***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 22:11

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 109.120.215 90.420.275
Satışların Maliyeti
26.2 -100.521.835 -85.927.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.598.380 4.493.242
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.598.380 4.493.242
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -30.336.997 -25.449.247
Pazarlama Giderleri
27.2 -5.422.502 -4.692.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 12.117.114 6.247.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -9.578.534 -4.207.616
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.622.539 -23.607.891
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 931.203 695.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 40.318 -574.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.651.018 -23.486.932
Finansman Gelirleri
31.1 10.429.617 10.067.239
Finansman Giderleri
31.2 -75.283.289 -29.551.623
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-88.504.690 -42.971.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.763.344 5.345.999
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -5.321.791 -878.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 13.085.135 6.224.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.741.346 -37.625.317
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -90.777 648.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.832.123 -36.976.665
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 -508.731 -7.437.976
Ana Ortaklık Payları
34 -80.323.392 -29.538.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,19651400 -0,08076200
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,19629200 -0,08253500
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00022200 0,00177300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-1.949.592 -22.208.201 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.229 7.079.146 -29.538.689 -22.446.314 -7.445.607 -29.891.921
Dönem Karı (Zararı)
-29.538.689 -29.538.689 -7.437.976 -36.976.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.229 7.079.146 7.092.375 -7.631 7.084.744
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-116.566.553 116.566.553 -116.566.553 -116.566.553 0 -116.566.553
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
31.366.962 1.315.845 -50.102.903 -512.861 -13.984.495 -31.917.452 149.003.065 117.085.613
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -204.904.277 -39.098.438 3.462.958 483.038.783 -883.361 20.032.290 58.424.763 315.648.556 -12.333.578 -29.538.689 1.016.407.622 1.064.316.969 2.080.724.591
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919
Transferler
-11.012.736 7.986.162 -7.197.867 11.012.736 311.355.363 -312.143.658 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.161 11.306.512 -80.323.392 -68.969.719 151.023 -68.818.696
Dönem Karı (Zararı)
-80.323.392 -80.323.392 -508.731 -80.832.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.161 11.306.512 11.353.673 659.754 12.013.427
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
264.827.574 14.555.543 -279.383.117 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
2.333.518 2.333.518
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 410.912.684 -389.406.194 0 -53.710.445 1.421.646.510 1.346.109 23.474.759 82.542.055 420.396.263 394.637.972 -80.323.392 2.792.700.040 24.918.701 2.817.618.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.029.533 76.184.282
Dönem Karı (Zararı)
34 -80.832.123 -36.976.665
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 -80.741.346 -37.625.317
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.2 -90.777 648.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.794.478 23.565.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 24.334.281 17.036.443
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
467.472 142.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 443.631 89.237
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 23.841 53.067
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.073.341 8.993.103
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 17.143.480 9.157.318
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 4.075.475 2.239.156
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -6.145.614 -2.403.371
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.776.397 5.729.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.771.878 -1.531.352
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.771.878 -1.531.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 -13.085.135 -6.804.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.666.963 93.022.904
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 4.407.516 63.292.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.769.513 15.732.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -58.666 -7.568.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 35.828.179 23.301.137
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 236.273 49.769.886
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.622.514 5.696.217
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -582.276 -548.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 6.204.790 6.244.511
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.050.502 747.628
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -21.476.629 -2.024.674
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.495.968 -3.694.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 951.549 415.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.544.419 -4.109.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -337.637 -28.484.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 161.985 729.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.355.893 -1.090.277
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 8.800 -336.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.347.093 -753.706
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -1.441.125 -3.487.999
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.076.806 -4.162.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -185.543 -961.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 -1.891.263 -3.200.454
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.629.318 79.611.503
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -6.599.785 -3.427.221
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.378.514 -22.270.118
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.626 343.366
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 57.626 343.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.469.827 -14.806.961
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -26.460.386 -14.757.489
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -9.441 -49.472
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.966.313 -7.806.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.055.819 -77.925.727
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 117.085.613
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -116.566.553
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 0 -116.566.553
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.508.101 110.967
Kredilerden Nakit Girişleri
9 104.508.101 110.967
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.420.440 -69.398.436
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -117.420.440 -69.398.436
Ödenen Faiz
31 -22.587.430 -13.154.249
Alınan Faiz
31 5.443.950 3.996.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-57.404.800 -24.011.563
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.5 7.270.248 6.184.816
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.134.552 -17.826.747
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 283.008.725 321.579.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 232.874.173 303.752.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.832.123 -36.976.665
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.929 5.598
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 56.703 6.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.774 -1.400
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -10.774 -1.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.967.498 7.079.146
Yabancı Para Çevrim Farkları
25,5 11.967.498 7.079.146
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.013.427 7.084.744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.818.696 -29.891.921
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
151.023 -7.445.607
Ana Ortaklık Payları
-68.969.719 -22.446.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 232.874.173 283.008.725
Finansal Yatırımlar
8 5.675.746 12.123.497
Ticari Alacaklar
226.866.594 256.490.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 107.104.091 107.045.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 119.762.503 149.445.068
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 4.922.743 5.159.016
Diğer Alacaklar
8.350.502 5.027.588
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.933.143 3.499.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.417.359 1.527.897
Stoklar
14 32.511.048 31.460.546
Peşin Ödenmiş Giderler
15 21.131.302 15.897.715
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 6.599.785 8.994.632
Diğer Dönen Varlıklar
24.1 16.025.997 16.276.151
ARA TOPLAM
554.957.890 634.438.363
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
554.957.890 634.438.363
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 74.707.492 72.667.257
Diğer Alacaklar
5.299.514 5.250.310
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.320.888 4.172.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 978.626 1.078.246
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.729 Değişim: -0,96% Hacim : 6.916 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.729 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,3040 Değişim: 0,01%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3081
Açılış: 5,3036
5,9993 Değişim: -0,08%
Düşük 5,9882 19.02.2019 Yüksek 6,0087
Açılış: 6,00405
226,23 Değişim: -0,02%
Düşük 225,87 19.02.2019 Yüksek 226,43
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.