KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:03
KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151
Transferler
-3.524.118 3.524.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
153.027.200 153.027.200 153.027.200
Dönem Karı (Zararı)
153.027.200 153.027.200 153.027.200
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 153.027.200 211.369.351 211.369.351
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 153.027.200 211.369.351 211.369.351
Transferler
95.219.462 6.447.943 51.359.795 -153.027.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.109.372 6.109.372 6.109.372
Dönem Karı (Zararı)
6.109.372 6.109.372 6.109.372
Kar Payları
18 -7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
134.219.462 -895 7.342.495 62.008.289 6.109.372 209.678.723 209.678.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.787.008 52.719.538
Dönem Karı (Zararı)
6.109.372 153.027.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.723.655 -16.842.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 28.556 16.731
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.327.506 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.327.506
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
184.725 1.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 17.706 1.769
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 167.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.159.931 4.073.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -546.398 -260.149
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 3.094.196 3.908.338
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
612.133 424.957
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.052.450
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.305.623 -24.470.079
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11,23 -11.305.623 -24.470.079
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6 -1.171.200 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 835.964
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
835.964
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 2.699.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.854.893 -83.693.692
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.612.313 -20.186.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.869.184 91.922.686
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-338.855 381.152
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.668.828 -186.966.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.381.079 31.156.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.381.079 31.156.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.240.610 52.490.898
Alınan Faiz
546.398 260.149
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-31.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.903.791 1.352.390
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.203 -8.523
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.425.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.885.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.994.523 -46.195.363
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.800.000 18.522.000
Kredilerden Nakit Girişleri
7.800.000 18.522.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.900.327 -61.042.522
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.900.327 -61.042.522
Ödenen Temettüler
18 -7.800.000
Ödenen Faiz
-3.094.196 -3.674.841
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.111.306 7.876.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.111.306 7.876.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.328.777 1.452.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.217.471 9.328.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.217.471 9.328.777
Ticari Alacaklar
8.286.180 20.124.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 0 2.274.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.286.180 17.850.000
Diğer Alacaklar
206.585 253.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 206.585 253.410
Stoklar
9 68.474.110 82.343.294
Peşin Ödenmiş Giderler
10 171.592 1.777.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
77.437 40.399
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.741 910.012
ARA TOPLAM
78.435.116 114.777.947
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
26 1.250.000 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
79.685.116 114.777.947
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 108.751 108.751
Ticari Alacaklar
2.945.058 4.160.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.945.058 4.160.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 152.574.233 134.935.202
Maddi Duran Varlıklar
12 687.864 19.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.313 642
Peşin Ödenmiş Giderler
10 27.908 59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
156.349.127 139.283.683
TOPLAM VARLIKLAR
236.034.243 254.061.630
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.800.000 4.339.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.845.009 27.924.272
Ticari Borçlar
313.588 615.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 74.757 300.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 238.831 314.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.154 32.874
Diğer Borçlar
266 285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 266 285
Ertelenmiş Gelirler
10 6.893.270 1.901.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.019
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 167.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 121.357 119.734
ARA TOPLAM
26.159.663 34.932.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.159.663 34.932.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 7.732.395
Diğer Borçlar
151.051 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 151.051 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.806 27.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 44.806 27.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.857 7.759.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.355.520 42.692.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.678.723 211.369.351
Ödenmiş Sermaye
18 134.219.462 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.342.495 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
62.008.289 18.448.494
Net Dönem Karı veya Zararı
6.109.372 153.027.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.678.723 211.369.351
TOPLAM KAYNAKLAR
236.034.243 254.061.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 17.859.282 276.280.523
Satışların Maliyeti
19 -9.254.125 -136.750.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.605.157 139.530.362
BRÜT KAR (ZARAR)
8.605.157 139.530.362
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.683.399 -2.461.810
Pazarlama Giderleri
20 -330.323 -550.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.154.813 514.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.044.926 -1.031.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.701.322 136.001.282
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 11.305.623 24.470.079
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.327.506 -835.964
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.679.439 159.635.397
Finansman Gelirleri
22 6.709.749 7.027.328
Finansman Giderleri
22 -15.279.816 -13.635.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.109.372 153.027.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.109.372 153.027.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.109.372 153.027.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.109.372 153.027.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,04550000 1,14010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.109.372 153.027.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.109.372 153.027.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747125


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8130 Değişim: 0,53%
Düşük 7,7566 05.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4762 Değişim: 0,31%
Düşük 9,4232 05.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
461,42 Değişim: 0,24%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.