KAP ***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 15:59

***NTA*** NETA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -2.465.060 -2.390.285 -4.855.345 2.006.170 2.006.170
Transferler
-2.390.285 2.390.285
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -135.914 -135.914 -135.914 -135.914
Dönem Karı (Zararı)
-135.914 -135.914 -135.914 -135.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 -135.914 -4.991.259 1.870.256 1.870.256
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 200.945 610.570 50.000 -4.855.345 478.893 -4.376.452 2.485.063 2.485.063
Transferler
478.893 -478.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -99 -99 -194.539 -194.539 -194.638 -194.638
Dönem Karı (Zararı)
-194.539 -194.539 -194.539 -194.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 -99 -99 -99
Sermaye Arttırımı
11 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 200.945 -99 -99 610.570 50.000 -4.376.452 -194.539 -4.570.991 7.290.425 7.290.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.080.065 -592.502
Dönem Karı (Zararı)
16 -194.539 -135.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
382.028 175.234
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
130.709 175.835
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
300.442 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.832
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
298.610
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -49.123 -601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
892.576 -631.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.533.201 -325.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.533.201 -325.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
862.936 -307.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
717.122 -150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
145.814 -157.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -36.609 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.421 6.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 93.421 6.816
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.522.143 10.083
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.516.685 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.458 10.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.114 -16.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.114 -16.191
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.080.065 -592.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.314.264 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.314.264 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 5.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-234.199 -592.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-234.199 -592.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 400.747 1.083.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 166.548 491.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 166.548 400.747
Finansal Yatırımlar
4 6.320.300 7.793
Ticari Alacaklar
84 90
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 84 90
Diğer Alacaklar
230.846 1.093.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 214.327 931.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.519 162.333
Peşin Ödenmiş Giderler
36.609 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 36.609 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 117.718 113.308
ARA TOPLAM
6.872.105 1.615.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.872.105 1.615.720
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 15.223 13.466
Diğer Alacaklar
1.698.498 165.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.698.498 165.291
Maddi Duran Varlıklar
8 59.813 174.408
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 746.120 701.407
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.519.654 1.054.572
TOPLAM VARLIKLAR
9.391.759 2.670.292
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
264.334 170.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 264.334 170.913
Diğer Borçlar
1.536.459 14.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,15 1.522.220 5.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 14.239 8.781
Kısa Vadeli Karşılıklar
298.610 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 298.610 0
ARA TOPLAM
2.099.403 185.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.099.403 185.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.931 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.931 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.101.334 185.229
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.290.425 2.485.063
Ödenmiş Sermaye
11 11.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 200.945 200.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-99 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -99 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
610.570 610.570
Diğer Yedekler
11 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -4.376.452 -4.855.345
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -194.539 478.893
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.290.425 2.485.063
TOPLAM KAYNAKLAR
9.391.759 2.670.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -269.785 -240.867 -125.190 -111.207
Pazarlama Giderleri
12 -3.022 -7.813 -1.310 -599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
59.811 82.138 42.918 3.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-446.922 -208.656 -261.856 -9.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-659.918 -375.198 -345.438 -118.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
562.076 360.875 365.992 10.184
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-144.538 -146.295 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-242.380 -160.618 20.554 -107.897
Finansman Gelirleri
4.151 25.348 -24.027 7.586
Finansman Giderleri
-998 -644 -215 -156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-239.227 -135.914 -3.688 -100.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
44.688 0 3.279 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 44.688 0 3.279 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-194.539 -135.914 -409 -100.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
-194.539 -135.914 -409 -100.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14 -194.539 -135.914 -409 -100.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-99 0 -99 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -124 0 -124 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 0 25 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 0 25 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99 0 -99 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-194.638 -135.914 -508 -100.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-194.638 -135.914 -508 -100.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703475


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,00% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8206 Değişim: -0,09%
Düşük 5,8107 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4792 Değişim: -0,14%
Düşük 6,4675 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,33 Değişim: -0,05%
Düşük 278,84 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.