KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:49

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 545.387.502 428.232.922 233.937.781 185.465.097
Satışların Maliyeti
26.2 -359.767.392 -295.295.495 -141.085.946 -113.185.470
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.620.110 132.937.427 92.851.835 72.279.627
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
185.620.110 132.937.427 92.851.835 72.279.627
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -101.580.783 -82.919.030 -39.716.477 -29.880.381
Pazarlama Giderleri
27.2 -20.767.522 -16.418.102 -8.984.960 -5.774.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 81.934.820 23.561.003 56.202.944 9.037.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -31.073.243 -7.937.592 -15.771.733 -1.994.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
114.133.382 49.223.706 84.581.609 43.668.461
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 3.555.865 2.445.719 1.202.975 879.387
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -205.440 -2.370 -44.774 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 214.829 1.212.525 63.509 1.733.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
117.698.636 52.879.580 85.803.319 46.281.248
Finansman Gelirleri
31.1 56.122.466 28.337.929 33.233.512 10.240.254
Finansman Giderleri
31.2 -444.265.254 -86.731.407 -259.394.678 -33.451.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-270.444.152 -5.513.898 -140.357.847 23.069.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.912.907 4.233.691 -12.899.940 -5.856.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -20.333.491 -1.467.078 -6.913.742 -303.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 13.420.584 5.700.769 -5.986.198 -5.553.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.357.059 -1.280.207 -153.257.787 17.213.236
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -493.350 -1.016.493 -137.203 381.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.850.409 -2.296.700 -153.394.990 17.594.709
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 -1.310.367 -3.826.882 188.049 -627.840
Ana Ortaklık Payları
34 -276.540.042 1.530.182 -153.583.039 18.222.549
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,49042700 0,00429300 -0,27237000 0,05112100
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,48955200 0,00714500 -0,27212700 0,05005100
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00087500 -0,00285200 -0,00024300 0,00107000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-8.083.786 -16.074.007 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.386 10.593.791 1.530.182 11.998.587 -3.826.888 8.171.699
Dönem Karı (Zararı)
1.530.182 1.530.182 -3.826.882 -2.296.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.386 10.593.791 10.468.405 -6 10.468.399
Sermaye Azaltımı
-27.150.000 75.748.500 -48.598.500
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
225.275.937 89.276.495 -45.989.448 31.533.749 -8.574.903 326.190.375 3.253.217 42 -83.297.017 518.993.906 1.056.662.353 -1.049.720.388 6.941.965
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-170.908.805 141.149.753 -141.149.753 -170.908.805 0 -170.908.805
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.945.489 1.315.845 -50.102.903 -494.326 -15.350.107 -33.686.002 150.790.154 117.104.152
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -229.487.477 -7.986.162 -53.710.445 803.094.964 -1.021.976 23.304.042 61.939.450 256.934.739 486.845.710 1.530.182 2.051.404.074 20.002.389 2.071.406.463
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-119.153 -119.153 -505 -119.658
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-119.153 -119.153 -505 -119.658
Transferler
-11.012.736 7.986.162 -20.952.362 36.164.305 299.958.289 -312.143.658 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.999 101.256.758 -276.540.042 -175.299.283 2.489.028 -172.810.255
Dönem Karı (Zararı)
-276.540.042 -276.540.042 -1.310.367 -277.850.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.999 101.256.758 101.240.759 3.799.395 105.040.154
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
264.827.574 14.555.543 -279.383.117 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.151.569 -25.151.569 -25.151.569
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.333.518 2.333.518
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -414.557.763 0 -53.710.445 1.407.892.015 -1.409.269 23.474.759 172.492.301 445.547.832 383.121.745 -276.540.042 2.661.099.754 27.256.201 2.688.355.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.631.898 165.786.610
Dönem Karı (Zararı)
34 -277.850.409 -2.296.700
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 -277.357.059 -1.280.207
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.2 -493.350 -1.016.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
319.109.497 105.978.056
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 76.855.368 52.369.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
206.402 238.299
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 206.402 238.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.181.367 70.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.181.367 152.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -81.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
67.527.833 25.850.843
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 67.435.089 25.902.789
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 4.953.334 3.165.683
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -4.860.590 -3.217.629
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
235.587.077 30.900.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-48.827.966 2.249.094
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -48.827.966 2.249.094
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -13.420.584 -5.700.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.730.684 66.067.499
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 1.758.972 68.511.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.454.281 -46.571.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.030.857 -50.078.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -43.423.424 3.506.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 -2.073.742 53.425.323
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.134.376 14.763.664
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -1.558.487 8.264.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 7.692.863 6.498.889
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -7.948.194 -3.502.336
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -36.177.420 -10.672.464
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.705.266 25.462.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.494.678 606.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 60.210.588 24.856.057
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.109.520 -31.088.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.712.033 4.326.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.323.513 -5.638.170
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 276.867 -37.484
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 13.046.646 -5.600.686
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -2.889.863 969.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.530.504 -3.919.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 1.953.922 -294.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 17.576.582 -3.624.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.989.772 169.748.855
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -17.357.874 -3.962.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-189.011.095 -110.332.074
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.187.549 969.144
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 4.142.777 903.808
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 44.772 65.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-205.738.940 -95.607.976
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -196.751.512 -95.488.773
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -8.987.428 -119.203
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 16.506.609 791.608
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.966.313 -16.484.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
415.716.636 -101.404.039
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 117.104.152
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-25.151.569 -170.908.805
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -25.151.569 -170.908.805
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
630.251.681 122.127.775
Kredilerden Nakit Girişleri
9 630.251.681 122.127.775
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-121.948.387 -143.824.372
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -121.948.387 -143.824.372
Ödenen Faiz
31 -88.736.265 -37.933.873
Alınan Faiz
31 21.301.176 12.031.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.337.439 -45.949.503
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.5 75.462.348 10.043.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.799.787 -35.905.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 283.008.725 321.579.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 616.808.512 285.673.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.850.409 -2.296.700 -153.394.990 17.594.709
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.460 -125.392 -50.842 -111.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -28.075 -156.740 -63.552 -139.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.615 31.348 12.710 27.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 5.615 31.348 12.710 27.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
105.062.614 10.593.791 68.775.049 5.086.574
Yabancı Para Çevrim Farkları
25,5 105.062.614 10.593.791 68.775.049 5.086.574
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.040.154 10.468.399 68.724.207 4.974.667
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-172.810.255 8.171.699 -84.670.783 22.569.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.489.028 -3.826.888 -996.380 -623.702
Ana Ortaklık Payları
-175.299.283 11.998.587 -83.674.403 23.193.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 616.808.512 283.008.725
Finansal Yatırımlar
8 41.967.931 12.123.497
Ticari Alacaklar
311.598.962 256.490.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 114.076.282 107.045.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 197.522.680 149.445.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 7.232.758 5.159.016
Diğer Alacaklar
7.010.622 5.027.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.519.585 3.499.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.491.037 1.527.897
Stoklar
14 39.408.740 31.460.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.758.655 15.897.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 17.357.874 8.994.632
Diğer Dönen Varlıklar
24.1 14.332.511 16.276.151
ARA TOPLAM
1.083.476.565 634.438.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.083.476.565 634.438.363
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 41.063.851 72.667.257
Diğer Alacaklar
6.127.532 5.250.310
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.710.657 4.172.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.416.875 1.078.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 137.788.932 86.627.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 891.202.579 903.742.875
Maddi Duran Varlıklar
18 2.771.070.986 2.633.829.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.557.811 3.033.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15 56.166.419 31.849.939
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 36.278.096 20.401.814
Diğer Duran Varlıklar
24.2 10.737.556 10.747.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.963.993.762 3.768.150.431
TOPLAM VARLIKLAR
5.047.470.327 4.402.588.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 28.960.620 13.118.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 450.634.175 272.128.819
Ticari Borçlar
139.004.012 87.297.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 1.638.659 143.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 137.365.353 87.153.283
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 6.975.424 4.865.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.902.491 11.190.458
Diğer Borçlar
28.893.368 16.173.918
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 1.257.183 980.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 27.636.185 15.193.602
Ertelenmiş Gelirler
15 12.730.523 15.422.808
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 20.333.491 7.918.634
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.196.190 2.744.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.546.408 2.094.335
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 649.782 649.782
ARA TOPLAM
705.630.294 430.860.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
705.630.294 430.860.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.054.539.717 489.382.366
Ticari Borçlar
10 570.062 1.232.795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 0 0
Diğer Borçlar
12 1.281.937 677.874
Ertelenmiş Gelirler
15 0 197.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.353.760 3.276.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 4.353.760 3.276.609
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 592.738.602 592.857.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.484.078 1.087.624.582
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.359.114.372 1.518.484.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.661.099.754 2.861.669.759
Ödenmiş Sermaye
25.1 563.875.937 563.875.937
Sermaye Düzeltme Farkları
25.1 410.912.684 146.085.110
Geri Alınmış Paylar (-)
25.10 -414.557.763 -378.393.458
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 0 -7.986.162
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 -53.710.445 -53.710.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.429.957.505 1.450.925.866
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.429.957.505 1.450.925.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9 1.407.892.015 1.428.844.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.7 -1.409.269 -1.393.270
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 23.474.759 23.474.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.492.301 71.235.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 172.492.301 71.235.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.3 445.547.832 394.827.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.8 383.121.745 362.665.726
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -276.540.042 312.143.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 27.256.201 22.434.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.688.355.955 2.884.103.919
TOPLAM KAYNAKLAR
5.047.470.327 4.402.588.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719145


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5866 Değişim: 0,13%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5893
Açılış: 5,5795
6,1948 Değişim: 0,09%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2051
Açılış: 6,1893
271,73 Değişim: 0,07%
Düşük 271,22 19.08.2019 Yüksek 271,82
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.