***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:02

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151
Transferler
-3.524.118 3.524.118 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.259.735 -6.259.735
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.259.735 -6.259.735
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 -6.259.735 52.082.416 52.082.416
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.448.494 6.259.735 52.082.416
Transferler
153.027.200 -153.027.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.927.510 -2.927.510
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 171.475.694 -2.927.510 208.441.841 208.441.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.819.082 2.635.957
Dönem Karı (Zararı)
-2.927.510 -6.259.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.097.661 2.124.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.099 5.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.371 -9.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.371 -9.224
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
349.948 -123.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-67.600 -178
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
402.291 1.637.625
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15.257 -1.760.666
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.725.243 2.250.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.648.931 6.771.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
708.591 17.942.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-280.495 -15.645.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-316.122 314.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.327.473 -45.176.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
49.635.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.209.484 -299.470
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.209.484 -299.470
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.819.082 2.635.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-311.522 -72.148
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-65.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
117 -7.148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-311.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.036.653 -3.292.818
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.334.688 12.709.684
Kredilerden Nakit Girişleri
1.334.688 12.709.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.036.650 -14.767.619
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.036.650 -14.767.619
Ödenen Faiz
-402.291 -1.235.061
Alınan Faiz
67.600 178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.529.093 -729.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.529.093 -729.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.328.777 1.452.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.799.684 723.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.799.684 9.328.777
Ticari Alacaklar
16.274.598 20.124.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 15.460.558 17.275.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 814.040 2.848.827
Diğer Alacaklar
327.693 253.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
327.693 253.410
Stoklar
6 82.623.789 82.343.294
Peşin Ödenmiş Giderler
1.145.035 1.777.761
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
986.337 1.248.662
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
158.698 529.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.224 40.399
Diğer Dönen Varlıklar
847.373 910.012
ARA TOPLAM
108.030.396 114.777.947
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.030.396 114.777.947
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
108.751 108.751
Ticari Alacaklar
1.667.156 4.160.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,13 592.335 4.160.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.074.821
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
135.246.841 134.935.202
Maddi Duran Varlıklar
18.465 19.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
525 642
Peşin Ödenmiş Giderler
59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.041.738 139.283.683
TOPLAM VARLIKLAR
245.072.134 254.061.630
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 13.706.360 4.339.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 14.002.507 27.924.272
Ticari Borçlar
299.003 615.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 11.186 361.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
287.817 253.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.869 32.874
Diğer Borçlar
53.366 285
Ertelenmiş Gelirler
6.073.795 1.901.033
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.284.302 1.467.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.789.493 433.346
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
65.195 119.734
ARA TOPLAM
34.233.095 34.932.784
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.233.095 34.932.784
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.328.806 7.732.395
Diğer Borçlar
38.185
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.207 27.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 30.207 27.100
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.397.198 7.759.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.630.293 42.692.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
208.441.841 211.369.351
Ödenmiş Sermaye
9 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.475.694 18.448.494
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.927.510 153.027.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
208.441.841 211.369.351
TOPLAM KAYNAKLAR
245.072.134 254.061.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.530.349
Satışların Maliyeti
10 -631.127
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
899.222
BRÜT KAR (ZARAR)
899.222
Genel Yönetim Giderleri
11 -2.151.170 -621.107
Pazarlama Giderleri
11 -154.340 -39.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
740.323 50.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-777.141 -1.761.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.443.106 -2.371.342
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.443.106 -2.371.164
Finansman Gelirleri
355.365 0
Finansman Giderleri
12 -1.839.769 -3.888.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.927.510 -6.259.735
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.927.510 -6.259.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.927.510 -6.259.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.927.510 -6.259.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç(Zarar) -0,07510000 -0,16050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.927.510 -6.259.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.927.510 -6.259.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682969


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.