KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:44

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 86.497.156 64.065.131 34.898.170 21.449.613
Satışların Maliyeti
26 -53.131.148 -30.921.836 -23.051.788 -8.519.532
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.366.008 33.143.295 11.846.382 12.930.081
BRÜT KAR (ZARAR)
33.366.008 33.143.295 11.846.382 12.930.081
Genel Yönetim Giderleri
27 -5.375.570 -3.100.232 -1.485.349 -1.217.704
Pazarlama Giderleri
27 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 9.176.488 2.276.941 5.524.818 571.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -6.767.114 -970.613 -5.376.902 -193.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.399.812 31.349.391 10.508.949 12.089.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 976.391 624.988 345.613 85.603
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.376.203 31.974.379 10.854.562 12.175.496
Finansman Gelirleri
31 8.783.900 2.509.606 5.783.952 320.879
Finansman Giderleri
31 -4.306.627 -2.686.796 -2.661.239 -357.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.853.476 31.797.189 13.977.275 12.138.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.291.460 -6.379.264 -3.059.950 -2.434.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -1.804.825 -455.664 -720.584 -105.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -6.486.635 -5.923.600 -2.339.366 -2.329.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.562.016 25.417.925 10.917.325 9.704.110
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.562.016 25.417.925 10.917.325 9.704.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -3 0 -1
Ana Ortaklık Payları
27.562.018 25.417.928 10.917.325 9.704.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,55000000 1,27000000 0,22000000 0,49000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 457.651 77.693 71.660 16.930.525 25.038.815 62.576.344 -11 62.576.333
Transferler
757.114 24.281.701 -25.038.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.860 25.417.928 25.389.068 -3 25.389.065
Kar Payları
-5.450.001 -5.450.001 -5.450.001
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 457.651 48.833 828.774 35.762.225 25.417.928 82.515.411 -14 82.515.397
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 20.000.000 457.651 72.246 828.774 35.762.225 31.427.086 88.547.982 -15 88.547.967
Transferler
4.150.533 27.276.553 -31.427.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.974 27.562.018 27.518.044 -2 27.518.042
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.432.945 -2.432.945 -2.432.945
Dönem Sonu Bakiyeler
25 50.000.000 -2.432.945 457.651 28.272 4.979.307 33.038.778 27.562.018 113.633.081 -17 113.633.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.393.859 -4.735.498
Dönem Karı (Zararı)
27.562.016 25.417.925
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.562.016 25.417.925
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.635.111 -22.980.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 562.203 362.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20 33.646 76.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.646 76.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 105.593 60.360
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
93.574 32.931
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
12.019 27.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 6.475.642 5.916.385
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -15.627 -15.797
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
9 -43.796.568 -29.380.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.766.108 -5.083.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.910.089 4.562
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.910.089 4.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.431 -8.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -85.431 -8.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 588.429 -1.228.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -352.753 -2.836.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.383.801 -1.678.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.383.801 -1.678.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 308.924 145.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.121.638 -3.262.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35 280 825
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.121.918 -3.263.490
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 877.382 4.497.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.305 -716.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 257.305 -716.885
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.306.987 -2.645.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -5.086.872 -2.089.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.524.594 -921.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 32.626 25.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -5.199.524 -709.389
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.357.696 -237.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.128.462 -7.138.508
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.432.945 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.432.945 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.561.407 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -1.688.507
Ödenen Temettüler
0 -5.450.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.789.991 -12.795.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -8.789.991 -12.795.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 31.347.709 35.698.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.557.718 22.903.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27.562.016 25.417.925 10.917.325 9.704.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.974 -28.860 -13.738 -20.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -54.967 -36.075 -17.172 -26.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33 10.993 7.215 3.434 5.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 10.993 7.215 3.434 5.210
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.974 -28.860 -13.738 -20.838
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.518.042 25.389.065 10.903.587 9.683.272
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2 -3 -1 -2
Ana Ortaklık Payları
27.518.044 25.389.068 10.903.588 9.683.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 22.557.718 31.347.709
Finansal Yatırımlar
7 35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 108.548.541 66.755.636
Diğer Alacaklar
150.093 62.446
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 150.093 62.446
Stoklar
12 1.705.297 2.293.726
Peşin Ödenmiş Giderler
3.104.245 958.519
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 0 80.341
Diğer Dönen Varlıklar
24 667.498 924.805
ARA TOPLAM
136.733.392 102.423.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.733.392 102.423.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 5.714 7.930
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.714 7.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 14.482.696 12.125.000
Maddi Duran Varlıklar
16 16.870.729 12.253.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.008 12.477
Şerefiye
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.008 12.477
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.603 1.797.576
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
33 1.945.815 1.038.434
Diğer Duran Varlıklar
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.325.565 27.235.353
TOPLAM VARLIKLAR
170.058.957 129.658.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 851.406 625.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 9.996.216 3.584.546
Ticari Borçlar
13.385.966 9.990.146
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
35 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 13.385.966 9.990.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.786.760 1.477.836
Diğer Borçlar
415.231 2.536.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35 16.455 16.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 398.776 2.520.694
Ertelenmiş Gelirler
13 9.001.679 8.124.297
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 666.627 4.926.459
Kısa Vadeli Karşılıklar
131.366 185.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 40.005 94.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 91.361 91.361
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
ARA TOPLAM
36.235.251 31.450.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.235.251 31.450.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.851.705 928.343
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
552.024 420.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 552.024 420.218
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 14.786.913 8.311.271
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.190.642 9.659.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.425.893 41.110.568
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.633.081 88.547.982
Ödenmiş Sermaye
25 50.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.432.945 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 457.651 457.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.272 72.246
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 28.272 72.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.272 72.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 4.979.307 828.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 33.038.778 35.762.225
Net Dönem Karı veya Zararı
27.562.018 31.427.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17 -15
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.633.064 88.547.967
TOPLAM KAYNAKLAR
170.058.957 129.658.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718672


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7171 Değişim: 0,06%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7202
Açılış: 5,7138
6,3463 Değişim: 0,12%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3535
Açılış: 6,3387
276,11 Değişim: 0,05%
Düşük 275,89 22.08.2019 Yüksek 276,41
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.