP ***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 14.227.563 329.016.312 283.051.853 1.219.328.965 1.219.328.965
Transferler
2.071.660 280.980.193 -283.051.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.541.372 7.541.372 7.541.372
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-157.052 -157.052 -157.052
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 16.299.223 609.996.505 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.397.698 16.299.223 609.996.505 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285
Transferler
271.619 7.269.753 -7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.743.616 357.782.467 430.526.083 430.526.083
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
757.677 249.457 1.007.134 1.007.134
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-172.965 -172.965 -172.965
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 16.570.842 617.342.750 357.782.467 1.658.073.537 1.658.073.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.831.911 96.017.954
Dönem Karı (Zararı)
357.782.467 7.541.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-271.372.625 36.577.836
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.780.711 1.584.938
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
27.147 1.007.132
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.147 1.007.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
513.459 1.277.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.766.413 5.853.975
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.067.162 35.964.785
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.507.416 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.507.416
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-351.453.893 -9.110.537
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -351.373.263 -9.110.537
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 18.433.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
97.685.589 51.871.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.916.847 -392.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.529.103 92.432.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.720.687 -50.822.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.558.145 19.489.122
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.030.669 -25.366.908
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
178.205.206 16.531.322
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
184.095.431 95.990.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-166.523 162.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.096.997 -134.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-140.875.059 -13.150.395
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -37.096.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.693.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.132.675 -6.244.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.997.737 -6.905.573
Alınan Faiz
8.658.413
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.900.495 26.030.925
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134 -157.052
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.007.134 -157.052
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
183.613.351 150.898.595
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-178.735.154 -120.545.493
Ödenen Faiz
-34.785.826 -4.165.125
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.056.357 108.898.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.056.357 108.898.484
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.805.077 38.906.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.861.434 147.805.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 160.861.434 147.805.077
Ticari Alacaklar
8.011.717 6.036.262
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 18.989 3.047.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.992.728 2.988.975
Diğer Alacaklar
1.680.246 122.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.680.246 122.224
Türev Araçlar
1.507.416 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.507.416
Stoklar
7 19.265.106 25.841.133
Peşin Ödenmiş Giderler
22.598.112 9.227.293
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.598.112 6.806.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.378.265 281.268
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.213.452 83.997
ARA TOPLAM
217.515.748 189.397.254
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.515.748 189.397.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 152.731.788 79.985.672
Ticari Alacaklar
914.245 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
914.245
Stoklar
7 318.646.788 127.989.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.734.025.000 1.270.654.000
Maddi Duran Varlıklar
12 11.435.277 12.841.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.849.182 269.595
Şerefiye
14 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
415.390 269.595
Peşin Ödenmiş Giderler
31.779.042 132.439.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 31.779.042 132.439.842
Diğer Duran Varlıklar
9 39.177.268 14.276.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.307.558.590 1.638.456.727
TOPLAM VARLIKLAR
2.525.074.338 1.827.853.981
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 190.014.001 193.421.278
Ticari Borçlar
39.520.014 56.127.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 967.215 25.543.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.552.799 30.584.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
974.402 737.882
Diğer Borçlar
50.658.256 19.374.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 34.317.800 10.947.355
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 16.340.456 8.426.912
Ertelenmiş Gelirler
8 13.207.127 15.529.326
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.157.349 1.865.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
160.156 87.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.997.193 1.777.291
ARA TOPLAM
296.531.149 287.055.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
296.531.149 287.055.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 303.830.172 246.703.746
Ticari Borçlar
23.259.439 5.093.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 23.259.439 5.093.624
Diğer Borçlar
876.437 366.277
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 876.437 366.277
Ertelenmiş Gelirler
8 242.195.668 61.668.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
307.936 253.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
307.936 253.111
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
570.469.652 314.085.021
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
867.000.801 601.140.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.658.073.537 1.226.713.285
Ödenmiş Sermaye
15 250.000.000 250.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-757.677
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.141.314 71.397.698
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 71.397.698
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.141.314 71.397.698
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.570.842 16.299.223
Yasal Yedekler
15 16.570.842 16.299.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
617.342.750 609.996.505
Net Dönem Karı veya Zararı
357.782.467 7.541.372
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.658.073.537 1.226.713.285
TOPLAM KAYNAKLAR
2.525.074.338 1.827.853.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 83.091.712 91.822.302
Satışların Maliyeti
17 -11.627.483 -30.662.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.464.229 61.159.502
BRÜT KAR (ZARAR)
71.464.229 61.159.502
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.679.424 -7.198.914
Pazarlama Giderleri
18 -12.414.791 -9.773.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 399.756.423 25.250.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -42.750.819 -30.559.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
408.375.618 38.878.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
408.375.618 38.878.322
Finansman Gelirleri
21 10.302.634 4.620.208
Finansman Giderleri
21 -60.895.785 -35.957.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
357.782.467 7.541.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
357.782.467 7.541.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
357.782.467 7.541.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
357.782.467 7.541.372
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 1,43100000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.743.616
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
72.743.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.743.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
430.526.083 7.541.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
430.526.083 7.541.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666212


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.341 Değişim: -0,10% Hacim : 8.799 Mio.TL Son veri saati : 11:26
Düşük 1.341 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8100 Değişim: -0,78%
Düşük 7,7653 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3131 Değişim: -0,80%
Düşük 9,2622 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
454,36 Değişim: -0,81%
Düşük 451,80 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.