KAP ***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:41

***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
125.000 1.952 30.988 6.456 57.497 221.893 221.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-13.093 -13.093 -13.093
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-13.093 -13.093 -13.093
Yeni Bakiye
125.000 1.952 30.988 6.456 -13.093 57.497 208.800 208.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.966 40.184 20.218 20.218
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
35.000 22.497 -57.497
Kar Dağıtımı
57.497 -57.497 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.497 -57.497 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000 1.952 11.022 28.953 -13.093 40.184 229.018 229.018


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.572.419 1.435.576 4.007.995
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1-2 681.205 225.021 906.226
Teminat Mektupları
681.205 160.246 841.451
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
681.205 160.246 841.451
Banka Kredileri
0 4.066 4.066
İthalat Kabul Kredileri
0 4.066 4.066
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 60.709 60.709
Belgeli Akreditifler
0 60.709 60.709
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.106.524 96.033 1.202.557
Cayılamaz Taahhütler
0 96.033 96.033
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 96.033 96.033
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
1.106.524 0 1.106.524
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.106.524 0 1.106.524
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
784.690 1.114.522 1.899.212
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
784.690 1.114.522 1.899.212
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
84.500 119.027 203.527
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
83.876 599 84.475
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
624 118.428 119.052
Para ve Faiz Swap İşlemleri
700.190 995.495 1.695.685
Swap Para Alım İşlemleri
584.892 584.892
Swap Para Satım İşlemleri
464.850 150.539 615.389
Swap Faiz Alım İşlemleri
235.340 235.340
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 260.064 260.064
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.765.460 1.136.847 3.902.307
EMANET KIYMETLER
557.762 269.022 826.784
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
495.353 250.037 745.390
Tahsile Alınan Çekler
62.409 0 62.409
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 18.985 18.985
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.207.698 867.825 3.075.523
Menkul Kıymetler
78.624 299.510 378.134
Teminat Senetleri
493.839 50.421 544.260
Emtia
276.251 11.980 288.231
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
403.381 462.350 865.731
Diğer Rehinli Kıymetler
955.603 43.564 999.167
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.337.879 2.572.423 7.910.302


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.184
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-19.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.966
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 263.320 111.167
Kredilerden Alınan Faizler
236.613 101.191
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.216 1.369
Bankalardan Alınan Faizler
4.319 1.973
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
968 488
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.584 1.136
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
109 89
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.475 1.047
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.620 5.010
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -141.183 -59.573
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.129 -13.793
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.745 -1.359
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-91.894 -35.271
Diğer Faiz Giderleri
-16.415 -9.150
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
122.137 51.594
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.394 3.626
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.590 6.034
Gayri Nakdi Kredilerden
9.443 3.987
Diğer
4.147 2.047
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.196 -2.408
Gayri Nakdi Kredilere
-597 -224
Diğer
-7.599 -2.184
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -11.553 -3.742
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -38.679 -18.987
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-100 313
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
46.271 43.839
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-84.850 -63.139
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 18.247 2.162
FAALİYET BRÜT KÂRI
95.546 34.653
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -18.647 -14.005
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -22.562 -9.878
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
54.337 10.770
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 54.337 10.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -14.153 -5.013
Cari Vergi Karşılığı
-24.412 -10.255
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.259 5.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 40.184 5.757
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 40.184 5.757
Grubun Karı (Zararı)
40.184 5.757
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
261.673 465.672 727.345
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 210.071 320.670 530.741
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-3 7.656 63.162 70.818
Bankalar
I-4 128.298 257.508 385.806
Para Piyasalarından Alacaklar
74.117 74.117
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 51.776 142.250 194.026
Devlet Borçlanma Senetleri
1.090 0 1.090
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
25.974 0 25.974
Diğer Finansal Varlıklar
24.712 142.250 166.962
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-7 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-13 76 2.752 2.828
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
76 2.752 2.828
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-250 0 -250
KREDİLER (Net)
I-6 1.127.097 492.312 1.619.409
Krediler
980.455 492.312 1.472.767
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
980.455 492.312 1.472.767
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
165.180 0 165.180
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.538 0 -18.538
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-844 0 -844
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-5.844 0 -5.844
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-11.850 0 -11.850
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 50 0 50
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.213 0 4.213
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.717 0 1.717
Şerefiye
0 0 0
Diğer
1.717 0 1.717
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 31.908 0 31.908
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 15.222 0 15.222
DİĞER AKTİFLER
I-17 8.440 212.150 220.590
VARLIKLAR TOPLAMI
1.450.320 1.170.134 2.620.454
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 51.947 363.481 415.428
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 34.216 23.980 58.196
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 635.845 0 635.845
Bonolar
536.959 0 536.959
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
98.886 0 98.886
FONLAR
II-4 293.916 223.751 517.667
Müstakrizlerin Fonları
241 52.459 52.700
Diğer
293.675 171.292 464.967
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
44.405 53.410 97.815
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 44.405 53.410 97.815
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-8 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-10 6.865 0 6.865
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.097 0 3.097
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.768 0 3.768
CARİ VERGİ BORCU
II-11 14.219 0 14.219
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 89.466 89.466
Krediler
0 30.017 30.017
Diğer Borçlanma Araçları
0 59.449 59.449
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
26.283 529.652 555.935
ÖZKAYNAKLAR
238.415 -9.397 229.018
Ödenmiş Sermaye
II-14 160.000 0 160.000
Sermaye Yedekleri
II-15 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.419 -9.397 11.022
Kar Yedekleri
28.953 0 28.953
Yasal Yedekler
7.374 0 7.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
21.579 0 21.579
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
27.091 0 27.091
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-13.093 0 -13.093
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.184 0 40.184
Azınlık Payları
II-17 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.346.111 1.274.343 2.620.454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
139.677
Alınan Faizler
253.130
Ödenen Faizler
-115.289
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.590
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.828
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-37.234
Ödenen Vergiler
-15.175
Diğer
35.827
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
31.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-595.482
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-77.991
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
539.831
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
165.288
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
171.323
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-90.462
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.147
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.105.578
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.025.134
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.132
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.520.850
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.516.718
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
103.424
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
188.417
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
279.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
467.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719046


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,00% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6813 Değişim: 0,07%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,6836
Açılış: 5,6773
6,2727 Değişim: 0,15%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,2772
Açılış: 6,2636
272,76 Değişim: 0,06%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 272,93
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.