KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:11

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 10.783.779 -135.397 -7.834.747 -832.007 13.621.867 0 13.621.867
Transferler
-832.007 832.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-154.525
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.610.714 10.783.779 -145.595 -8.666.754 -607.760 12.849.384 12.849.384
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 18.193.400
Transferler
-1.057.159 1.057.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.163.911 -148.104
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-45.568
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.162.182 15.947.690 -322.320 -9.723.914 -1.170.445 21.993.193 21.993.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.568.231 -144.488
Dönem Karı (Zararı)
-1.170.445 -607.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.170.445 -607.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.456.351 880.435
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.301.429 642.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
154.922 238.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6 1.282.325 -417.163
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
131.612 -2.465.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 137.923 -2.041.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.311 -424.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.027.705 -27.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.027.705 -27.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.230.778 -1.466.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.502.690 2.591.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 2.591.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.502.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.514 106.058
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -126.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-157.514 233.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.064.020 845.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.064.020 845.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.568.231 -144.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.178.223 -1.873.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.178.223 -1.873.612
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.178.223 -1.873.612
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-471.300 3.524.172
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-471.300 3.524.172
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -471.300 3.524.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.292 1.506.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-81.292 1.506.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.361.832 176.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.280.540 1.682.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.280.540 2.361.832
Ticari Alacaklar
9.481.333 9.612.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 6.750.779 6.888.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.730.554 2.724.243
Diğer Alacaklar
2.082.747 55.042
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.082.747 55.042
Stoklar
7 4.176.040 2.945.262
Peşin Ödenmiş Giderler
959.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
959.647
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.283 11.906
Diğer Dönen Varlıklar
318.965 244.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
318.965 244.309
ARA TOPLAM
18.346.908 16.190.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.346.908 16.190.943
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
8 26.732.108 19.772.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 12.989 14.412
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.441
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.495.985 1.831.537
Diğer Duran Varlıklar
0 746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.991.082 22.371.501
TOPLAM VARLIKLAR
48.337.990 38.562.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 5.381.991 566.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.244.581 7.508.247
Ticari Borçlar
8.605.452 5.102.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.605.452 5.102.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
360.369 344.617
Diğer Borçlar
39.078 196.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.078 196.592
Ertelenmiş Gelirler
63.535 368.823
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 29.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.232.413 93.911
ARA TOPLAM
17.927.419 14.210.712
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.927.419 14.210.712
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.303.228 4.326.447
Diğer Borçlar
2.209 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.209 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
571.227 261.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 571.227 261.077
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 3.540.483 1.568.365
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
231 2.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.417.378 6.158.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.344.797 20.369.044
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.993.193 18.193.400
Ödenmiş Sermaye
12 12.100.000 12.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.162.182 5.207.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.625.370 10.609.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.625.370 10.609.563
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.947.690 10.783.779
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-322.320 -174.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -9.723.914 -8.666.754
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.170.445 -1.057.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.993.193 18.193.400
TOPLAM KAYNAKLAR
48.337.990 38.562.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 17.133.443 13.376.366 8.596.576 6.885.838
Satışların Maliyeti
13 -15.965.040 -12.086.904 -7.871.477 -6.106.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.168.403 1.289.462 725.099 779.520
BRÜT KAR (ZARAR)
1.168.403 1.289.462 725.099 779.520
Genel Yönetim Giderleri
-1.425.719 -890.726 -960.504 -552.375
Pazarlama Giderleri
-477.979 -553.842 -253.317 -193.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.197.477 567.558 540.247 280.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.590.842 -597.169 -1.217.409 -403.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.128.660 -184.717 -1.165.884 -88.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 93.841 6.002 76.940 5.880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -127.918 -79.271 -127.918 -79.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.162.737 -257.986 -1.216.862 -161.937
Finansman Gelirleri
7.377 905 649 905
Finansman Giderleri
-590.938 -352.022 -114.748 -184.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.746.298 -609.103 -1.330.961 -345.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
575.853 1.343 489.391 -87.184
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 575.853 1.343 489.391 -87.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.170.445 -607.760 -841.570 -432.522
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.170.445 -607.760 -841.570 -432.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.170.445 -607.760 -841.570 -432.522
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.015.808 -10.198 4.995.078 -45.468
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.089.206 0 7.089.206 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.876 -12.747 -215.788 -56.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.883.522 2.549 -1.878.340 11.366
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.883.522 2.549 -1.878.340 11.366
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.015.808 -10.198 4.995.078 -45.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.845.363 -617.958 4.153.508 -477.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.845.363 -617.958 4.153.508 -477.990http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701926


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.329 Değişim: -0,86% Hacim : 3.409 Mio.TL Son veri saati : 16:35
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8880 Değişim: 0,06%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5566 Değişim: 0,58%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,67 Değişim: 0,47%
Düşük 280,82 17.10.2019 Yüksek 282,93
Açılış: 281,34
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.