KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.03.2018 - 18:25
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı Kar Payı dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 01.03.2018 tarihinde yapılan Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ekinde ilan edilen kar dağıtım tablosunun "Kar Payı Oranları Tablosu"na Toplam Dağıtılan Kar Payı Sütun Bilgisi eklenmiş,"Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Karı" sütun bilgisi tekrar düzenlenmiştir. 01.03.2018 tarihinde ilan edilen kar payı tutarı ve oranlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYAY00026 Peşin 0,017498 1,7498 0,017498 1,7498
B Grubu, OYAYO, TREOYAY00018 Peşin 0,017498 1,7498 0,017498 1,7498

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2018 04.06.2018 01.06.2018

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYAY00026 0 0
B Grubu, OYAYO, TREOYAY00018 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.03.2018 tarih , 2018/04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Türk Ticaret Kanunu , Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ , III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca,
Yasal kayıtlarımızda yer alan olağanüstü yedek tutarı 521.104.- TL'nın, geçmiş yıl zararlarında yer alan 736.192.-TL'sından çıkarılmasından sonra kalan 215.088.-TL' geçmiş yıl zararının, dönem karı olan 2.056.979.-TL'sından mahsup edilmesiyle bulunan 1.841.891.-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile, SPK kayıtlarımızda yer alan 215.088.- TL geçmiş yıl zararının, dönem karı olan 2.056.979.-TL'sından mahsup edilmesiyle bulunan 1.841.891.-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle,Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 92.095.-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 1.749.797.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 349.959,29- TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması ve kar dağıtımına 31.05.2018 tarihine kadar başlanması ile ilgili teklifin,Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 OYO Kar Dağıtım Tablosu 2017 (FİNAL).pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 179.537

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.056.979 2.056.979
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 2.056.979 2.056.979
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -215.088 -215.088
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -92.095 -92.095
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.749.796 1.749.796
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 349.959,29 349.959,29
* Nakit 349.959,29 349.959,29
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.399.837 1.399.837
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1,01 0 0,017498 1,74979
B Grubu 349.958,28 19,99 0,017498 1,74979
TOPLAM 349.959,29 20 0,017498 1,74979

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin 01.03.2018 tarih , 2018/04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Türk Ticaret Kanunu , Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ , III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca,
Yasal kayıtlarımızda yer alan olağanüstü yedek tutarı 521.104.- TL'nın, geçmiş yıl zararlarında yer alan 736.192.-TL'sından çıkarılmasından sonra kalan 215.088.-TL' geçmiş yıl zararının, dönem karı olan 2.056.979.-TL'sından mahsup edilmesiyle bulunan 1.841.891.-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile, SPK kayıtlarımızda yer alan 215.088.- TL geçmiş yıl zararının, dönem karı olan 2.056.979.-TL'sından mahsup edilmesiyle bulunan 1.841.891.-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle,Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 92.095.-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 1.749.797.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 349.959,29- TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması ve kar dağıtımına 31.05.2018 tarihine kadar başlanması ile ilgili teklifin,Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.335 Değişim: 0,72% Hacim : 14.679 Mio.TL Son veri saati : 12:54
Düşük 1.324 02.12.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.327
7,8313 Değişim: 0,00%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8477
Açılış: 7,8314
9,4461 Değişim: -0,10%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,4765
Açılış: 9,4552
459,99 Değişim: 0,69%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 460,34
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.