***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 00:22

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.933.576 8.831.260 128.662.259 -13.759.274 243.967.486
Transferler
-13.759.274 13.759.274 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.260.038 -1.260.038
Dönem Sonu Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.933.576 8.831.260 114.902.985 -1.260.038 242.707.448 242.707.448
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 255.047.888
Transferler
5.793.084 11.075.626 -11.075.626 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.026.993 2.477.221
Dönem Sonu Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 120.185.527 2.026.993 257.074.881 257.074.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.044.200 -474.205
Dönem Karı (Zararı)
2.026.993 -1.260.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.940.320 -2.067.028
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.972.452 2.965.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.778 -1.172.884
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 130.778 -1.172.884
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.266.766 -6.313.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 417.055 -7.708.504
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.683.821 1.395.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.426.809 1.593.130
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-240.846 -124.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.667.655 1.718.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-185.917 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-185.917 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.120.619 888.264
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-257.655 -28.141
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-257.655 -28.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.181.477 5.313.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -8.447.068 -28.031.124
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.904.283 -16.654.963
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -14.360.433 53.403.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 5.210 195.466
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.359.185 -4.682.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.642.654 1.082.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.381.154 1.173.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 -261.500 -90.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.214.164 1.986.512
Ödenen Faiz
-4.187.629 -1.718.129
Alınan Faiz
240.846 124.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -883.253 -662.323
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -205.264
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.529.868 -7.539.694
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.696.930 -6.971.857
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.696.930 -6.971.857
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.579.458 -1.055.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.572.658 -1.055.982
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.800 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
746.520 488.145
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 746.520 488.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.957.003 15.434.372
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
164.957.003 63.434.372
Kredilerden Nakit Girişleri
164.957.003 63.434.372
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.000.000 -48.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.000.000 -48.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.617.065 7.420.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.617.065 7.420.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.591.409 6.508.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.974.344 13.928.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.974.344 21.591.409
Ticari Alacaklar
331.067.611 322.834.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 831.299 358.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 330.236.312 322.475.176
Diğer Alacaklar
29.453 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.453 29.453
Türev Araçlar
20 306.119 120.202
Stoklar
10 123.692.580 126.727.641
Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.944.861 2.350.419
Diğer Dönen Varlıklar
19 5.764.707 4.977.994
ARA TOPLAM
474.779.675 478.631.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
474.779.675 478.631.275
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 407.870 407.870
Maddi Duran Varlıklar
13 139.637.683 140.921.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.251.669 1.405.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.251.669 1.405.809
Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.073.931 16.820.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
157.371.153 159.556.083
TOPLAM VARLIKLAR
632.150.828 638.187.358
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 96.613.884 95.176.855
Ticari Borçlar
243.213.249 257.573.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 67.408.539 78.895.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 175.804.710 178.678.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.472 262
Diğer Borçlar
7.582.498 1.447.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.582.498 1.447.077
Ertelenmiş Gelirler
11 713.728 534.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.538.675 10.697.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.324.884 5.621.366
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.213.791 5.076.244
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
101.870 56.866
ARA TOPLAM
356.769.376 365.487.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.769.376 365.487.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13.042.802 13.509.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.042.802 13.509.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 5.263.769 4.143.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.306.571 17.652.150
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
375.075.947 383.139.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
257.074.881 255.047.888
Ödenmiş Sermaye
17 32.602.500 32.602.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.564.317 90.564.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.928.800 -2.928.800
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.928.800 -2.928.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.928.800 -2.928.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
120.185.527 109.109.901
Net Dönem Karı veya Zararı
2.026.993 11.075.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.074.881 255.047.888
TOPLAM KAYNAKLAR
632.150.828 638.187.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
237.636.788 183.721.269
Satışların Maliyeti
-202.707.899 -155.051.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.928.889 28.669.686
BRÜT KAR (ZARAR)
34.928.889 28.669.686
Genel Yönetim Giderleri
-15.878.933 -15.395.383
Pazarlama Giderleri
-12.387.565 -11.714.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.882.707 9.241.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.228.333 -9.608.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.316.765 1.193.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
256.709 28.141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
946 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.574.420 1.221.356
Finansman Gelirleri
240.846 124.999
Finansman Giderleri
-3.667.655 -1.718.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.147.611 -371.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.120.618 -888.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.120.618 -888.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.026.993 -1.260.038
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.026.993 -1.260.038
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.026.993 -1.260.038
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,02470000 -0,03860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.026.993 -1.260.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.026.993 -1.260.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682623


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.