KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.01.2020 - 00:00
KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 14.546 1.545 972.972 4.958.209 6.145.786 34.608.245 34.608.245
Transferler
156.940 5.988.846 -6.145.786 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.272 157.321 60.049 60.049
Dönem Karı (Zararı)
157.321 157.321 157.321
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-97.272 -92.272 -92.272
Kar Payları
-834.092 -834.092 -834.092
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202
Transferler
328.056 -170.735 -157.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.707 11.540.534 11.558.241 11.558.241
Dönem Karı (Zararı)
11.540.534 11.540.534 11.540.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.707 17.707 17.707
Kar Payları
10 -165.908 -165.908 -165.908
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-328.056 -328.056 -328.056
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.760.260 1.468.195
Dönem Karı (Zararı)
11.540.534 157.321
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.214.492 -615.769
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-18 414.115 760.069
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-707.824 -200.241
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 156.647
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-707.824 -356.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.706.839 727.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.806.839 627.327
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -100.000 100.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.864.424 -2.121.392
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 3.864.424 -2.121.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.936.938 218.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.097.783 2.918.305
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-37.162.714 3.485.391
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.191.632 8.781.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-470.272 213.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.721.360 8.567.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.100.759 1.503.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.100.759 1.503.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.133.348 8.008.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
599.348 133.978
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.534.000 7.874.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.144.059 -12.233.219
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.144.059 -12.233.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.915 -6.626.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
79.915
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.657.243 2.459.857
Alınan Faiz
-11.414.118 2.121.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-482.865 -1.773.897
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -1.339.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-782.085 -1.034.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-782.085 -1.034.661
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -704.351 -463.570
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -77.734 -571.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.065.624 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
931.670
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
931.670
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.593.488
Ödenen Temettüler
16 -165.908 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.237.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.912.551 433.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.912.551 433.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.966.983 6.533.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.879.534 6.966.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.436.792 16.903.166
Finansal Yatırımlar
5 75.497.109 34.424.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 75.497.109 34.424.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 75.497.109 34.424.938
Ticari Alacaklar
7 29.084.556 8.350.869
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 579.278 109.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.505.278 8.241.863
Diğer Alacaklar
8 7.224.475 4.464.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.224.475 4.464.775
Peşin Ödenmiş Giderler
9 157.392 137.215
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
157.392 137.215
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 185.129
Diğer Dönen Varlıklar
15 15.867
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.867
ARA TOPLAM
135.400.324 64.481.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.400.324 64.481.959
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 10.240 10.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 10.240 10.240
Maddi Duran Varlıklar
10 1.281.856 774.790
Taşıtlar
10 209.244
Mobilya ve Demirbaşlar
10 995.821 744.227
Özel Maliyetler
10 76.791 30.563
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.683.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
487.111 888.839
Diğer Haklar
11 21.610 37.598
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 465.501 851.241
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 732.834 761.401
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.195.755 2.435.270
TOPLAM VARLIKLAR
140.596.079 66.917.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.606.670 3.675.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.606.670 3.675.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.423.670
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.183.000 3.675.000
Ticari Borçlar
7 81.614.741 26.481.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 778.145 178.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
80.836.596 26.302.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 995.081 533.011
Diğer Borçlar
1.532.955 850.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.532.955 850.966
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.675.466
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.717.030 808.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.607.030 598.008
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 110.000 210.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.440 15.131
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.440 15.131
ARA TOPLAM
93.168.383 32.363.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.168.383 32.363.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.517.451 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.517.451 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.355.493 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.958 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.011.766 719.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.011.766 719.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.529.217 719.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.697.600 33.083.027
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.898.479 33.834.202
Ödenmiş Sermaye
16 19.820.509 19.820.509
Sermaye Düzeltme Farkları
16 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -328.056 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.131.942 2.131.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -65.019 -82.726
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.019 -82.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.019 -82.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.545 1.545
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.457.968 1.129.912
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 9.776.320 10.112.963
Net Dönem Karı veya Zararı
11.540.534 157.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.898.479 33.834.202
TOPLAM KAYNAKLAR
140.596.079 66.917.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.099.071.959 674.545.461
Satışların Maliyeti
17 -1.052.356.415 -638.338.235
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.715.544 36.207.226
BRÜT KAR (ZARAR)
46.715.544 36.207.226
Genel Yönetim Giderleri
18 -30.649.084 -23.052.203
Pazarlama Giderleri
18 -10.810.525 -6.843.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.834.032 1.178.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -114.118 -7.403.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.975.849 87.114
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.975.849 87.114
Finansman Gelirleri
20 11.097.783 14.092.128
Finansman Giderleri
21 -4.596.160 -13.803.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.477.472 375.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.936.938 -218.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.913.364 -499.496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -23.574 281.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.540.534 157.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.540.534 157.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.540.534 157.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 18 0,58220000 0,00790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.707 -97.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.704 -124.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.997 27.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.997 27.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.707 -97.272
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.558.241 60.049
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.558.241 60.049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814446


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.