KAP ***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:40

***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -32.810 972.321 -1.159.823 5.889.899 34.861.929 34.861.929
Transferler
94.137 5.795.762 -5.889.899 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.995 20.699.450 20.672.455 20.672.455
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 192.342 -59.805 1.066.458 4.635.939 20.699.450 55.534.384 55.534.384
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 192.342 -45.859 1.066.458 4.635.939 32.645.901 67.494.781 67.494.781
Transferler
17 1.481.437 31.164.464 -32.645.901 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.308 63.014.346 63.058.654 -928.134 62.130.520
Sermaye Arttırımı
21.000.000 -21.000.000 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
17 38.090.276 38.090.276
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 192.342 -1.551 2.547.895 14.800.403 63.014.346 130.553.435 37.162.142 167.715.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.785.597 5.494.729
Dönem Karı (Zararı)
63.014.346 20.699.450
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.014.346 20.699.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-58.051.601 17.178.913
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 129.831 30.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-76.989.756 13.482.811
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -76.989.756 13.482.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 5.126.769 65.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 62.070 54.960
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.064.699 10.804
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-2.356.645 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.101.118 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 15.920.962 3.599.387
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.218.356 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.905.754 -32.383.634
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.837.712 -27.826.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -325.046 686.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.512.666 -28.513.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.766.277 -9.558.895
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -154.916 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.921.193 -9.558.895
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -31.667 -35.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 26.516.465 11.037.636
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -47.778 9.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 26.564.243 11.028.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 7.633 20.607
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.576.137 -6.020.435
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.678.000 -6.385.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -101.863 364.565
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.091.379 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.091.379 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.868.499 5.494.729
Ödenen Faiz
-681.647 0
Alınan Faiz
3.782.765 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.815.980 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.034.964 -2.870.111
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -20.508.405 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -29.984.490 -2.791.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-542.069 -78.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -273.207 -64.129
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -268.862 -14.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.382.420 -600.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.382.420 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 -600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.133.053 2.024.618
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.133.053 2.024.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.761.091 287.691
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.894.144 2.312.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.894.144 2.761.091
Finansal Yatırımlar
170.782.036 33.933.713
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 170.782.036 33.933.713
Ticari Alacaklar
7 33.973.057 28.849.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.547.262 1.222.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.425.795 27.627.019
Diğer Alacaklar
8 183.474 4.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 157.764 2.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.710 1.904
Peşin Ödenmiş Giderler
9 76.250 31.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.250 31.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 3.115.181 7.378.583
ARA TOPLAM
224.024.142 72.959.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
224.024.142 72.959.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.703.986 1.195.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.544.275 1.035.677
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
8 2.206.456 8.151.445
Maddi Duran Varlıklar
11 351.461 136.507
Tesis, Makine ve Cihazlar
11.031 9.919
Taşıtlar
18.000 24.000
Mobilya ve Demirbaşlar
306.607 83.268
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15.823 19.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 284.380 49.557
Bilgisayar Yazılımları
284.380 49.557
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.275.332 1.350.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.821.615 10.883.697
TOPLAM VARLIKLAR
229.845.757 83.842.787
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 33.306.728 6.731.835
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.699 7.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.300.029 6.724.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 67.139 49.446
Diğer Borçlar
8 4.838.572 259.186
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.678.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
160.572 259.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.332.338 8.687.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.472.554 387.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
101.016 80.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.371.538 306.839
ARA TOPLAM
46.017.331 16.115.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.017.331 16.115.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 263.401 228.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
263.401 228.899
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 15.849.448 3.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.112.849 232.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.130.180 16.348.006
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.553.435 67.494.781
Ödenmiş Sermaye
17 50.000.000 29.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 192.342 192.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -1.551 -45.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.551 -45.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.551 -45.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.547.895 1.066.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 14.800.403 4.635.939
Net Dönem Karı veya Zararı
63.014.346 32.645.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.162.142 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.715.577 67.494.781
TOPLAM KAYNAKLAR
229.845.757 83.842.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 727.414.683 861.130.778 100.879.190 405.612.507
Satışların Maliyeti
18 -712.377.573 -817.235.772 -103.551.988 -402.239.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.037.110 43.895.006 -2.672.798 3.372.557
BRÜT KAR (ZARAR)
15.037.110 43.895.006 -2.672.798 3.372.557
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.972.275 -5.743.305 -6.847.029 -2.003.190
Pazarlama Giderleri
19 -303.636 -243.076 -124.804 -102.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 192.450 53.445 129.901 21.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -250.766 -10.804 -120.712 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.702.883 37.951.266 -9.635.442 1.287.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 85.638.274 6.022.558 41.121.026 -11.876.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -7.960.893 -19.640.781 43.003 -8.357.783
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.380.264 24.333.043 31.528.587 -18.946.690
Finansman Gelirleri
22 0 0 0 0
Finansman Giderleri
22 -722.821 -27.457 -269.076 -7.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.657.443 24.305.586 31.259.511 -18.954.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.544.689 -3.606.136 -4.942.508 3.731.956
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.636.467 -7.347.590 1.465.723 -443.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.908.222 3.741.454 -6.408.231 4.175.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.112.754 20.699.450 26.317.003 -15.222.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.112.754 20.699.450 26.317.003 -15.222.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-901.592 0 506.064 0
Ana Ortaklık Payları
63.014.346 20.699.450 25.810.939 -15.222.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1.260,00000000 714,00000000 890,00000000 -525,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.767 -26.995 -64.813 -10.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.507 -33.744 -75.662 -13.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.740 6.749 10.849 2.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.740 6.749 10.849 2.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.767 -26.995 -64.813 -10.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.130.521 20.672.455 26.252.190 -15.232.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-928.134 0 480.576 0
Ana Ortaklık Payları
63.058.655 20.672.455 25.771.614 -15.232.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719029


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: 0,00% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.08.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7467 Değişim: 0,58%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7537
Açılış: 5,7138
6,3747 Değişim: 0,57%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3819
Açılış: 6,3387
277,40 Değişim: 0,52%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.