***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2018 - 00:08

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
-3.548.017 3.548.017 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.330.565 -6.330.565 11.963 -6.318.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.330.565 -6.330.565 11.963 -6.318.602
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 -6.330.565 51.980.351 20.590 52.000.941
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489
Transferler
153.033.604 -153.033.604 5.555 5.555
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.932.430 -2.932.430 -273 -2.932.703
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 171.450.863 -2.932.430 208.412.090 62.251 208.474.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.836.320 2.553.318
Dönem Karı (Zararı)
-2.932.703 -6.318.602
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.095.350 2.124.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.099 5.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.371 -9.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.371 -9.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
347.637 -123.170
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-70.011 -178
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
402.391 1.637.674
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15.257 -1.760.666
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.725.243 2.250.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.673.673 6.747.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
638.259 17.919.034
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-280.495 -15.645.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-315.668 314.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.386.564 -45.176.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
49.635.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.245.013 -298.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.245.013 -298.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.836.320 2.553.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-314.519 -7.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.880 -7.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-311.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.019.576 -3.292.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.334.688 12.709.684
Kredilerden Nakit Girişleri
1.334.688 12.709.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.021.884 -14.767.619
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.021.884 -14.767.619
Ödenen Faiz
-402.391 -1.235.110
Alınan Faiz
70.011 178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.497.775 -746.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.497.775 -746.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.433.326 1.474.313
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.935.551 727.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.935.551 9.433.326
Ticari Alacaklar
16.274.758 20.183.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 15.460.718 17.275.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 814.040 2.908.078
Diğer Alacaklar
327.693 253.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
327.693 253.570
Stoklar
6 82.623.789 82.343.294
Peşin Ödenmiş Giderler
1.145.035 1.777.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 986.337 1.248.662
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
158.698 529.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.586 40.399
Diğer Dönen Varlıklar
847.612 910.132
ARA TOPLAM
108.167.024 114.942.027
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.167.024 114.942.027
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.667.156 4.160.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 592.335 4.160.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.074.821
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 135.246.841 134.935.202
Maddi Duran Varlıklar
21.330 22.430
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.881 1.724
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.881
Peşin Ödenmiş Giderler
59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.938.208 139.178.880
TOPLAM VARLIKLAR
245.105.232 254.120.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 13.880.477 4.339.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 13.828.390 27.924.272
Ticari Borçlar
299.457 615.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 11.186 361.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
288.271 253.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.002 39.461
Diğer Borçlar
53.366 285
Ertelenmiş Gelirler
6.073.795 1.901.033
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 4.284.302 1.467.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.789.493 433.346
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.206 140.286
ARA TOPLAM
34.233.693 34.959.923
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.233.693 34.959.923
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.328.806 7.732.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.207 27.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.207 27.100
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
38.185
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.397.198 7.759.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.630.891 42.719.418
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
208.412.090 211.344.520
Ödenmiş Sermaye
9 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.450.863 18.417.259
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.932.430 153.033.604
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.251 56.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.474.341 211.401.489
TOPLAM KAYNAKLAR
245.105.232 254.120.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.530.349
Satışların Maliyeti
10 -631.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
899.222
BRÜT KAR (ZARAR)
899.222
Genel Yönetim Giderleri
11 -2.154.393 -680.045
Pazarlama Giderleri
11 -154.340 -39.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
740.323 50.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-781.422 -1.761.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.450.610 -2.430.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.450.610 -2.429.982
Finansman Gelirleri
357.776
Finansman Giderleri
12 -1.839.869 -3.888.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.932.703 -6.318.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.932.703 -6.318.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.932.703 -6.318.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-273 11.963
Ana Ortaklık Payları
-2.932.430 -6.330.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç(Kayıp) -0,07620000 -0,16230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
895 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
895 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
895 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.931.808 -6.318.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-273 11.963
Ana Ortaklık Payları
-2.931.535 -6.330.565http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683103


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.