KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2020 - 21:13
KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -2.876 0 -2.876 61.025 386.832 447.857 141.908 953.832 616.118 2.323.668 0 2.323.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
386.832 386.832 -386.832 -386.832 -4.034 -4.034 0 -4.034
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
150.000 16.829 -2.876 386.832 383.956 61.025 0 61.025 141.908 949.798 616.118 2.319.634 0 2.319.634
Transferler
55.250 868 -56.118 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-982 181.657 180.675 44.597 44.597 672.891 898.163 0 898.163
Dönem Karı (Zararı)
672.891 672.891 0 672.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-982 181.657 180.675 44.597 44.597 225.272 0 225.272
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-560.000 -560.000 0 -560.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 0 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 0 2.657.797
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 0 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 0 2.657.797
Transferler
23.250 409.641 -432.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 452.071 416.075 0 416.075
Dönem Karı (Zararı)
452.071 452.071 0 452.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 -35.996 0 -35.996
Kar Payları
-240.000 -240.000 0 -240.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 0 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
856.341 268.624
Dönem Karı (Zararı)
452.071 672.891
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
452.071 672.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
779.831 428.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 375.516 101.726
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.081 6.947
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 13.081 6.947
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.582 28.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.330 2.364
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.980 10.562
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.728 15.181
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-28.007 -52.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
405.533 227.070
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -36.878 -34.695
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 442.411 261.765
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.295 64.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -116.360 -241.744
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
96.903 112.765
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
288 -870
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
288 -870
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 181.752
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.926 -725.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.065 -620.835
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.432 -10.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-198.633 -609.960
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-299.789 -15.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-916 -142.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.427 155.597
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.612 81.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
172.815 73.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.195 14.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.483 104
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.370 993
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.113 -889
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
73.847 -68.551
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.835 -7.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.057 -41.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.623 -17.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.434 -23.665
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.030.976 375.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.397 -1.859
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-10.562 -7.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-99.455 -85.956
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.221 -11.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.293 88.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.905 11.069
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-283.333 -157.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.468 -102.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-114.865 -54.982
Alınan Temettüler
8,25 168.007 201.618
Alınan Faiz
36.878 34.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29.250 -1.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-870.097 122.826
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.444.869 65.775.266
Kredilerden Nakit Girişleri
4 53.194.869 65.385.266
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 250.000 390.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.404.139 -64.908.939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -53.404.139 -64.908.939
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.064 0
Ödenen Temettüler
-240.000 -560.000
Ödenen Faiz
-425.763 -183.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.049 479.845
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.248 7.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.801 487.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
550.395 63.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
507.594 550.395


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 593.998 575.578
Ticari Alacaklar
3.180.229 2.878.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,27 217.464 118.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.962.765 2.760.538
Türev Araçlar
18 0 41.100
Stoklar
6 1.385.551 1.085.762
Peşin Ödenmiş Giderler
12 23.818 237.230
Diğer Dönen Varlıklar
13 248.179 231.274
ARA TOPLAM
5.431.775 5.049.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.431.775 5.049.514
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 615.343 705.869
Ticari Alacaklar
137.196 153.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 137.196 153.871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 490.479 514.119
Maddi Duran Varlıklar
9 1.025.449 914.247
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 773.210 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 152.729 107.657
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.094 477.433
Diğer Duran Varlıklar
13 2.845 32.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.200.345 2.905.569
TOPLAM VARLIKLAR
8.632.120 7.955.083
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
985.033 1.224.893
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
985.033 1.224.893
Banka Kredileri
4 985.033 1.224.893
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
440.018 361.668
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
240.775 199.468
Banka Kredileri
4 0 199.468
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.971 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 227.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
199.243 162.200
Banka Kredileri
4 60.094 162.200
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 39.702 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 99.447 0
Ticari Borçlar
1.598.132 1.342.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,27 1.246.876 1.163.956
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 351.256 178.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 47.322 46.127
Diğer Borçlar
113.289 88.806
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.166 4.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107.123 84.010
Türev Araçlar
18 32.747 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.140 24.798
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 29.152 18.679
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.862 37.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.830 1.392
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 29.032 35.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 220.385 213.448
ARA TOPLAM
3.500.080 3.357.988
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.500.080 3.357.988
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.195.798 1.683.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
314.873 584.351
Banka Kredileri
4 137.986 324.124
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 51.884 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 125.003 260.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.880.925 1.098.933
Banka Kredileri
4 1.401.877 963.184
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 272.555 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 206.493 135.749
Ticari Borçlar
0 101.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 101.869
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 448 41.170
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.209 12.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 17.209 12.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 84.216 100.305
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
497 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.298.168 1.939.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.798.248 5.297.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.833.872 2.657.797
Ödenmiş Sermaye
19 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
503.813 564.631
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.464 -3.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.464 -3.858
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
510.277 568.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
130.444 105.622
Yabancı Para Çevrim Farkları
130.444 105.622
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 220.408 197.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.360.307 950.666
Net Dönem Karı veya Zararı
452.071 672.891
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.833.872 2.657.797
TOPLAM KAYNAKLAR
8.632.120 7.955.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 46.380.766 42.997.122
Satışların Maliyeti
21 -44.538.788 -41.113.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.841.978 1.883.357
BRÜT KAR (ZARAR)
1.841.978 1.883.357
Genel Yönetim Giderleri
22 -316.685 -258.450
Pazarlama Giderleri
23 -665.700 -669.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 473.623 592.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -499.666 -753.937
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
833.550 793.793
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 30.509 55.702
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -2.790 -2.714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 116.360 241.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
977.629 1.088.525
Finansman Gelirleri
26 36.878 34.695
Finansman Giderleri
26 -465.533 -337.564
SÜRDÜRÜLEN 20 -96.903 -112.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-109.928 -91.314
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.025 -21.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
452.071 672.891
DÖNEM KARI (ZARARI)
452.071 672.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
452.071 672.891
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 3,01000000 4,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-60.818 180.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.606 -982
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-61.276 191.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.064 -9.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.064 -9.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.822 44.597
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.822 44.597
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.996 225.272
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
416.075 898.163
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
416.075 898.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818511


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: 0,00% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 30.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8227 Değişim: -0,04%
Düşük 7,8119 01.12.2020 Yüksek 7,8331
Açılış: 7,8256
9,3559 Değişim: 0,22%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,3713
Açılış: 9,3358
449,44 Değişim: 0,54%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 449,99
Açılış: 447,02
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.