KAP ***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:50

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
0 0 0 0 0 151.070.362 -151.070.362 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -62.170 0 0 7.539.938 7.477.768 7.477.768
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -37.066 2.398.514 23.986.983 7.539.938 213.888.369 213.888.369
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -62.221 0 0 -286.975.315 -287.037.536 -287.037.536
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -44.468 4.802.656 32.652.659 -286.975.315 -69.564.468 -69.564.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.057.308 2.494.066
Dönem Karı (Zararı)
-286.975.315 7.539.938
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.178.611 48.730.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 232.116 177.665
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.988 221.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
107.934.685 61.891.650
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
211.293.075 8.023.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.295.753 -21.465.381
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -25.295.753 -21.465.381
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -167.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.915.442 -53.648.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.690.762 12.215.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.797.490 -610.313
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.436.966 -104.080.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.907.979 76.748.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.894.265 90.458.763
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.472 149.836
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-36.477.916 -127.200.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.307.522 -1.329.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.118.738 2.621.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-61.430 -127.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.883.442 -1.639.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-194.213 -255.230
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-194.213 -255.230
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 7.140.000 515.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.062.345 -1.899.168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.743.209 -10.005.882
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
616.900.000 423.751.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-554.438.388 -380.485.875
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
34.569.172 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 68.977
Ödenen Faiz
-100.413.369 -43.270.963
Alınan Faiz
1.406.512 166.412
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.767.136 -10.236.033
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.197.541 -9.151.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.197.541 -9.151.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.278.267 15.840.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.475.808 6.689.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 50.434.736 12.470.059
Ticari Alacaklar
87.733.637 74.806.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 593.802 253.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 87.139.835 74.553.180
Diğer Alacaklar
3.902.010 6.019.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 10.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.902.010 6.009.371
Stoklar
7 526.658.265 770.889.478
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.197.612 19.023.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 110.738 131.908
Diğer Dönen Varlıklar
13 14.985.269 12.386.807
ARA TOPLAM
699.022.267 895.728.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
699.022.267 895.728.538
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10.150.257 8.386.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.150.257 8.386.600
Diğer Alacaklar
1.585.183 1.264.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.585.183 1.264.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 961.876.845 786.845.000
Maddi Duran Varlıklar
3.611.202 3.649.105
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.283.521 15.365.294
Diğer Duran Varlıklar
13 128.721.372 129.771.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.119.228.380 945.281.969
TOPLAM VARLIKLAR
1.818.250.647 1.841.010.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 232.964.762 151.442.418
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 109.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 123.964.762 151.442.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 233.555.561 223.223.706
Ticari Borçlar
646.421.394 654.315.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 597.778.452 591.227.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 48.642.942 63.088.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
156.055 140.060
Diğer Borçlar
35.130.535 417.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 34.570.703 1.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
559.832 416.360
Ertelenmiş Gelirler
8 58.900.015 94.025.114
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.870.513 20.955.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
389.792 158.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.480.721 20.797.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 179.870 890.737
ARA TOPLAM
1.220.178.705 1.145.411.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.220.178.705 1.145.411.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 657.212.910 466.384.594
Ertelenmiş Gelirler
8 10.150.257 11.503.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
273.243 238.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
273.243 238.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
667.636.410 478.126.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.887.815.115 1.623.537.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-69.564.468 217.473.068
Ödenmiş Sermaye
14 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.468 17.753
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -44.468 17.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -44.468 17.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.802.656 4.802.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.652.659 21.582.841
Net Dönem Karı veya Zararı
-286.975.315 11.069.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-69.564.468 217.473.068
TOPLAM KAYNAKLAR
1.818.250.647 1.841.010.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 172.752.985 249.385.913 47.581.227 138.597.143
Satışların Maliyeti
15 -115.713.120 -169.614.350 -28.848.416 -99.984.933
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.039.865 79.771.563 18.732.811 38.612.210
BRÜT KAR (ZARAR)
57.039.865 79.771.563 18.732.811 38.612.210
Genel Yönetim Giderleri
16 -17.950.748 -9.744.010 -5.692.624 -6.123.882
Pazarlama Giderleri
16 -13.443.964 -14.467.718 -5.992.725 -1.731.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
45.584.041 65.999.808 8.005.228 8.387.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-30.591.037 -42.150.646 -8.876.468 -7.691.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.638.157 79.408.997 6.176.222 31.451.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.500 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -50.000 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.657.657 79.358.997 6.176.222 31.451.986
Finansman Gelirleri
18 1.406.512 334.283 486.496 0
Finansman Giderleri
18 -329.039.484 -72.153.342 -187.171.889 -28.347.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-286.975.315 7.539.938 -180.509.171 3.104.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-286.975.315 7.539.938 -180.509.171 3.104.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
-286.975.315 7.539.938 -180.509.171 3.104.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-286.975.315 7.539.938 -180.509.171 3.104.179
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp) / kazanç 20 -3,58700000 0,09420000 -2,25600000 0,03880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.221 -62.170 -12.991 -40.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.221 -62.170 -12.991 -40.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.221 -62.170 -12.991 -40.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-287.037.536 7.477.768 -180.522.162 3.063.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-287.037.536 7.477.768 -180.522.162 3.063.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719164


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.