***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 18:46

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -48.914 800.362 53.097.691 8.493.997 93.007.564 -353.590 92.653.974
Transferler
8.493.997 -8.493.997 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
15.576 -4.226.964 -4.211.388 -24.015 -4.235.403
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -33.338 800.362 61.591.688 -4.226.964 88.796.176 -377.605 88.418.571
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.694.670 103.256.426 -347.085 102.909.341
Transferler
-18.694.670 18.694.670 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
47.580 9.149.007 9.196.587 17.407 9.213.994
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 48.837 800.362 42.897.018 9.146.007 112.453.013 -329.678 112.123.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.155.686 4.097.996
Dönem Karı (Zararı)
9.149.007 -4.226.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
588.934 554.390
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 165.415 241.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-883.284 -17.522
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,30 -883.284 -17.522
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.340 -17.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -11.340 -17.627
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.419.673 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7.419.673 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -6.101.530 348.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.582.255 7.770.570
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10 184.619 73.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.062.733 -9.271.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -268.052 -11.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.794.681 -9.260.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.529 -29.567
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -8.529 -26.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 -3.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 26.551.422 -122.014
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 1.727.206 277.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.015.161 4.170.937
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -106.088 57.817
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.121.249 4.113.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 6.802 45.731
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-697.912 -142.464
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -684.398 -72.715
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -13.514 -69.749
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 -30.625.405 8.169.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.672.886 4.598.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -13.783.967 567.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 1.111.081 4.030.980
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.155.686 4.097.996
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
791.945 -182.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
791.945 -182.818
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 800.445 -176.108
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -8.500 -6.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.254 -3.615.947
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.884.000 216.224
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.884.000 216.224
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.041.747 -3.828.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.041.747 -3.828.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 78.493 -3.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.868.377 299.231
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.868.377 299.231
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.894.551 1.547.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.762.928 1.847.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.762.928 18.894.551
Ticari Alacaklar
26.473.978 22.527.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 449.299 181.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.024.679 22.346.714
Diğer Alacaklar
8 23.499 14.970
Stoklar
9 53.770.003 80.324.755
Peşin Ödenmiş Giderler
17 483.776 2.210.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 10.072 6.767
Diğer Dönen Varlıklar
18 275.415 265.473
ARA TOPLAM
101.799.671 124.245.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.799.671 124.245.459
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.718 3.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 4.960.309 5.144.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 174.492.453 160.989.123
Maddi Duran Varlıklar
12 7.824.820 8.512.246
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7.824.820 8.512.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.197 6.832
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.197 6.832
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.947.716 4.946.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.235.213 179.603.517
TOPLAM VARLIKLAR
294.034.884 303.848.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 26.281.914 22.460.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 96.265.115 92.388.784
Ticari Borçlar
7.298.060 11.215.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 772.362 878.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.525.698 10.337.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 598.048 591.246
Diğer Borçlar
1.596.352 2.294.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 861.535 1.545.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 734.817 748.331
Ertelenmiş Gelirler
20 10.618.138 41.275.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.638.627 1.464.888
ARA TOPLAM
145.296.254 171.690.623
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.296.254 171.690.623
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 145.996 581.882
Ticari Borçlar
7 13.933.024 0
Ertelenmiş Gelirler
20 6.135.261 6.153.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
277.587 288.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 277.587 288.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 16.123.427 22.224.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.615.295 29.249.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
181.911.549 200.939.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 112.453.013 103.256.426
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 54.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.092 1.869.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.737.534 3.689.954
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.737.534 3.689.954
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.837 -96.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.362 800.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.897.018 61.591.688
Net Dönem Karı veya Zararı
9.149.007 -18.694.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-329.678 -347.172
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.123.335 102.909.254
TOPLAM KAYNAKLAR
294.034.884 303.848.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 42.116.087 3.514.368
Satışların Maliyeti
22 -30.266.646 -1.955.973
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.849.441 1.558.395
BRÜT KAR (ZARAR)
11.849.441 1.558.395
Genel Yönetim Giderleri
23 -692.772 -541.461
Pazarlama Giderleri
23 -487.891 -396.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 74.077 82.060
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -361.717 -19.995
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.381.138 682.822
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -184.619 -73.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.196.519 609.420
Finansman Gelirleri
26 3.703.359 1.179.024
Finansman Giderleri
27 -10.848.438 -5.695.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.051.440 -3.907.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 6.114.974 -343.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.114.974 -343.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.166.414 -4.250.979
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.166.414 -4.250.979
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.407 -24.015
Ana Ortaklık Payları
9.149.007 -4.226.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 29 0,16940000 -0,15660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.580 15.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.999 20.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.419 -4.656
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.580 15.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.213.994 -4.235.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.407 -24.015
Ana Ortaklık Payları
9.196.587 -4.211.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681274


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.