KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:32

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.933.576 8.831.260 128.662.259 -13.759.274 243.967.486 0 243.967.486
Transferler
5.793.084 -19.552.358 13.759.274 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.356.807 7.356.807 7.356.807
Dönem Sonu Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.933.576 14.624.344 109.109.901 7.356.807 251.324.293 0 251.324.293
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 0 255.047.888
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-720.000 -720.000 -720.000
Transferler
11.075.626 -11.075.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.640.872 -8.640.872 -8.640.872
Sermaye Arttırımı
49.500.000 45.510 49.545.510 49.545.510
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.928.800 14.624.344 119.465.527 -8.640.872 295.232.526 295.232.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.507.321 -13.681.734
Dönem Karı (Zararı)
-8.640.872 7.356.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.719.556 9.895.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.029.355 9.488.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
682.952 -13.617.777
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 682.952 -2.323.351
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.294.426
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.470.359 6.765.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.451.860 3.160.054
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.018.499 3.605.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.562.713 4.322.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -963.634 -1.077.599
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 9.526.347 5.399.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.249.757 -215.091
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-7.249.757 -215.091
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
392.172 1.955.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-168.238 1.197.190
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-168.238 1.197.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.639.840 -15.472.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -109.759.018 -75.184.502
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -142.671.355 -45.204.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 255.780.743 109.193.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-262 -29.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.432.131 -1.411.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.422.079 -2.835.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.815.079 -2.744.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-607.000 -90.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-561.156 1.780.570
Ödenen Faiz
-8.125.842 -4.830.212
Alınan Faiz
963.634 1.077.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.783.957 -10.075.456
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.634.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.694.265 7.252.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
584.051 10.861.893
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
584.051 10.861.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.960.272 -2.980.223
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.953.472 -2.975.218
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.800 -5.005
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-2.318.044 -628.860
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-2.318.044 -628.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.944.711 9.020.867
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
49.545.510 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.899.201 21.020.867
Kredilerden Nakit Girişleri
20.899.201 21.020.867
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.500.000 -12.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-49.500.000 -12.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.743.125 2.591.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.743.125 2.591.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.591.409 6.508.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.334.534 9.100.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 23.334.534 21.591.409
Ticari Alacaklar
428.761.773 322.834.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 389.907 358.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 428.371.866 322.475.176
Diğer Alacaklar
29.453 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.453 29.453
Türev Araçlar
22 7.369.959 120.202
Stoklar
9 268.716.044 126.727.641
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.895.267 2.350.419
Diğer Dönen Varlıklar
16.248.226 4.977.994
ARA TOPLAM
756.355.256 478.631.275
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 22.045.399 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
778.400.655 478.631.275
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 407.870 407.870
Maddi Duran Varlıklar
13 116.798.750 140.921.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
998.716 1.405.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
998.716 1.405.809
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.138.495 16.820.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.343.831 159.556.083
TOPLAM VARLIKLAR
915.744.486 638.187.358
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 67.976.561 95.176.855
Ticari Borçlar
513.354.425 257.573.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 170.629.978 78.895.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 342.724.447 178.678.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 0 262
Diğer Borçlar
7.801.385 1.447.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.801.385 1.447.077
Ertelenmiş Gelirler
10 1.582.581 534.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.177.707 10.697.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 5.669.070 5.621.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.508.637 5.076.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.076 56.866
ARA TOPLAM
603.979.735 365.487.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
603.979.735 365.487.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.176.903 13.509.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.176.903 13.509.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 4.355.322 4.143.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.532.225 17.652.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
620.511.960 383.139.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
295.232.526 255.047.888
Ödenmiş Sermaye
17 82.102.500 32.602.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.609.827 90.564.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.928.800 -2.928.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.928.800 -2.928.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.928.800 -2.928.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
119.465.527 109.109.901
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.640.872 11.075.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
295.232.526 255.047.888
TOPLAM KAYNAKLAR
915.744.486 638.187.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 804.468.781 607.256.825 307.920.931 220.215.740
Satışların Maliyeti
19 -701.861.031 -512.581.375 -270.625.550 -185.176.462
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.607.750 94.675.450 37.295.381 35.039.278
BRÜT KAR (ZARAR)
102.607.750 94.675.450 37.295.381 35.039.278
Genel Yönetim Giderleri
-56.504.683 -47.856.403 -20.846.237 -15.047.125
Pazarlama Giderleri
-38.278.669 -36.396.877 -12.761.334 -11.444.475
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.366.525 0 -529.123 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
78.238.435 19.068.137 49.895.980 982.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-84.550.533 -26.168.519 -57.211.558 -9.718.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.775 3.321.788 -4.156.891 -188.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
524.244 16.818.273 72.096 10.773.317
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-356.006 -6.721.037 49.979 -6.720.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
314.013 13.419.024 -4.034.816 3.864.690
Finansman Gelirleri
20 963.634 1.292.690 494.402 762.552
Finansman Giderleri
20 -9.526.347 -5.399.750 -3.278.175 -1.321.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.248.700 9.311.964 -6.818.589 3.306.094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-392.172 -1.955.157 -125.464 -148.890
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-392.172 -1.955.157 -125.464 -148.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.640.872 7.356.807 -6.944.053 3.157.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.640.872 7.356.807 -6.944.053 3.157.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.640.872 7.356.807 -6.944.053 3.157.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,13790000 0,22570000 -0,08460000 0,09680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.640.872 7.356.807 -6.944.053 3.157.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.640.872 7.356.807 -6.944.053 3.157.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718991


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.