KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:40

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 153.656.395 -8.321.961 7.661.632 33.182.076 110.240.720 34.305.075 437.200.897 437.200.897
Transferler
34.305.075 -34.305.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.640.416 81.300 9.103.253 18.670.011 112.494.980 112.494.980
Dönem Karı (Zararı)
18.670.011 18.670.011 18.670.011
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 238.296.811 -8.240.661 16.764.885 33.182.076 144.545.795 18.670.011 549.695.877 549.695.877
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 238.296.811 -8.240.661 16.764.885 33.182.076 144.545.795 18.670.011 549.695.877 549.695.877
Transferler
1.715.284 16.954.727 -18.670.011 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.809.726 -660.773 -10.756.408 53.518.202 94.910.747 94.910.747
Dönem Karı (Zararı)
53.518.202 53.518.202 53.518.202
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 291.106.537 -8.901.434 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
142.178.839 -67.054.001
Dönem Karı (Zararı)
53.518.202 18.670.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 53.518.202 18.670.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.522.255 94.628.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-19 26.000.001 22.452.952
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.389.650 25.543.958
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.389.650 24.873.031
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 670.927
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.571.990 29.418.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 33.787.761 27.866.051
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.050.622 1.423.399
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -266.393 128.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.635.718 41.760.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.777.651 -1.287.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 43.984.031 43.793.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 429.338 -745.240
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-18.255.463 -30.014.406
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.678.753 2.763.224
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.678.753 2.763.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -820.823 -1.257.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -13.328.554 4.001.849
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.489 -41.395
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.489 -41.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.006.315 -150.444.443
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.842.002 25.238.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 27.789.680 -3.750.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -88.631.682 28.988.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.814.446 -13.281.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-19 11.814.446 -13.281.725
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 18.589.957 35.629.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 7.073.134 19.781.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.780.357 -169.083.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 290.018 1.087.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 118.490.339 -170.170.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -7.236.801 1.760.710
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -5.935.241 -24.679.963
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.354.428 -5.774.761
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.354.428 -5.774.761
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 -8.738.170 -18.512.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.853.793 -1.522.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.046.772 -37.146.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -26.962.240 -25.856.888
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -585.907 -2.074.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -319.786 -1.976.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.528.482 -9.823.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.519 237.132
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24 35.519 237.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.353.615 -10.269.822
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.956.774 -4.032.778
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.396.841 -6.237.044
Alınan Faiz
25 1.777.651 1.287.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-988.037 -1.078.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.470.180 -16.527.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.176.375 21.791.167
Ödenen Faiz
-40.293.805 -38.318.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.180.177 -93.405.301
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.609.857 -17.014.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.570.320 -110.419.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 115.641.750 226.061.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
187.212.070 115.641.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 187.212.070 115.641.750
Ticari Alacaklar
806.226.238 697.710.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 26.807.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 806.226.238 670.903.952
Diğer Alacaklar
1.479.485 511.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.479.485 511.938
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 165.497.546 148.684.598
Stoklar
9 70.801.802 83.991.024
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.457.890 16.848.978
Diğer Dönen Varlıklar
19 43.642.600 52.826.748
ARA TOPLAM
1.286.317.631 1.116.216.028
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.286.317.631 1.116.216.028
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.928.818 1.940.781
Ticari Alacaklar
83.903.835 88.574.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 83.903.835 88.574.586
Diğer Alacaklar
0 157.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 157.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.155.424 5.121.827
Maddi Duran Varlıklar
12 36.598.628 40.167.155
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
103.327.185 105.917.725
Şerefiye
13 69.131.791 64.500.278
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 34.195.394 41.417.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 416.766 1.053.159
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 11.294.492 2.287.385
Diğer Duran Varlıklar
19 18.909.728 14.051.131
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.534.876 259.270.864
TOPLAM VARLIKLAR
1.549.852.507 1.375.486.892
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 302.073.547 354.859.452
Ticari Borçlar
382.578.302 240.464.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 1.715.824 1.321.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 380.862.478 239.143.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.623.440 17.825.631
Diğer Borçlar
10.710.962 8.686.841
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.710.962 8.686.841
Türev Araçlar
29 0 2.678.753
Ertelenmiş Gelirler
11 55.182.524 59.914.737
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.994.379 297.664
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.300.712 21.178.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 21.736.094 16.851.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.564.618 4.327.281
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 52.676.354 78.212.274
ARA TOPLAM
845.140.220 784.118.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
845.140.220 784.118.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 24.044.293 0
Ticari Borçlar
46.357 1.945.728
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 46.357 1.945.728
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.974.362 22.207.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 24.974.362 22.207.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 11.040.651 17.519.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.105.663 41.672.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
905.245.883 825.791.015
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
644.606.624 549.695.877
Ödenmiş Sermaye
20 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
282.205.103 230.056.150
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.240.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.901.434 -8.240.661
Yabancı Para Çevrim Farkları
291.106.537 238.296.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.008.477 16.764.885
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.008.477 16.764.885
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34.897.360 33.182.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
161.500.522 144.545.795
Net Dönem Karı veya Zararı
20 53.518.202 18.670.011
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
644.606.624 549.695.877
TOPLAM KAYNAKLAR
1.549.852.507 1.375.486.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.122.265.684 969.843.424
Satışların Maliyeti
21 -949.726.015 -835.419.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
172.539.669 134.423.781
BRÜT KAR (ZARAR)
172.539.669 134.423.781
Genel Yönetim Giderleri
22 -32.452.882 -24.402.568
Pazarlama Giderleri
22 -56.109.411 -44.406.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -4.252.477 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.019.542 4.840.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -17.248.271 -50.720.228
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.496.170 19.735.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 35.519 147.978
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -44.008 -106.583
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 820.823 1.257.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.308.504 21.033.585
Finansman Gelirleri
25 22.711.867 51.405.211
Finansman Giderleri
25 -47.830.723 -49.766.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.189.648 22.671.860
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.328.554 -4.001.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.016.501 -313.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 16.345.055 -3.688.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.518.202 18.670.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.518.202 18.670.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
53.518.202 18.670.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,82510000 0,28780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.148.953 84.721.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-660.773 81.300
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.809.726 84.640.416
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.756.408 9.103.253
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.756.408 9.103.253
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-10.756.408 9.103.253
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.392.545 93.824.969
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.910.747 112.494.980
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
94.910.747 112.494.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667505


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7966 Değişim: 0,08%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4710 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,91 Değişim: 0,11%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.