KAP ***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2019 - 18:19
KAP ***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.971 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
156.940 5.988.846 -6.145.786
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.272 157.321 60.049 60.049
Dönem Karı (Zararı)
157.321 157.321 157.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.272 -97.272 -97.272
Kar Payları
-834.092 -834.092 -834.092
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
157.321 -157.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.281 1.004.366 1.078.647 1.078.647
Dönem Karı (Zararı)
1.004.366 1.004.366 1.004.366
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
74.281 74.281 74.281
Kar Payları
-165.908 -165.908 -165.908
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -8.445 1.545 1.129.912 10.104.376 34.746.941 34.746.941


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.754.330 1.468.195
Dönem Karı (Zararı)
1.004.366 157.321
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.004.366 157.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-944.981 -615.769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.097 760.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -200.241
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 156.647
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -356.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
291.702 727.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
291.702 627.327
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
100.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.329 -2.121.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.549 218.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.018.117 2.918.305
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -5.536.202 3.485.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.371.907 8.781.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -18.018 213.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.353.889 8.567.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
944.344 1.503.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
944.344 1.503.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.719.047 8.008.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
543 133.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.718.504 7.874.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262.835 -12.233.219
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
262.835 -12.233.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.626.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.077.502 2.459.857
Alınan Faiz
2.121.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-323.172 -1.773.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 0 -1.339.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.300 -1.034.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9.300 -1.034.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.348.329 0
Alınan Faiz
1.348.329 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.111.959 433.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.111.959 433.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.966.983 6.533.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.078.942 6.966.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.127.192 16.903.166
Finansal Yatırımlar
6 39.961.164 34.424.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
39.961.164 34.424.938
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
39.961.164 34.424.938
Ticari Alacaklar
7 12.722.776 8.350.869
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 127.024 109.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.595.752 8.241.863
Diğer Alacaklar
8 4.775.193 4.464.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.775.193 4.464.775
Peşin Ödenmiş Giderler
557.065 137.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
557.065 137.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.875 185.129
Diğer Dönen Varlıklar
25.992 15.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.992 15.867
ARA TOPLAM
81.181.257 64.481.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.181.257 64.481.959
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
724.589 774.790
Mobilya ve Demirbaşlar
697.256 744.227
Özel Maliyetler
27.333 30.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
776.823 888.839
Diğer Haklar
33.601 37.598
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
743.222 851.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
877.818 761.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.389.470 2.435.270
TOPLAM VARLIKLAR
83.570.727 66.917.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.114.423 3.675.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.114.423 3.675.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.114.423 3.675.000
Ticari Borçlar
7 33.228.192 26.481.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 179.340 178.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.048.852 26.302.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
805.216 533.011
Diğer Borçlar
838.507 850.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 838.507 850.966
Kısa Vadeli Karşılıklar
972.860 808.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
762.860 598.008
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
210.000 210.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.219 15.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.219 15.131
ARA TOPLAM
47.977.417 32.363.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.977.417 32.363.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
846.369 719.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
846.369 719.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
846.369 719.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.823.786 33.083.027
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.746.941 33.834.202
Ödenmiş Sermaye
10 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.900 -81.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -8.445 -82.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.445 -82.726
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10 1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 1.129.912 1.129.912
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 10.104.376 10.112.963
Net Dönem Karı veya Zararı
1.004.366 157.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.746.941 33.834.202
TOPLAM KAYNAKLAR
83.570.727 66.917.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
245.651.846 156.069.720
Satışların Maliyeti
-238.400.846 -147.484.671
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.251.000 8.585.049
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.251.000 8.585.049
Genel Yönetim Giderleri
-6.101.356 -5.480.822
Pazarlama Giderleri
-2.198.760 -1.284.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
505.106 1.438.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.207 -1.441.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-549.217 1.817.954
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-549.217 1.817.954
Finansman Gelirleri
2.625.159 1.309.255
Finansman Giderleri
-1.026.027 -670.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.049.915 2.456.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.549 -38.839
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-182.917 -16.595
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
137.368 -22.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.366 2.417.893
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.004.366 2.417.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.004.366 2.417.893
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-74.282 -92.396
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -95.233 -118.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.951 26.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.951 26.060
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.282 -92.396
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
930.084 2.325.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
930.084 2.325.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757191


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8746 Değişim: 0,55%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8794
Açılış: 7,8314
9,5251 Değişim: 0,74%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,5324
Açılış: 9,4552
463,13 Değişim: 1,38%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 463,50
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.