KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 19:10
KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 2.000.000 727 727 -109.693 -804.838 1.086.196 1.086.196
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-804.838 804.838 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-543.224 -543.224 -543.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.237 4.237 4.237 4.237
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209 2.047.209
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.322.584 1.323.925 1.323.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.341 1.341 0
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000 750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 6.305 -1.457.755 1.322.584 4.121.134 4.121.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-661.326 -1.011.261
Dönem Karı (Zararı)
1.322.584 -543.224
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.322.584 -543.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.337 -17.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 16.777 16.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.601 10.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 9.601 10.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.875 -49.912
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.875 -49.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.840 5.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.977.573 -433.168
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 49.579 -249.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.790.434 17.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.790.434 17.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.978 -505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.978 -505
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 74 -3.562
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.541 9.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -6.573 9.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.968 374
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.743 -2.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.161 -12.944
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 107.161 -12.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-335.177 -191.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -335.177 -191.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-661.326 -993.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -17.704
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.900 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.900 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.900 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.076.371 1.689.933
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.000 1.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 750.000 1.500.000
Alınan Faiz
326.371 189.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 409.145 678.672
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 409.145 678.672
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.401.902 723.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.811.047 1.401.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.811.047 1.401.902
Finansal Yatırımlar
4 530.219 553.071
Ticari Alacaklar
1.811.122 20.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.918 19.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.779.204
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.339 Değişim: 1,34% Hacim : 12.403 Mio.TL Son veri saati : 11:49
Düşük 1.328 25.11.2020 Yüksek 1.340
Açılış: 1.330
7,9635 Değişim: -0,52%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4823 Değişim: -0,44%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
464,35 Değişim: -0,18%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.