KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:12
KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489
Diğer Düzeltmeler
1.467.687 1.467.687 1.467.687
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 154.501.291 212.812.207 56.969 212.869.176
Transferler
39.000.000 6.447.943 109.053.348 -154.501.291
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.419.266 -1.419.266 4.865 -1.414.401
Dönem Karı (Zararı)
-1.419.266 -1.419.266 4.865 -1.414.401
Kar Payları
-7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9 78.000.000 -895 7.342.495 119.670.607 -1.419.266 203.592.941 61.834 203.654.775
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861
Diğer Düzeltmeler
1.467.687 2.952.104 4.419.791 4.419.791
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 9.055.431 214.067.638 63.014 214.130.652
Transferler
9.055.431 -9.055.431
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.822 515.639 525.461 525.461
Dönem Karı (Zararı)
515.639 515.639 515.639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.822 9.822 9.822
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-63.014 -63.014
Dönem Sonu Bakiyeler
9 134.219.462 8.927 7.342.495 72.506.576 515.639 214.593.099 214.593.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.580.487 19.790.689
Dönem Karı (Zararı)
515.639 -1.414.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.117.507 6.364.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.565 4.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.663 -22.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.663 -22.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.021.207 1.479.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-105.074 -177.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.126.281 817.611
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
839.634
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.903.314
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.842.267 14.662.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.353.959 6.392.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.109 1.662.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.980.239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-188.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
322.855 -288.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.745 5.041.550
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
226.651 -2.125.868
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.475.413 19.612.703
Alınan Faiz
105.074 177.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-120.112 -1.556.745
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
-63.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.803 -5.536
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.354 -1.551.209
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.103.576 -19.432.917
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.458.006
Kredilerden Nakit Girişleri
5.458.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.303.015 -18.615.306
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.303.015 -18.615.306
Ödenen Faiz
-1.258.567 -817.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-643.201 -1.198.973
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-643.201 -1.198.973
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.361.031 9.433.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 717.830 8.234.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 717.830 1.361.031
Ticari Alacaklar
2.128.811 8.286.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.128.811 8.286.180
Diğer Alacaklar
286.633 206.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
286.633 206.516
Stoklar
6 68.474.110 68.474.110
Peşin Ödenmiş Giderler
388.096 171.592
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 344.435 129.647
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.661 41.945
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.498 79.760
Diğer Dönen Varlıklar
1.466 2.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.466 2.860
ARA TOPLAM
72.013.444 78.582.049
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.250.000 1.250.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.263.444 79.832.049
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.071.276 2.945.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.071.276 2.945.058
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 152.625.587 152.574.233
Maddi Duran Varlıklar
680.635 687.864
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.779 5.313
Peşin Ödenmiş Giderler
27.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.908
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
155.383.277 156.240.376
TOPLAM VARLIKLAR
228.646.721 236.072.425
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.975.323 7.800.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.845.009
Ticari Borçlar
636.443 313.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 519.092 74.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 117.351 238.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
40.641 19.154
Diğer Borçlar
237.507 127.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
237.507 127.667
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.700.130 2.473.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.700.130 2.473.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
233.316 167.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
66.297
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
167.019 167.019
ARA TOPLAM
13.823.360 21.745.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.823.360 21.745.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
159.912 151.051
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 159.912 151.051
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.350 44.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
70.350 44.806
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.262 195.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.053.622 21.941.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
214.593.099 214.067.638
Ödenmiş Sermaye
9 134.219.462 134.219.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.927 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.927 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.927 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 7.342.495 7.342.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
72.506.576 63.451.145
Net Dönem Karı veya Zararı
515.639 9.055.431
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
214.593.099 214.130.652
TOPLAM KAYNAKLAR
228.646.721 236.072.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 3.417.294 11.268.678 1.542.192 9.738.329
Satışların Maliyeti
10 -245.279 -4.816.736 -245.279 -4.185.609
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.172.015 6.451.942 1.296.913 5.552.720
BRÜT KAR (ZARAR)
3.172.015 6.451.942 1.296.913 5.552.720
Genel Yönetim Giderleri
11 -2.433.515 -4.174.863 -1.191.001 -2.020.470
Pazarlama Giderleri
-50.901 -202.559 -30.938 -48.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.812.900 3.329.369 1.150.291 1.908.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.031.830 -3.422.597 72.073 -2.641.175
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.468.669 1.981.292 1.297.338 2.750.944
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.468.669 1.981.292 1.297.338 2.750.944
Finansman Gelirleri
78.712 3.138.095 38.615 2.780.319
Finansman Giderleri
12 -2.031.742 -6.533.788 -979.586 -4.693.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
515.639 -1.414.401 356.367 837.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
515.639 -1.414.401 356.367 837.344
DÖNEM KARI (ZARARI)
515.639 -1.414.401 356.367 837.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4.865 0 5.138
Ana Ortaklık Payları
515.639 -1.419.266 356.367 832.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,00380000 -0,01820000 0,00270000 -0,01070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.822 0 -7.630 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.822 0 -7.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.822 0 -7.630 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
525.461 -1.414.401 348.737 837.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 4.865 0 5.138
Ana Ortaklık Payları
525.461 -1.419.266 348.737 832.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781150


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.136 Değişim: -1,44% Hacim : 8.416 Mio.TL Son veri saati : 12:15
Düşük 1.133 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2657 Değişim: 0,99%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2668
Açılış: 8,1848
9,7185 Değişim: 0,62%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7220
Açılış: 9,6589
505,68 Değişim: 0,80%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 505,95
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.