KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 20:32

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -48.914 800.362 53.097.691 8.493.997 93.007.564 -353.512 92.654.052
Transferler
8.493.997 -8.493.997 0 0
Sermaye Arttırımı
1.083.584 1.083.584 1.083.584
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
753.208 -25.083 -8.733.244 -8.005.119 -10.378 -8.015.497
Dönem Sonu Bakiyeler
28.083.584 376.005 4.041.631 -73.997 800.362 61.591.688 -8.733.244 86.086.029 -363.890 85.722.139
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.512.774 103.438.322 -347.085 103.091.237
Transferler
-18.512.774 18.512.774 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.525 11.980.025 11.983.550 202.333 12.185.883
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -92.892 800.362 43.078.914 11.980.025 115.421.872 -144.752 115.277.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.536.223 -4.092.948
Dönem Karı (Zararı)
11.980.025 -8.733.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
257.376 5.337.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 142.519 453.689
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.464.672 580.293
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 8.464.672 580.293
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.377 68.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 21.377 68.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 8.971.890
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 8.971.890
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.634.198
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -6.634.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -8.371.192 1.897.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.773.624 -697.173
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 119.990 105.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.641.994 -1.639.979
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -86.902 89
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.728.896 -1.640.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-847.032 -17.779
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -847.032 -14.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 -3.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 6.751.273 -411.516
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 -2.318.751 -1.478.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.770.722 -13.164.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -785.227 1.401.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.555.949 -14.565.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 72.248 119.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031.711 -164.549
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -765.793 363.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -265.918 -527.736
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 -32.564.200 15.614.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.368.157 339.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -13.587.528 123.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 2.219.371 216.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.536.223 -4.092.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
708.038 1.885.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
708.038 1.885.008
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 716.538 1.890.843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -8.500 -5.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.858.284 4.456.423
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.083.584
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.083.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.651.343 39.012.322
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.651.343 39.012.322
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -35.585.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -35.585.119
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 206.941 -54.364
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.969.901 2.248.483
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.969.901 2.248.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.894.551 1.547.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.924.650 3.796.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.924.650 18.894.551
Ticari Alacaklar
12.421.295 22.527.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 268.149 181.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.153.146 22.346.714
Diğer Alacaklar
862.002 14.970
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 837.497 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.505 14.970
Stoklar
9 31.477.160 80.324.755
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.529.733 2.210.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 52.779 6.767
Diğer Dönen Varlıklar
18 320.397 265.473
ARA TOPLAM
53.588.016 124.245.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.588.016 124.245.459
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Diğer Alacaklar
8 3.718 3.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 5.024.938 5.144.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 216.585.445 160.989.123
Maddi Duran Varlıklar
12 7.776.417 8.694.142
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.927 6.832
Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.001.930 4.946.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
234.397.375 179.785.413
TOPLAM VARLIKLAR
287.985.391 304.030.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.651.307 22.460.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.973.387 92.388.784
Ticari Borçlar
14.986.645 11.215.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 548.129 878.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.438.516 10.337.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 663.494 591.246
Diğer Borçlar
1.262.553 2.294.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 780.140 1.545.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 482.413 748.331
Ertelenmiş Gelirler
20 8.668.424 41.275.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.941.597 1.464.888
ARA TOPLAM
66.147.407 171.690.623
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.147.407 171.690.623
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 86.457.748 581.882
Ertelenmiş Gelirler
20 5.939.047 6.153.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
310.304 288.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 310.304 288.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 13.853.765 22.224.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.560.864 29.249.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.708.271 200.939.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 115.421.872 103.438.322
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 54.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.092 1.869.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.693.479 3.689.954
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.693.479 3.689.954
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.892 -96.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.362 800.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.078.914 61.591.688
Net Dönem Karı veya Zararı
11.980.025 -18.512.774
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-144.752 -347.172
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.277.120 103.091.150
TOPLAM KAYNAKLAR
287.985.391 304.030.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 94.900.530 11.065.166 10.601.000 3.888.561
Satışların Maliyeti
22 -70.155.759 -6.015.594 -8.723.946 -2.160.692
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.744.771 5.049.572 1.877.054 1.727.869
BRÜT KAR (ZARAR)
24.744.771 5.049.572 1.877.054 1.727.869
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.046.556 -1.726.111 -684.410 -631.165
Pazarlama Giderleri
23 -1.779.801 -1.246.262 -418.301 -451.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 858.062 501.646 57.922 286.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -9.774.508 -845.545 -2.828.468 -688.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.001.968 1.733.300 -1.996.203 242.955
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 22.311.932 6.634.198 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -120.125 -105.351 100.504 -68.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.193.775 8.262.147 -1.895.699 174.807
Finansman Gelirleri
27 5.137.271 1.721.099 304.027 377.655
Finansman Giderleri
28 -35.520.789 -16.845.814 -14.097.724 -6.197.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.810.257 -6.862.568 -15.689.396 -5.644.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 8.372.188 -1.876.689 3.138.218 -162.962
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.372.188 -1.876.689 3.138.218 -162.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.182.445 -8.739.257 -12.551.178 -5.807.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.182.445 -8.739.257 -12.551.178 -5.807.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
202.420 -6.013 7.839 17.677
Ana Ortaklık Payları
11.980.025 -8.733.244 -12.559.017 -5.825.550
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 30 0,22190000 -0,16170000 -0,23260000 0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.525 -25.083 -742 -14.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.521 -43.986 -951 -18.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-996 18.903 209 3.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.525 -25.083 -742 -14.448
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.185.970 -8.764.340 -12.551.920 -5.822.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
202.333 -10.378 14.413 13.312
Ana Ortaklık Payları
11.983.637 -8.753.962 -12.566.333 -5.835.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718053


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8884 Değişim: -0,65%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,4989 Değişim: -0,62%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
280,40 Değişim: -1,46%
Düşük 279,84 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.