Mali Tablolar

2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.712.457.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.712.457.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.712.457.000
 • 1.1 Kasa 1.451.377.000
 • A. Hazır Değerler 1.451.377.000
 • Kasa 1.451.377.000
 • B. Menkul Kıymetler 224.311.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 224.311.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 224.311.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.375.934.000
 • Acenteler 1.375.934.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.375.934.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 29.624.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 29.624.000
 • İkrazlar 29.624.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 435.050.000
 • E. Stoklar 435.050.000
 • İŞTİRAKLER 435.050.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 154.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 154.000
 • İştirakler 154.000
 • 6. Diğer Stoklar 196.007.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 196.007.000
 • Menkuller 196.007.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.712.457.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.712.457.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.712.457.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.632.800.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.632.800.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.632.800.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 37.234.000
 • Devam Eden Yatırımlar 37.234.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 37.234.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 24.257.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 24.257.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 24.257.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 43.686.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 43.686.000
 • Reasürörler Payı (-) 43.686.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 302.191.000
 • 15.3 Diğer 302.191.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 302.191.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 416.899.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 416.899.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 416.899.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.054.103.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.054.103.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.054.103.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.477.947.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.477.947.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.477.947.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 403.713.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 403.713.000
 • Nominal Sermaye 403.713.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 81.369.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 81.369.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 81.369.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 195.114.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 195.114.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 195.114.000
 • A K T İ F T O P L A M I 7.345.257.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.345.257.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.345.257.000
 • 4.1 Bonolar 2.450.214.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.450.214.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.450.214.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.190.637.000
 • A. Finansal Borçlar 1.190.637.000
 • Özel Fonlar 1.190.637.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 888.000
 • Net Dönem Karı 888.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 888.000
 • B. Ticari Borçlar 852.918.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 852.918.000
 • P A S İ F T O P L A M I 852.918.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 225.978.000
 • 2. Borç Senetleri 225.978.000
 • Alınan Primler 225.978.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.723.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.723.000
 • XII. KARŞILIKLAR 5.723.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 46.589.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 46.589.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 46.589.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 92.220.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 92.220.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 92.220.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.450.214.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.450.214.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.450.214.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.906.107.000
 • Diğer Gelirler 1.906.107.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.906.107.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 821.119.000
 • A. Finansal Borçlar 821.119.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 821.119.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 553.191.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 553.191.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 553.191.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 100.564.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 100.564.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 100.564.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 110.724.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 110.724.000
 • GENEL GİDERLER (-) 110.724.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 146.111.000
 • PASİF TOPLAMI 146.111.000
 • Personel Giderleri (-) 146.111.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 7.360.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 7.360.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 7.360.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.988.936.000
 • Faiz Gelirleri 2.988.936.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.988.936.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.563.620.000
 • A. Sermaye 2.563.620.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.563.620.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.616.938.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.616.938.000
 • Satış Karları 2.616.938.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 143.526.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 143.526.000
 • MALİ GİDERLER (-) 143.526.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -125.711.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -125.711.000
 • Diğer Giderler (-) -125.711.000
 • F. Net Dönem Karı 125.711.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 125.711.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 125.711.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 314.979.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 314.979.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 425.316.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 425.316.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.345.257.000
 • P A S İ F T O P L A M I 7.345.257.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.502.133.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.502.133.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.572.867.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.572.867.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 929.266.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 929.266.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 929.266.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 929.266.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -524.149.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -524.149.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -251.058.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -251.058.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -775.207.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -775.207.000
 • 4.1.3 Diğer 154.059.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 154.059.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -84.109.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -84.109.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -30.710.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -30.710.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -114.819.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -114.819.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -114.819.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -114.819.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -8.947.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -105.872.000
2016 / 3 verileri
 • BIST
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • €/$
88.258 Değişim: -0,99% Hacim : 3.814 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 87.893 24.02.2017 Yüksek 89.243
Açılış: 89.202
3,6056 Değişim: 0,14%
Düşük 3,6044 27.02.2017 Yüksek 3,6056
Açılış: 3,60435
3,8107 Değişim: 0,04%
Düşük 3,8034 27.02.2017 Yüksek 3,8107
Açılış: 3,809
145,73 Değişim: -0,16%
Düşük 145,67 27.02.2017 Yüksek 145,73
Açılış: 145,73
1,0569 Değişim: 0,14%
Düşük 1,0562 27.02.2017 Yüksek 1,0571
Açılış: 1,05617

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.