KAP ***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 21:57

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.415.139 61.859.750 17.436 61.877.186
Transferler
4.415.139 -4.415.139 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-817 -3.548.017 -3.548.834 -8.809 -3.557.643
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 21.965.276 -3.548.017 58.310.916 8.627 58.319.543
Transferler
0 -3.548.017 3.548.017 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
153.033.604 153.033.604 48.342 153.081.946
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.475.001 -40.813.467
Dönem Karı (Zararı)
153.081.946 -3.556.826
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.843.014 1.901.392
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18.163 46.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.769 11.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.769 11.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.071.310 2.241.824
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -262.235 -53.771
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3.908.588 2.182.856
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 424.957 112.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.470.079 -6.324.996
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -24.470.079 -6.324.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 0 -4.924.457
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
835.964 84.195
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 835.964 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 84.195
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 2.699.859 10.767.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.732.422 -39.409.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.246.126 5.542.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,4 -18.470.224 -3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.775.902 8.932.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 31.160.059 -16.948.460
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 91.922.686 -97.679.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 7.300.924 14.684.005
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.781 23.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,4 14.901 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 361.880 23.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 7.868 23.350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,14 -292.103 225.309
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7 -193.962.511 54.719.729
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.506.510 -41.064.963
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -31.509 251.496
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.417.390 -6.913.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.523 -11.560
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.523 -8.671
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -2.889
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.425.913 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -6.902.004
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.933.378 47.901.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.522.000 64.418.737
Kredilerden Nakit Girişleri
18.522.000 64.418.737
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.042.522 -14.965.003
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-61.042.522 -14.965.003
Ödenen Faiz
-3.675.091 -1.605.602
Alınan Faiz
20 262.235 53.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.959.013 174.872
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.959.013 174.872
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 1.474.313 1.299.441
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 9.433.326 1.474.313


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 9.433.326 1.474.313
Ticari Alacaklar
20.183.545 4.522.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 17.275.467 3.390.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.908.078 1.132.176
Diğer Alacaklar
253.570 185.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 0 185.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 253.570 0
Stoklar
6 82.343.294 174.265.980
Peşin Ödenmiş Giderler
1.777.761 9.138.019
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3,7 1.248.662 8.744.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 529.099 393.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 40.399 8.890
Diğer Dönen Varlıklar
14 910.132 32.137.823
ARA TOPLAM
114.942.027 221.733.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.942.027 221.733.529
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.160.190 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 4.160.190 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 134.935.202 112.727.000
Maddi Duran Varlıklar
9 22.430 30.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.724 3.501
Peşin Ödenmiş Giderler
7 59.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.178.880 112.760.794
TOPLAM VARLIKLAR
254.120.907 334.494.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 4.339.461 24.282.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 27.924.272 21.978.460
Ticari Borçlar
615.125 238.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 361.880 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 253.245 238.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 39.461 31.593
Diğer Borçlar
5 285 2.508
Ertelenmiş Gelirler
1.901.033 195.863.544
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3,7 1.467.687 121.651.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
7 433.346 74.211.843
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 140.286 430.166
ARA TOPLAM
34.959.923 242.827.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.959.923 242.827.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 7.732.395 33.322.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.100 25.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 27.100 25.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.759.495 33.347.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.719.418 276.174.780
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.344.520 58.310.916
Ödenmiş Sermaye
15 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-895 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-895 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 894.552 894.552
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.417.259 21.965.276
Net Dönem Karı veya Zararı
153.033.604 -3.548.017
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.969 8.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
211.401.489 58.319.543
TOPLAM KAYNAKLAR
254.120.907 334.494.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 276.609.462 0
Satışların Maliyeti
16 -134.647.803 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.961.659 0
BRÜT KAR (ZARAR)
141.961.659 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.840.157 -1.783.427
Pazarlama Giderleri
17 -550.013 -433.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 254.977 504.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.032.423 -196.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.794.043 -1.909.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 24.732.314 6.378.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.389 Değişim: 3,68% Hacim : 2.748 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.474
Açılış: 98.406
5,7814 Değişim: -0,76%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4328 Değişim: -0,86%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
276,81 Değişim: -0,95%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.