KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:42

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
-3.548.017 3.548.017
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.910.427 147.910.427 42.483 147.952.910
Dönem Karı (Zararı)
147.910.427 147.910.427 42.483 147.952.910
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 147.910.427 206.221.343 51.470 206.272.813
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489
Transferler
39.000.000 6.447.943 107.585.661 -153.033.604 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.853.767 -5.853.767 -9.549 -5.863.316
Dönem Karı (Zararı)
-5.853.767 -5.853.767 -9.549 -5.863.316
Kar Payları
-7.800.000 -7.800.000 -7.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
78.000.000 -895 7.342.495 118.202.920 -5.853.767 197.690.753 47.420 197.738.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.924.864 46.683.123
Dönem Karı (Zararı)
-5.844.218 147.953.270
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.992.115 -7.212.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.585 14.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190.709 -1.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.690 -1.973
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
167.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.932.155 636.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-400.223 -122.637
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 2.648.067 2.571.871
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
684.311 -1.812.982
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.864.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.343.492
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
482.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.376.744 -94.169.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.600.813 -27.398.097
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.079.530 87.603.800
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.732 128.609
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.858.249 -192.885.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.051.884 38.381.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.051.884 38.381.420
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.524.641 46.571.053
Alınan Faiz
400.223 122.637
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.199.188 -3.658.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-349.151 -8.524
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-349.151 -8.524
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.850.037 -3.649.508
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.917.838 -34.799.489
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.522.000
Kredilerden Nakit Girişleri
18.522.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.421.831 -51.119.308
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.421.831 -51.119.308
Ödenen Faiz
-2.496.007 -2.202.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
807.838 8.225.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
807.838 8.225.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.433.326 1.474.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.241.164 9.699.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.241.164 9.433.326
Ticari Alacaklar
10.595.046 20.183.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 596.363 2.274.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.998.683 17.909.251
Diğer Alacaklar
232.434 253.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
232.434 253.570
Stoklar
6 77.263.764 82.343.294
Peşin Ödenmiş Giderler
463.992 1.777.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 402.322 1.248.086
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.670 529.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
58.338 40.399
Diğer Dönen Varlıklar
55.406 910.132
ARA TOPLAM
98.910.144 114.942.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.910.144 114.942.027
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.463.565 4.160.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.463.565 4.160.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 136.785.239 134.935.202
Maddi Duran Varlıklar
366.349 22.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.371 1.724
Peşin Ödenmiş Giderler
27.082 59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.644.606 139.178.880
TOPLAM VARLIKLAR
238.554.750 254.120.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 23.438.963 4.339.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 27.924.272
Ticari Borçlar
401.393 615.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 330.244 300.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.149 314.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
37.278 39.461
Diğer Borçlar
7.853.459 285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13 7.800.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.459 285
Ertelenmiş Gelirler
8.659.698 1.901.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8.659.698 1.901.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
106.945 140.286
ARA TOPLAM
40.664.755 34.959.923
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.664.755 34.959.923
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.732.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.614 27.100
Diğer Borçlar
112.208
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
112.208
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.822 7.759.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.816.577 42.719.418
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
197.690.753 211.344.520
Ödenmiş Sermaye
9 78.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.342.495 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
118.202.920 18.417.259
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.853.767 153.033.604
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.420 56.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
197.738.173 211.401.489
TOPLAM KAYNAKLAR
238.554.750 254.120.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 15.832.172 4.563.494 271.057.152 23.161.940
Satışların Maliyeti
10 -5.944.897 -1.128.161 -121.716.150 -14.315.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.887.275 3.435.333 149.341.002 8.846.347
BRÜT KAR (ZARAR)
9.887.275 3.435.333 149.341.002 8.846.347
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.734.506 -1.559.643 -3.698.915 -1.781.035
Pazarlama Giderleri
11 -223.615 -21.056 -184.312 -70.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.684.223 4.480.722 11.639 11.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.548.741 -2.126.144 -2.927.564 -850.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.064.636 4.209.212 142.541.850 6.156.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.466.129 55.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.064.636 4.209.212 151.007.979 6.211.891
Finansman Gelirleri
4.179.575 1.041.480
Finansman Giderleri
12 -14.088.429 -7.554.641 -3.054.709 -670.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.844.218 -2.303.949 147.953.270 5.541.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.844.218 -2.303.949 147.953.270 5.541.885
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.844.218 -2.303.949 147.953.270 5.541.885
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.549 4.684 42.843 17.303
Ana Ortaklık Payları
-5.853.767 -2.308.633 147.910.427 5.524.582
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,07500000 3,79260000 -0,02960000 0,14170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.844.218 -2.303.949 147.953.270 5.541.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.549 4.684 42.843 17.303
Ana Ortaklık Payları
-5.853.767 -2.308.633 147.910.427 5.524.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719050


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.