KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2020 - 20:35
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -1.114.379 123.583 5.759.204 5.759.204
Transferler
123.583 -123.583
Dönem Karı (Zararı)
1.033.915 1.033.915 1.033.915
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119
Transferler
254 1.033.661 -1.033.915 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.718.770 3.718.770 3.718.770
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.813.134 -912.775
Dönem Karı (Zararı)
3.718.770 1.033.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.718.770 1.033.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.418.626 -1.132.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 6.107 2.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-281.660 -212.341
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-281.660 -212.341
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.928 47.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.198.812 -963.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.198.812 -963.189
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-17.189 -7.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.465.746 -795.960
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.939.993 -869.487
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-838.642 -145.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-850.194 -95.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.552 -50.501
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.721 -17.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
156.644 40.960
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
500.250 169.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
500.250 -1.165.602 -894.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -647.532 -18.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.815 -11.374
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.815 -11.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.198.812 963.189
Alınan Faiz
1.198.812 963.189
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.137 39.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.137 39.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
657.277 618.237
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.140 657.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34.145 657.563
Finansal Yatırımlar
4 10.442.062 6.220.409
Ticari Alacaklar
5 1.115.908 277.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,18 1.052.782 202.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 63.126 74.678
Peşin Ödenmiş Giderler
6 12.693 21.414
Diğer Dönen Varlıklar
1.651 1.111
ARA TOPLAM
11.606.459 7.177.763
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.606.459 7.177.763
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 18.620 15.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 50.578 33.389
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.198 49.301
TOPLAM VARLIKLAR
11.675.657 7.227.064
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 199.203 42.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.967 636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
196.236 41.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 55.071 45.060
Diğer Borçlar
12 60.523 33.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 419.780 1.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
211.154 165.755
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
211.154 165.755
ARA TOPLAM
945.731 288.836
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
945.731 288.836
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
218.037 145.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 218.037 145.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.037 145.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.163.768 433.945
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.511.889 6.793.119
Ödenmiş Sermaye
13 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
254 0
Yasal Yedekler
13 254 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.865 -990.796
Net Dönem Karı veya Zararı
3.718.770 1.033.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.511.889 6.793.119
TOPLAM KAYNAKLAR
11.675.657 7.227.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 17.415.898 5.669.990
Satışların Maliyeti
14 -10.333.048 -3.199.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.082.850 2.470.496
BRÜT KAR (ZARAR)
7.082.850 2.470.496
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.412.489 -2.332.683
Pazarlama Giderleri
15 -124.837 -54.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 23.036 7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -4
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.568.560 83.418
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.568.560 83.418
Finansman Gelirleri
16 1.198.812 963.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.767.372 1.046.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.048.602 -12.692
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.065.791 -19.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 17.189 7.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.718.770 1.033.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.718.770 1.033.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.718.770 1.033.915
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.718.770 1.033.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.718.770 1.033.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.305 Değişim: 1,65% Hacim : 16.905 Mio.TL Son veri saati : 15:01
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.308
Açılış: 1.302
7,8452 Değişim: 0,25%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,3924 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
455,98 Değişim: 2,00%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 456,93
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.