***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:25

***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
125.000 1.952 30.988 6.456 57.497 221.893 221.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-13.093 -13.093 -13.093
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-13.093 -13.093 -13.093
Yeni Bakiye
125.000 1.952 30.988 6.456 -13.093 57.497 208.800 208.800
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607 19.032 19.639 19.639
Kar Dağıtımı
57.497 -57.497 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.497 -57.497 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000 1.952 31.595 6.456 44.404 19.032 228.439 228.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.729.413 1.182.679 2.912.092
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1-2 436.042 214.282 650.324
Teminat Mektupları
436.042 176.642 612.684
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
436.042 176.642 612.684
Banka Kredileri
0 1.084 1.084
İthalat Kabul Kredileri
0 1.084 1.084
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 36.556 36.556
Belgeli Akreditifler
0 36.556 36.556
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 627.281 0 627.281
Cayılamaz Taahhütler
273 0 273
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
273 0 273
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
627.008 0 627.008
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
627.008 0 627.008
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
666.090 968.397 1.634.487
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
666.090 968.397 1.634.487
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
89.501 88.623 178.124
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
89.501 0 89.501
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 88.623 88.623
Para ve Faiz Swap İşlemleri
574.149 877.365 1.451.514
Swap Para Alım İşlemleri
22.000 470.999 492.999
Swap Para Satım İşlemleri
475.534 22.252 497.786
Swap Faiz Alım İşlemleri
76.615 149.325 225.940
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 234.789 234.789
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.440 2.409 4.849
Para Alım Opsiyonları
0 2.409 2.409
Para Satım Opsiyonları
2.440 0 2.440
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.507.705 626.727 3.134.432
EMANET KIYMETLER
156.171 305.786 461.957
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
156.020 289.481 445.501
Tahsile Alınan Çekler
151 0 151
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 16.305 16.305
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.351.534 320.941 2.672.475
Menkul Kıymetler
53.318 0 53.318
Teminat Senetleri
621.379 33.762 655.141
Emtia
204.908 7.898 212.806
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
402.761 182.080 584.841
Diğer Rehinli Kıymetler
1.069.168 97.201 1.166.369
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
4.237.118 1.809.406 6.046.524


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
607
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
430
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 73.283
Kredilerden Alınan Faizler
67.127
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
791
Bankalardan Alınan Faizler
574
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
23
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.663
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
1.099
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -39.202
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.243
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.941
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-27.450
Diğer Faiz Giderleri
-2.568
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
34.081
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
311
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.907
Gayri Nakdi Kredilerden
2.511
Diğer
1.396
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.596
Gayri Nakdi Kredilere
-184
Diğer
-3.412
PERSONEL GİDERLERİ (-)
IV-7 -3.678
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -7.327
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-172
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-6.868
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-287
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 9.876
FAALİYET BRÜT KÂRI
33.263
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -3.444
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -6.206
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
23.613
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 23.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -4.581
Cari Vergi Karşılığı
-6.062
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 19.032
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 19.032
Grubun Karı (Zararı)
19.032
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
182.805 132.565 315.370
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-1 137.557 93.811 231.368
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-3 102.059 66.314 168.373
Bankalar
I-4 30.494 27.497 57.991
Para Piyasalarından Alacaklar
5.004 5.004
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-5 44.457 35.137 79.594
Devlet Borçlanma Senetleri
788 0 788
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
38.635 0 38.635
Diğer Finansal Varlıklar
5.034 35.137 40.171
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-7 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-13 816 3.617 4.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
816 3.617 4.433
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-25 0 -25
KREDİLER (Net)
I-6 1.262.957 318.732 1.581.689
Krediler
1.268.466 318.732 1.587.198
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.268.466 318.732 1.587.198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-11 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
I-12 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
31.685 0 31.685
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-37.194 0 -37.194
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-614 0 -614
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-4.895 0 -4.895
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-31.685 0 -31.685
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-9 50 0 50
İştirakler (Net)
I-8 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
50 0 50
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.592 0 4.592
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.492 0 1.492
Şerefiye
0 0 0
Diğer
1.492 0 1.492
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 27.010 0 27.010
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 4.540 0 4.540
DİĞER AKTİFLER
I-17 18.578 137.119 155.697
VARLIKLAR TOPLAMI
1.502.024 588.416 2.090.440
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-3 28.875 230.098 258.973
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-5 1.994 3.478 5.472
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-6 746.688 0 746.688
Bonolar
652.803 0 652.803
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
93.885 0 93.885
FONLAR
II-4 164.006 233.059 397.065
Müstakrizlerin Fonları
164.006 233.059 397.065
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
21.598 3.699 25.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 21.598 3.699 25.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-9 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-8 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-10 5.962 0 5.962
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.126 0 2.126
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.836 0 3.836
CARİ VERGİ BORCU
II-11 2.776 0 2.776
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-12 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-13 0 58.980 58.980
Krediler
0 19.788 19.788
Diğer Borçlanma Araçları
0 39.192 39.192
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
27.926 332.862 360.788
ÖZKAYNAKLAR
228.229 210 228.439
Ödenmiş Sermaye
II-14 125.000 0 125.000
Sermaye Yedekleri
II-15 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.952 0 1.952
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
31.385 210 31.595
Kar Yedekleri
6.456 0 6.456
Yasal Yedekler
4.500 0 4.500
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.956 0 1.956
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
63.436 0 63.436
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
44.404 0 44.404
Dönem Net Kâr veya Zararı
19.032 0 19.032
Azınlık Payları
II-17 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.228.054 862.386 2.090.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
24.683
Alınan Faizler
67.435
Ödenen Faizler
-33.911
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.907
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.399
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.280
Ödenen Vergiler
-6.364
Diğer
-5.503
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-289.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-548.465
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-11.228
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
197.100
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
73.026
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-264.884
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
31.016
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-25.113
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-636.679
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
693.083
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
106.870
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
932.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-826.046
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.049
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-114.949
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
279.231
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
164.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682002


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.