KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:18

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.604.265 22.451.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.604.265 22.451.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
93.000.000 76.390 3.820 0 72.570 0 14.307.055 -13.772.826 28.079.881 107.383.445
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
93.000.000 76.390 3.820 0 72.570 0 14.307.055 -13.772.826 28.079.881 107.383.445
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
62.000.000 62.000.000
Dönem Net Karı (Zararı)
0 22.451.692 22.451.692 22.451.692
Kar Dağıtımı
14.307.055 715.352 0 13.591.703 0 -14.307.055 13.772.826 -28.079.881 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.307.055 715.352 13.591.703 -14.307.055 -14.307.055 0
Diğer
28.079.881 -28.079.881 0
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 14.383.445 719.172 0 13.664.273 0 22.451.692 0 22.451.692 191.835.137
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 14.383.445 719.172 0 13.664.273 0 22.451.692 0 22.451.692 191.835.137
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
155.000.000 14.383.445 719.172 0 13.664.273 0 22.451.692 0 22.451.692 191.835.137
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 42.604.265 42.604.265 42.604.265
Kar Dağıtımı
0 22.451.692 1.122.585 0 21.329.107 0 -22.451.692 -22.451.692 -22.451.692 0
Dağıtılan Temettü
22.451.692 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
22.451.692 1.122.585 21.329.107 -22.451.692 0
Diğer
-22.451.692 0
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 36.835.137 1.841.757 0 34.993.380 0 42.604.265 0 42.604.265 234.439.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
137.299.407 48.371.477
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
315.888.960 264.655.862
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-173.461.762 -184.874.869
Kiralama Giderleri
-1.645.145 -1.233.330
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.054.282 15.227.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34.372.945 12.367.190
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.152.932 1.062.036
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-42.780.593 -38.429.850
Ödenen Vergiler
-8.271.187 -10.612.686
Diğer
-2.011.025 -9.790.544
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-225.729.086 -363.844.135
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.023.701.586 -6.326.672
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-31.931.941 -2.127.443
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
682.878.670 -347.597.880
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
147.025.771 -7.792.140
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-88.429.679 -315.472.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(I-13) (I-14) -2.857.088 -237.360
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.857.088 -237.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
190.000.000 175.000.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-58.814.730 -27.759.245
İhraç Edilen Sermaye Araçları
(II-13) 62.000.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
131.185.270 209.240.755
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.628.306 -1.156.613
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
38.270.197 -107.625.876
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
205.822.589 313.448.465
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(I-3) 244.092.786 205.822.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV-1) 330.740.921 264.142.285
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
330.740.921 264.142.285
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
(IV-1) 314.962.648 248.117.234
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
(IV-1) 15.778.273 16.025.051
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-261.983.062 -206.693.908
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-192.331.597 -177.415.742
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-66.927.425 -28.480.783
Diğer Faiz Giderleri
-49
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.723.991 -797.383
BRÜT KAR (ZARAR)
68.757.859 57.448.377
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-2) -61.145.917 -53.977.323
Personel Giderleri
(IV-2) -15.922.892 -13.450.113
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
(IV-2) -347.355 -217.967
Genel İşletme Giderleri
(IV-2) -14.182.529 -13.509.148
Diğer
(IV-2) -30.693.141 -26.800.095
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.611.942 3.471.054
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
88.695.404 41.807.370
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-3) 13.655.408 17.498.969
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
(IV-3) 21.414.792 7.328.341
Türev Finansal İşlemlerden
(IV-3) 21.414.792 7.328.341
Kambiyo İşlemleri Karı
37.142.218 8.453.933
Diğer
(IV-3) 16.482.986 8.526.127
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
(IV-4) -3.267.204 -6.484.978
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-39.188.997 -10.403.519
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-418.472 -313.022
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
(I-13) -173.697 -128.728
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
(I-14) -244.775 -184.294
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
(IV-5) -479.950
Kambiyo İşlemleri Zararı
(IV-5) -38.770.525 -9.610.547
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
53.851.145 28.389.927
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.851.145 28.389.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(I-15) -11.246.880 -5.938.235
Cari Vergi Karşılığı
-10.181.931 -5.081.355
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.064.949 -856.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
42.604.265 22.451.692
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.604.265 22.451.692
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
42.604.265 22.451.692
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I-1) 19.395.782 40.677.870 60.073.652 10.897.671 28.028.526 38.926.197
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-2) 2.574.312 0 2.574.312 1.366.138 0 1.366.138
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
2.574.312 2.574.312 1.366.138 1.366.138
BANKALAR
(I-3) 116.323.821 127.860.643 244.184.464 13.644.483 191.962.899 205.607.382
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(I-4) 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-5) 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0
Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Yurt İçi
0
Yurt Dışı
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
(I-6) 2.800.078.736 0 2.800.078.736 1.762.426.180 1.762.426.180
Tüketici Kredileri
1.215.014.352 1.215.014.352 996.071.874 996.071.874
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.585.064.384 1.585.064.384 766.354.306 766.354.306
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0
DİĞER ALACAKLAR
11.370.184 11.370.184 4.202.287 4.202.287
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
(I-7) 18.002.485 0 18.002.485 23.523.718 23.523.718
Takipteki Faktoring Alacakları
0
Takipteki Finansman Kredileri
(I-7) 33.291.456 33.291.456 35.545.485 35.545.485
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Özel Karşılıklar (-)
(I-7) -15.288.971 -15.288.971 -12.021.767 -12.021.767
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(I-8) 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(I-9) 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(I-10) 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(I-11) 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
(I-12) 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 850.207 850.207 267.078 267.078
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 3.269.994 0 3.269.994 1.414.507 0 1.414.507
Şerefiye
0
Diğer
3.269.994 3.269.994 1.414.507 1.414.507
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
(I-18) 8.846.942 8.846.942 9.015.200 9.015.200
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 13.987.107 13.987.107 15.052.056 15.052.056
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 0 0
ARA TOPLAM
2.994.699.570 168.538.513 3.163.238.083 1.841.809.318 219.991.425 2.061.800.743
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
(I-16) 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
AKTİF TOPLAMI
2.994.699.570 168.538.513 3.163.238.083 1.841.809.318 219.991.425 2.061.800.743
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-1) 0 479.950 479.950
ALINAN KREDİLER
(II-2) 2.007.971.697 46.724.864 2.054.696.561 1.326.969.398 25.978.610 1.352.948.008
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-3) 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 609.250.584 0 609.250.584 411.137.888 0 411.137.888
Bonolar
63.481.895 63.481.895 23.912.520 23.912.520
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
545.768.689 545.768.689 387.225.368 387.225.368
DİĞER BORÇLAR
(II-5) 121.962.304 121.962.304 22.726.329 22.726.329
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(II-6) 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-7) 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-8) 5.296.224 5.296.224 3.231.513 3.231.513
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
(II-9) 21.057.787 0 21.057.787 14.591.401 0 14.591.401
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.603.227 1.603.227 1.102.783 1.102.783
Diğer Karşılıklar
19.454.560 19.454.560 13.488.618 13.488.618
ERTELENMİŞ GELİRLER
(II-6) 112.317.271 112.317.271 62.543.311 62.543.311
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
4.217.950 4.217.950 2.307.206 2.307.206
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(I-15) (II-10) 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(II-12) 0 0
ARA TOPLAM
2.882.073.817 46.724.864 2.928.798.681 1.843.986.996 25.978.610 1.869.965.606
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-11) 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
(II-13) 234.439.402 0 234.439.402 191.835.137 0 191.835.137
Ödenmiş Sermaye
155.000.000 155.000.000 155.000.000 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
36.835.137 0 36.835.137 14.383.445 0 14.383.445
Yasal Yedekler
1.841.757 1.841.757 719.172 719.172
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
34.993.380 34.993.380 13.664.273 13.664.273
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
42.604.265 0 42.604.265 22.451.692 0 22.451.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0
Net Dönem Karı veya Zararı
42.604.265 42.604.265 22.451.692 22.451.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
PASİF TOPLAMI
3.116.513.219 46.724.864 3.163.238.083 2.035.822.133 25.978.610 2.061.800.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
(I-6) 6.748.850.100 6.748.850.100 3.927.610.351 3.927.610.351
VERİLEN TEMİNATLAR
(III-2) 88.000.000 88.000.000 0
TAAHHÜTLER
(III-3) 852.462.575 0 852.462.575 131.373.666 0 131.373.666
Cayılamaz Taahhütler
1.084.783 1.084.783 670.637 670.637
Cayılabilir Taahhütler
851.377.792 0 851.377.792 130.703.029 0 130.703.029
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
851.377.792 851.377.792 130.703.029 130.703.029
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-4) 121.710.624 118.537.414 240.248.038 191.999.711 190.485.554 382.485.265
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
121.710.624 118.537.414 240.248.038 191.999.711 190.485.554 382.485.265
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
121.710.624 118.537.414 240.248.038 191.999.711 190.485.554 382.485.265
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
( III-5) 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.811.023.299 118.537.414 7.929.560.713 4.250.983.728 190.485.554 4.441.469.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664808


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.