***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 18:51

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.986 -4.986 -4.986 1.329 1.329 54.015 46.132 69.725 242.958 0 242.958
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
5.783 63.942 -69.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534 -1.534 -1.534 238 238 37.148 35.852 0 35.852
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-60.000 -60.000 -60.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.520 0 -6.520 0 0 0 0 0 -6.520 1.567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.567 59.798 0 0 0 50.074 37.148 0 218.810 0 218.810
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 2.396 59.798 50.074 99.423 283.554 0 283.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.880 92.543 -99.423 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.179 -1.179 -1.179 398 398 -27.725 -28.506 0 -28.506
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-70.000 -70.000 -70.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.059 0 -6.059 0 0 0 0 0 -6.059 2.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794 66.678 0 0 0 72.617 -27.725 0 185.048 0 185.048


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.541 -285.840
Dönem Karı (Zararı)
-27.725 37.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.318 70.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 15.161 14.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.635 1.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.208 1.294
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 427 -135
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.418 28.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.664 1.479
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.754 27.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.360 25.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.691 -174
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 25.051 25.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.519 3.968
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.225 -2.910
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.225 -2.910
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -42
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -42
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.532 -375.205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.878 -125.307
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.233 -10.478
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-88.110 14.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.294 -186.981
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.361 -66.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.081 9.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.720 -75.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.061 -267.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.786 -1.839
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -12.428 -19.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.306 3.253
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.390 -18.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.396 -18.690
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.102 -1.756
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -17.294 -16.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-178.020 269.543
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
542.806 352.994
Kredilerden Nakit Girişleri
542.806 352.994
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-632.396 -5.922
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-632.396 -5.922
Ödenen Temettüler
-70.000 -60.000
Ödenen Faiz
-20.121 -17.703
Alınan Faiz
1.691 174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-188.869 -34.731
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
398 238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-188.471 -34.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 228.958 38.598
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 40.487 4.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.487 228.958
Ticari Alacaklar
8 410.094 445.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 35.451 29.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 374.643 415.673
Diğer Alacaklar
14 68
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
10 351.263 312.030
Türev Araçlar
7 406 1.325
Stoklar
9 500.739 413.056
Peşin Ödenmiş Giderler
14 206.619 190.153
Diğer Dönen Varlıklar
14 33.247 40.632
ARA TOPLAM
1.542.869 1.631.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.542.869 1.631.551
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 41 41
Ticari Alacaklar
8 3.418 10.235
Diğer Alacaklar
301 281
Maddi Duran Varlıklar
11 100.330 101.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 224.772 219.864
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 50.119 46.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
378.981 378.036
TOPLAM VARLIKLAR
1.921.850 2.009.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 65.597 429.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 274.918 84.410
Ticari Borçlar
8 145.411 62.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 7.715 14.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 137.696 48.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 16.187 24.294
Diğer Borçlar
43.457 42.549
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.776 1.940
Ertelenmiş Gelirler
14 7.497 21.084
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 413.158 403.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.111 9.286
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
402.047 394.649
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.036 2.742
ARA TOPLAM
972.037 1.072.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
972.037 1.072.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 280.000 190.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.120 1.441
Ertelenmiş Gelirler
14 449.562 430.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 34.083 31.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.083 31.693
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
764.765 653.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.736.802 1.726.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
185.048 283.554
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.059 -4.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.059 -4.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.059 -4.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.794 2.396
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.794 2.396
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.678 59.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.617 50.074
Net Dönem Karı veya Zararı
-27.725 99.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
185.048 283.554
TOPLAM KAYNAKLAR
1.921.850 2.009.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 252.385 566.419
Satışların Maliyeti
15 -197.323 -427.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.062 139.012
BRÜT KAR (ZARAR)
55.062 139.012
Genel Yönetim Giderleri
16 -18.144 -18.283
Pazarlama Giderleri
16 -42.301 -59.138
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -12.302 -10.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 147.258 121.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -139.862 -106.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.289 66.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 42
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.289 66.301
Finansman Gelirleri
18 8.897 3.173
Finansman Giderleri
19 -29.513 -32.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.905 37.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.180 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 3.180 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.725 37.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
-27.725 37.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-27.725 37.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 21 0,11600000 0,15500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.179 -1.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.512 -1.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
333 384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
333 384
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
398 238
Yabancı Para Çevrim Farkları
398 238
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-781 -1.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.506 35.852
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.506 35.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.994 Değişim: 0,25% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3178 Değişim: 0,65%
Düşük 5,2772 20.02.2019 Yüksek 5,3297
Açılış: 5,2834
6,0331 Değişim: 0,60%
Düşük 5,9861 20.02.2019 Yüksek 6,0414
Açılış: 5,99695
229,83 Değişim: 0,94%
Düşük 227,50 20.02.2019 Yüksek 230,16
Açılış: 227,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.