KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2018 - 23:31
KAP ***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 651.869.660 471.949.688
Satışların Maliyeti
26.2 -399.834.639 -291.980.674
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
252.035.021 179.969.014
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
252.035.021 179.969.014
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -110.203.903 -94.324.039
Pazarlama Giderleri
27.2 -26.919.132 -24.341.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.1 34.269.099 17.701.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29.2 -10.388.996 -17.454.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.792.089 61.550.758
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.1 383.083.247 4.474.666
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30.2 -364.817 -319.051
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 984.981 4.118.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
522.495.500 69.825.206
Finansman Gelirleri
31.1 42.723.981 53.833.763
Finansman Giderleri
31.2 -152.411.235 -98.060.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
412.808.246 25.598.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-97.696.250 -32.254.802
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -7.918.634 -4.764.067
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -89.777.616 -27.490.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
315.111.996 -6.656.097
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.2 -507.037 2.386.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
314.604.959 -4.269.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 2.461.301 19.887.950
Ana Ortaklık Payları
34 312.143.658 -24.157.793
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,76367100 -0,06605000
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,76491200 -0,07257400
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00124100 0,00652400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 0 -70.465.400 -1.814.381 711.925.209 -813.695 22.522.215 31.762.677 110.744.279 347.448.396 66.056.891 1.639.924.806 399.466.232 2.039.391.038
Transferler
-8.698.812 74.755.703 -66.056.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.895 19.582.940 -24.157.793 -4.657.748 19.803.737 15.145.989
Dönem Karı (Zararı)
-24.157.793 -24.157.793 19.887.950 -4.269.843
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.895 19.582.940 19.500.045 -84.213 19.415.832
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
65.916 65.916 318.834 384.750
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-88.337.724 88.337.724 -88.337.724 -88.337.724 0 -88.337.724
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3.961.494 -168.135.119 -1.977.064 -193.506.620 -359.657.309 503.170.708 143.513.399
Dönem Sonu Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452
Transferler
-24.157.793 24.157.793 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
620.808.593 -496.680 22.572.015 312.143.658 955.027.586 5.328.102 960.355.688
Dönem Karı (Zararı)
312.143.658 312.143.658 2.461.301 314.604.959
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
620.808.593 -496.680 22.572.015 642.883.928 2.866.801 645.750.729
Sermaye Azaltımı
-27.150.000 75.748.500 -48.598.500
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
225.275.937 89.276.495 -45.989.448 31.533.749 -8.574.903 326.190.375 3.253.217 42 -83.297.017 518.993.906 1.056.662.353 -1.051.388.151 5.274.202
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-319.814.786 279.042.998 -279.042.998 -319.814.786 0 -319.814.786
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.945.489 1.315.845 -53.245.869 -323.609 -2.682.131 6.446.940 -17.543.335 145.734.698 128.191.363
Dönem Sonu Bakiyeler
563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.252.776 9.110.926
Dönem Karı (Zararı)
34 314.604.959 -4.269.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 315.111.996 -6.656.097
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.2 -507.037 2.386.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-126.580.750 124.194.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 73.165.684 61.239.684
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
222.107 340.945
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 222.107 340.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
387.541 9.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 503.306 -16.924
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -115.765 26.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.876.755 34.277.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 51.148.444 34.577.767
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 3.876.919 2.416.225
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 -14.148.608 -2.716.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
49.950.311 10.568.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-376.778.996 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 -376.778.996 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.181.768 -10.288.649
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -4.181.768 -10.288.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 89.777.616 28.046.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.223.199 -104.248.106
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 76.224.118 -98.827.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.142.757 -22.227.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -24.861.812 30.187.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -61.280.945 -52.415.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11 53.175.599 -58.258.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.475.109 15.329.783
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 8.015.293 4.758.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 6.459.816 10.571.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.768.398 -6.992.054
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -17.346.119 12.704.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.938.987 7.587.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 140.245 -57.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 19.798.742 7.645.149
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -30.553.816 34.794.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.079.901 1.796.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.291.718 14.470.406
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 282.030 692.786
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.573.748 13.777.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 4.441.594 1.872.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.990.699 -6.496.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -875.125 -3.586.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 7.865.824 -2.910.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
228.247.408 15.676.924
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -8.994.632 -6.565.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-201.958.726 -239.905.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.300.699 2.689.367
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.231.875 2.689.367
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 68.824 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.674.140 -132.252.590
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -192.492.981 -130.599.875
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -181.159 -1.652.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 791.608 5.885.930
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -11.376.893 -116.228.472
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.366.857 113.453.694
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.191.363 143.513.399
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-319.814.786 -88.337.724
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
25 -319.814.786 -88.337.724
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 0 384.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.597.077 231.111.658
Kredilerden Nakit Girişleri
9 194.597.077 231.111.658
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.192.067 -138.640.622
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -21.192.067 -138.640.622
Ödenen Faiz
31 -69.655.831 -60.206.771
Alınan Faiz
31 18.507.387 25.629.004
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.072.807 -117.341.145
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25.5 13.502.513 17.118.728
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.570.294 -100.222.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 321.579.019 421.801.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 283.008.725 321.579.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
314.604.959 -4.269.843
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
623.178.714 -167.108
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
855.261.519 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -629.149 -208.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-231.453.656 41.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -231.453.656 41.777
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.572.015 19.582.940
Yabancı Para Çevrim Farkları
25,5 22.572.015 19.582.940
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
645.750.729 19.415.832
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
960.355.688 15.145.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.328.102 19.803.737
Ana Ortaklık Payları
955.027.586 -4.657.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 283.008.725 321.579.019
Finansal Yatırımlar
8 12.123.497 157.841.886
Ticari Alacaklar
256.490.493 156.421.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 107.045.425 82.183.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 149.445.068 74.237.622
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 5.159.016 58.334.615
Diğer Alacaklar
5.027.588 13.613.293
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.499.691 12.007.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.527.897 1.605.600
Stoklar
14 31.460.546 28.692.148
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.897.715 13.534.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 8.994.632 6.565.998
Diğer Dönen Varlıklar
24 16.276.151 23.767.089
ARA TOPLAM
634.438.363 780.350.277
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
634.438.363 780.350.277
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 72.667.257 3.172.986
Diğer Alacaklar
5.250.310 4.573.716
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 4.172.064 3.679.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.078.246 894.361
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 86.627.448 77.171.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 903.742.875 519.539.237
Maddi Duran Varlıklar
18 2.633.829.194 1.648.095.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.033.756 3.406.549
Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.849.939 16.866.541
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 20.401.814 21.061.446
Diğer Duran Varlıklar
24 10.747.838 2.381.775
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.768.150.431 2.296.268.972
TOPLAM VARLIKLAR
4.402.588.794 3.076.619.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 13.118.371 4.543.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 272.128.819 168.800.620
Ticari Borçlar
87.297.264 55.856.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 143.981 3.736
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 87.153.283 55.852.821
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 4.865.904 35.419.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.190.458 7.110.557
Diğer Borçlar
16.173.918 17.252.193
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 980.316 698.286
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 15.193.602 16.553.907
Ertelenmiş Gelirler
15 15.422.808 10.904.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 7.918.634 4.764.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.744.117 2.662.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.094.335 1.897.349
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 649.782 765.547
ARA TOPLAM
430.860.293 307.314.536
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
430.860.293 307.314.536
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 489.382.366 384.753.691
Ticari Borçlar
10 1.232.795 2.034.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
11 0 52.606
Diğer Borçlar
12 677.874 1.891.317
Ertelenmiş Gelirler
15 197.578 274.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.276.609 2.192.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.276.609 2.192.570
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 592.857.360 268.008.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.087.624.582 659.207.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.518.484.875 966.521.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.861.669.759 1.187.337.941
Ödenmiş Sermaye
25.1 563.875.937 365.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25.1 146.085.110 56.808.615
Geri Alınmış Paylar (-)
25.10 -378.393.458 -88.337.724
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
25.1 -7.986.162 -70.465.400
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.2 -53.710.445 2.147.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.450.925.866 554.739.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.450.925.866 554.739.839
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.9 1.428.844.377 535.091.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.7 -1.393.270 -896.590
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.4 23.474.759 20.545.151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.235.543 51.345.617
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.5 71.235.543 51.345.617
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.3 394.827.984 199.082.003
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.8 362.665.726 140.425.671
Net Dönem Karı veya Zararı
34 312.143.658 -24.157.793
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.6 22.434.160 922.759.511
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.884.103.919 2.110.097.452
TOPLAM KAYNAKLAR
4.402.588.794 3.076.619.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667596


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8447 Değişim: -0,21%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,8632
Açılış: 7,8616
9,5179 Değişim: 0,01%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,5305
Açılış: 9,517
462,98 Değişim: 0,19%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 463,50
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.